Fraudulent messages are in circulation. Read more about scam messages

Вимога про прогресивне оподаткування трудових доходів (форма 6148), інструкція з заповнення

Загальне

Ви можете вимагати прогресивне оподаткування вашого заробленого доходу, якщо ви постійно проживаєте за кордоном або приїжджаєте до Фінляндії максимум на шість місяців. За допомогою цієї форми ви стверджуєте, що ваш зароблений дохід (за винятком дивідендів) буде оподатковуватися за прогресивною шкалою замість утримання податку у джерела виплати доходу за ставкою 35%. 

Ваш зароблений дохід (за винятком дивідендів) може оподатковуватись за прогресивною шкалою, якщо ви проживаєте в країні, що входить до Європейської економічної зони (ЄЕЗ), або в країні, з якою Фінляндія уклала податкову конвенцію.

Фінляндія оподатковуватиме лише ваш дохід, отриманий у Фінляндії, однак оподатковуваний дохід, отриманий вами в країні проживання, може підвищити ставку податку, що застосовується до вашого заробленого доходу у Фінляндії. Якщо ви є резидентом країни ЄЕЗ і отримуєте не менше 75% свого доходу у Фінляндії, ви можете використати цю форму, щоб вимагати, щоб ваш інший дохід, отриманий за межами Фінляндії, не враховувався при оподаткуванні у Фінляндії. Для цього додайте до цієї форми довідку, видану податковими органами країни вашого проживання (стор. 2 форми). Без доказів ваша вимога не буде прийнята.

Форма доступна на сторінці «Форми» (in English). Зворотна адреса вказується на першій сторінці форми.

Відрахування з доходу, що отриманий у Фінляндії

Якщо ви вимагаєте податкового відрахування у Фінляндії, наприклад, щодо витрат на проїзд на роботу та з роботи, витрат на отримання доходу або відсотків за іпотекою, або з вас стягувалися пенсійні внески та внески зі страхування від безробіття у Фінляндії, надайте про них пояснення в додатку у довільній формі.

Якщо ви вимагаєте вирахування лише після закінчення податкового року, повідомте про відрахування у формі Прибутки та відрахування від них (форма 50A, in English).

Ви також можете використовувати цю форму, якщо ви робите коригування після сплати податків. У цьому випадку заповніть вимога на виправлення (форма 3308, in English) та прикріпіть цю форму до своєї вимоги. Також вкажіть будь-які відрахування, що додаються до вашого вимоги на виправлення.

Якщо ви виправите інформацію, яку ви раніше надали, або подасте заяву на коригування податку, введіть повторно всю інформацію, яку ви надали раніше, простого виправлення неправильної інформації або додавання нової інформації буде недостатньо.

Інструкції з заповнення

Зміст

1 Персональні дані та податковий рік
2 Отриманий дохід та сплачені з нього податки
3 Підпис заявника

1 Персональні дані та податковий рік

Введіть свій фінський ідентифікаційний номер, якщо він у вас є. Якщо у вас немає фінського ідентифікаційного номера, введіть дату народження у форматі ддммрррр.

Введіть тут податковий рік, за який ви вимагаєте прогресивне оподаткування вашого заробленого доходу.

Також надайте іншу особисту інформацію. У відповідних полях введіть країну проживання та громадянство. Введіть повну назву країни проживання, не використовуйте лише код країни.

ІПН, виданий у країні постійного проживання (Tax Identification Number, TIN)

Введіть ідентифікаційний податковий номер (ІПН), що виданий вам у країні вашого проживання. Зв’яжіться з податковими органами для отримання додаткової інформації про свій податковий номер.

Адреса в країні постійного проживання

Введіть свою точну адресу в країні проживання. Заповніть поля, де вказані вулична адреса, поштовий індекс, поштове відділення, населений пункт і країна.

Адреса у Фінляндії

Введіть свою точну адресу у Фінляндії. Вкажіть свою поштову адресу, номер будинку, номер під’їзду та квартири або номер поштової скриньки. В кінці також введіть поштовий індекс і поштове відділення.

Прізвище та дата народження чоловіка/дружини, дитини/дітей  

Якщо у вас є чоловік/дружина або діти, вкажіть їх імена та дати народження. Введіть дату народження у форматі ддммрррр. Якщо дітей більше двох, надайте інформацію у додатку в довільної форми.

Період перебування у Фінляндії

Оцініть, як довго ви плануєте перебувати у Фінляндії. Введіть період дат ддммрррр - ддммрррр. За допомогою цієї форми ви можете подати заяву на прогресивне оподаткування вашого заробленого доходу, якщо ви перебуваєте у Фінляндії не більше 6 місяців.

