Scam messages have been sent out in the Tax Administration’s name. Read more about scams.

Pracownik mieszkający za granicą w Finlandii przez okres do 6 miesięcy – możliwość skorzystania z progresywnego opodatkowania (Progressiivinen verotus)

Jeśli przebywasz w Finlandii przez 6 miesięcy lub krócej, jesteś podatnikiem niebędącym rezydentem. Jako podatnik niebędący rezydentem zazwyczaj płacisz podatek u źródła (35%) od wynagrodzenia otrzymywanego w Finlandii.

Możesz jednak ubiegać się o opodatkowanie progresywne zamiast podatku u źródła,

Progresywne opodatkowanie oznacza, że podatek jest płacony w zależności od wysokości dochodu. Na rachunek podatkowy wpływają wszystkie dochody i odliczenia naliczone w ciągu roku.

Możesz ubiegać się o odliczenia od dochodu za takie rzeczy, jak 

Aby ubiegać się o opodatkowanie progresywne, należy posiadać fiński osobisty numer identyfikacyjny.

Dochód z zagranicy wpływa na stawkę podatku od dochodu z Finlandii

Finlandia opodatkowuje tylko dochody otrzymywane z Finlandii. Podatki od dochodów uzyskanych w Finlandii są jednak powiększane o wynagrodzenia, emerytury i świadczenia socjalne (np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek na naukę) uzyskane

 • poza Finlandią, które podlegają opodatkowaniu w kraju zamieszkania lub
 • w Finlandii i które nie podlegają opodatkowaniu na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Możesz ubiegać się o odliczenie kosztów uzyskania tego dochodu.

Dochód ten nie zwiększa jednak podatku od dochodu z Finlandii, jeśli

 • mieszkasz w kraju UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie oraz
 • dochód z Finlandii wynosi co najmniej 75% całkowitego dochodu (tzw. zasada 75%).

Jak to działa:

Jeśli posiadasz już fiński osobisty numer identyfikacyjny, nie musisz udawać się do urzędu skarbowego. Przejdź do punktu 2. 

1

ZŁÓŻ WNIOSEK O FIŃSKI OSOBISTY NUMER IDENTYFIKACYJNY

Wypełnij formularz 6150.

Formularz zostanie podpisany później w urzędzie skarbowym, do którego należy udać się osobiście.

Przeczytaj więcej o wymaganych załącznikach i umawianiu się na wizyty w urzędzie skarbowym  

2

UZYSKAJ KARTĘ PODATKOWĄ I PRZEKAŻ JĄ SWOJEMU PRACODAWCY

Wypełnij formularz 5057, który stanowi wniosek o kartę podatkową dla osoby niebędącej rezydentem. 

 • Podaj swój fiński osobisty numer identyfikacyjny w formularzu.
 • Jeśli pochodzisz z kraju UE lub EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, możesz uzyskać zaświadczenie A1 z kraju zamieszkania. Zaświadczenie A1 potwierdza, że jesteś objęty systemem zabezpieczenia społecznego w kraju zamieszkania. Jeśli posiadasz zaświadczenie A1, zaznacz „Tak” w polu „Posiadam zaświadczenie A1/E101 z mojego kraju zamieszkania”. Administracja podatkowa może poprosić o dostarczenie zaświadczenia.

Dodatkowo wypełnij formularz 6148, który stanowi wniosek o opodatkowanie progresywne.

 • We wniosku należy zadeklarować wszystkie dochody uzyskane w Finlandii
 • Ponadto wskaż
  • otrzymywane wynagrodzenie, emeryturę i świadczenia socjalne (np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek na naukę), które podlegają opodatkowaniu w kraju zamieszkania:
   • spoza Finlandii
   • w Finlandii i które nie podlegają opodatkowaniu na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  • odliczenia od uzyskanego dochodu

Jeśli mieszkasz w kraju UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie oraz Twój dochód z Finlandii stanowi co najmniej 75% Twojego całkowitego dochodu,

 • złóż napisany osobiście wniosek o nieuwzględnianie dochodu z zagranicy w kwocie podatku płaconego od dochodu z Finlandii.

Jeśli ubiegasz się o odliczenia od dochodu podlegającego opodatkowaniu w Finlandii, na przykład za koszty podróży między domem a pracą lub wydatki związane z uzyskaniem dochodu, lub jeśli naliczono składki na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w Finlandii,

 • przedstaw uzasadnienie w napisanym osobiście wniosku.

Złóż formularze do administracji podatkowej. Adres zwrotny znajduje się na pierwszych stronach formularzy 5057 i 6148.

Kartę podatkową otrzymasz pocztą. Zapytaj swojego pracodawcę, jak dostarczyć kartę podatkową. Pracodawca pobiera podatki od wynagrodzenia na podstawie karty podatkowej.

