Scam messages have been sent out in the Tax Administration’s name. Read more about scams.

Pension välismaalt

Kui elate Soomes ja saate pensioni välismaalt, on pensioni maksustamise aluseks üldjuhul Soome ja pensioni maksva riigi vahel sõlmitud maksuleping. Enamasti tuleb välismaalt saadud pensionilt maksta maksud välisriigile. Kui elate Soomes, maksate pensionilt makse ka Soomes, kuid kahekordset maksustamist välditakse Soomes enamasti nii, et välismaale makstud maksud hüvitatakse Soome maksudest. Alati ei maksustata pensioni selles riigis, kust pension saadud on. Sellisel juhul maksustab Soome pensioni tavapärasel moel.

Välismaalt pensioni maksmine algab või kolite Soome ja saate pensioni välismaalt

Välismaalt saadud pensionile määratakse avansiline maks. Kui saate pensioni ka Soomes, võite saada maksuametist Soome pensioni jaoks maksukaardi, mille maksuprotsendi osas on võetud arvesse välismaalt saadud pension. Kui maksate aasta jooksul Soome pensionist kõrgemat maksuprotsenti, ei tule tagantjärele makse ega võimalikke intresse juurde maksta.

Taotlege pensioni jaoks maksukaart teenuse OmaVero kaudu. Deklareerige välismaalt saadud pension punkti alla „Välismaalt saadud tulu“.

Taotlege maksukaarti või avansilise maksu määramist teenuses OmaVero

Paberkandjal deklaratsiooni esitamisel tuleb täita järgmised blanketid:

Deklareerige pension ka Soome maksudeklaratsioonil

Deklareerige alati välismaalt saadud pension ja Soome maksudeklaratsioonil. Pension tuleb deklareerida ka juhul, kui Soome seda ei maksusta.

Deklareerige andmed teenuses OmaVero

Kui kasutate paberkandjal deklareerimist, deklareerige tulud blanketil 16A Välismaalt saadud tulude selgitus, sissetulekud

Juhiseid asjaajamiseks paberblankettidel

Pension on makstud muus valuutas kui eurodes

Deklareerige tulud eurodes sendi täpsusega. Kui tulu on makstud muus valuutas kui eurodes, konverteerige see eurodeks. Kasutage 

  • Euroopa Keskpanga avaldatud keskmist kurssivõi
  • pensioni väljamaksmise päevale vastavat päevakurssi.

Deklareerige valuuta konverteerimise kulud

Maksuaet arvab maksustamisel pensioni summast valuuta konvereerimise kulusid maha 60 eurot. Kui konverteerimiskulud on suuremad, deklareerige need ise.

Ravitasu

Soomes elavatele isikutele määratakse maksustamisel ravitasu, mis moodustab alla 2% tuludest. Kui teil on pensionitulusid Soomest ja välismaalt, arvestatakse tasu nende ühiselt summalt. Tasu ei saa olla suurem kui pension, mida saate Soomest.

Põhjalikumad maksujuhised

Page last updated 5/28/2021