Stawkę podatku można oszacować z wyprzedzeniem za pomocą kalkulatora podatkowego. (w języku angielskim)

Przykłady stawek podatkowych (w języku angielskim)

Należy pamiętać o złożeniu zeznania podatkowego w Finlandii

W przypadku złożenia wniosku o opodatkowanie progresywne za pomocą karty podatkowej

Jeśli złożyłeś już wniosek o opodatkowanie progresywne za pomocą karty podatkowej, otrzymasz wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe od fińskiego urzędu skarbowego na wiosnę po roku pracy. Sprawdź informacje we wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym.

Dochód spoza Finlandii (np. z kraju zamieszkania), który został zadeklarowany we wniosku o kartę podatkową, pojawi się we wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym pod nagłówkiem „Dochód zagraniczny > Metoda zwolnienia”. Oznacza to, że ten dochód zwiększy kwotę podatku płaconego od dochodu otrzymywanego z Finlandii.

Jeśli mieszkasz w kraju UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie ORAZ Twój dochód z Finlandii stanowi co najmniej 75% Twojego całkowitego dochodu, sprawdź, czy Twój dochód spoza Finlandii nie pojawia się we wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym w sekcji „Dochód zagraniczny > Metoda zwolnienia”.

Jeśli Twój zagraniczny dochód został wykazany we wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym w polu powyżej, wypełnij formularz 6148 Wniosek o progresywne opodatkowanie uzyskanego dochodu. Prosimy również o dostarczenie osobiście napisanego załącznika z wnioskiem o nieuwzględnianie dochodu z zagranicy w kwocie podatku płaconego od dochodu z Finlandii.

Jeśli nie otrzymano wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego, należy złożyć zeznanie podatkowe z własnej inicjatywy w OmaVero lub za pomocą formularzy papierowych.

Jeśli we wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym nie ma żadnych błędów ani pominięć, nie musisz nic robić. Do zeznania podatkowego dołączona jest ostateczna decyzja podatkowa.

Jeśli zeznanie podatkowe nie zawiera pełnych informacji o dochodach lub są w nim luki, należy je poprawić i zgłosić za pomocą formularzy papierowych lub OmaVero.

Jesienią otrzymasz nowe rozliczenie podatkowe, które wskaże ostateczną kwotę podatku. Jeśli odprowadzony podatek jest zbyt niski, otrzymasz instrukcje, jak zapłacić pozostałą kwotę. Dostępny jest również przewodnik dotyczący ewentualnych odwołań.

Jeśli nie złożono wniosku o opodatkowanie progresywne za pomocą karty podatkowej

Jeśli nie złożyłeś wniosku o opodatkowanie progresywne na karcie podatkowej i został naliczony podatek u źródła, możesz również złożyć wniosek o opodatkowanie progresywne w zeznaniu podatkowym. Aby zgłosić chęć skorzystania z tej opcji, należy skorzystać z poniższych formularzy papierowych.

Wypełnij formularz 6148 Wniosek o progresywne opodatkowanie uzyskanego dochodu

 • We wniosku należy zadeklarować wszystkie dochody uzyskiwane w Finlandii.
 • Ponadto należy wskazać otrzymywane wynagrodzenie, emeryturę i świadczenia socjalne (np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek na naukę), które podlegają opodatkowaniu w kraju zamieszkania:
  • spoza Finlandii
  • w Finlandii i które nie podlegają opodatkowaniu na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  • wydatki generujące dochód, które można przypisać do uzyskanego dochodu

Jeśli mieszkasz w kraju UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie oraz Twój dochód z Finlandii stanowi co najmniej 75% Twojego całkowitego dochodu,

 • złóż napisany osobiście wniosek o nieuwzględnianie dochodu z zagranicy w kwocie podatku płaconego od dochodu z Finlandii.

Dodatkowo wypełnij formularz 50A Uzyskany dochód i związane z nim odliczenia

 • skorzystaj z tego formularza, aby zadeklarować wydatki generujące dochód w Finlandii. 

Jesienią otrzymasz nowe rozliczenie podatkowe, które wskaże ostateczną kwotę podatku. Jeśli odprowadzony podatek jest zbyt niski, otrzymasz instrukcje, jak zapłacić pozostałą kwotę. Dostępny jest również przewodnik dotyczący ewentualnych odwołań.

Administracja podatkowa może poprosić o przedstawienie zaświadczenia z kraju zamieszkania

W razie potrzeby administracja podatkowa może poprosić o przedstawienie zaświadczenia o dochodach i odliczeniach opodatkowanych w kraju zamieszkania.

 • W takim przypadku można skorzystać z zaświadczenia znajdującego się na końcu formularza 6148 Zaświadczenie od organu podatkowego w kraju zamieszkanialub innego zaświadczenia od organu podatkowego w kraju zamieszkania
 • W razie potrzeby kwotę dochodu z zagranicy można również ustalić za pomocą innych środków, takich jak odcinek wypłaty lub inne wiarygodne oświadczenie.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe – jak złożyć w usłudze OmaVero lub w formie papierowej (w języku angielskim)

 

Page last updated 6/27/2024