Повідомте свій приблизний період роботи у Фінляндії у форматі ддммрррр – ддммрррр. Період роботи може відрізнятися від тривалості вашого перебування у Фінляндії.

Ім'я/назва роботодавця або платника винагороди та код «Y»

У цьому полі введіть інформацію про свого працедавця або іншого платника. Платником може бути, наприклад, пенсійна або страхова компанія. Введіть назву працедавця або платника та ідентифікатор компанії код «Y».

Ідентифікатор компанії потрібно ввести у формі xxxxxxx-x. Ідентифікатор компанії працедавця або платника код «Y» можна знайти в отриманій квитанції про оплату або перевірити онлайн на сторінці ytj.fi.

2 Трудові доходи та сплачені з них податки

Трудові доходи у Фінляндії за податковий рік

Введіть суму заробленого доходу, який ви отримали у Фінляндії протягом податкового року, тобто заробітну плату, дохід працівника морського транспорту, допомогу та пенсію у відповідні поля.

Якщо отриманий вами дохід не є жодним із зазначених вище видів доходу, вкажіть його в полі «Інший вид доходу, який?» Також вкажіть вид доходу.

Повідомте про свій заробіток у євро з точністю до центів.

 • Заробітна плата: вкажіть суму зарплати, яку ви отримали з Фінляндії.
 • Дохід працівника морського транспорту:Повідомте про свій дохід від роботи в галузі мореплавства з Фінляндії.
 • Допомога: Вкажіть загальну суму пільг, які ви отримали від Фінляндії. Допомога означає, наприклад, допомогу по безробіттю або батьківську допомогу.
 • Пенсія: Повідомте суму вашого пенсійного доходу з Фінляндії.
 • Інший вид доходу, який?: Повідомте тут, якщо ви отримали дохід з Фінляндії, але дохід не є жодним із перерахованих вище. Також вкажіть, про що йде мова.

Податок, що сплачений у Фінляндії

Позначте податки, які ви сплатили у Фінляндії в податковому році у відповідних графах. Укажіть податки в євро з точністю до центів.

Ви сплачуєте податки зі свого заробленого доходу до Фінляндії, коли працюєте у Фінляндії, а платником за виконання роботи є ​​фін. Як орендований працівник, ви платите податки до Фінляндії, навіть якщо платником за виконання роботи є ​​іноземець.

Ви можете дізнатися суму сплачених податків, наприклад, у квитанції, яку ви отримали від свого працедавця або іншого платника за виконану роботу.

 • Заробітна плата: Вкажіть, скільки податку ви сплатили з вашого доходу до Фінляндії.
 • Дохід працівника морського транспорту:Вкажіть, скільки податку ви сплатили на свій дохід від роботи в галузі мореплавства до Фінляндії.
 • Допомога: Вкажіть, скільки податку ви сплатили на свої пільги до Фінляндії.
 • Пенсія: Вкажіть, скільки податку ви сплатили на свої пенсії до Фінляндії.
 • Інший вид доходу, який?: Повідомте суму податку, який ви сплатили до Фінляндії з іншого заробленого доходу. Також вкажіть, про що йде мова.

Трудові доходи в країні постійного проживання за податковий рік

Введіть зароблений дохід, отриманий за межами Фінляндії в податковому році, тобто зарплати, доходи працівників морського транспорту, пільги та пенсії, у відповідні поля. Повідомте свій заробіток у євро з точністю до центів.

 • Заробітна плата: Повідомте про загальний дохід заробітної плати, який ви отримали поза межами Фінляндії.
 • Дохід працівника морського транспорту:Повідомте про загальний дохід від роботи в галузі мореплавства, який ви отримали поза межами Фінляндії.
 • Допомога: Повідомте загальну суму пільг, які ви отримали поза межами Фінляндії.
 • Пенсія: Повідомте загальну суму пенсійного доходу, який ви отримали поза межами Фінляндії.

Витрати на отримання доходу, отриманого в країні проживання 

Введіть витрати, пов'язані з доходом, для доходу, який ви отримуєте в країні проживання, у стовпчику для правильного доходу. Витрати, що приносять дохід, вкажіть у євро з точністю до центу.

Витрати на дохід - це витрати, що понесені при отриманні або збереженні заробленого доходу. Відповідно до податкового законодавства Фінляндії, до них відносяться, наприклад, зменшення податку з причини витрат на робоче приміщення та використання власних інструментів. У разі потреби ви можете запросити додаткову інформацію у податкових органів країни вашого проживання.

 • Заробітна плата: Повідомте про витрати на отримання доходу, який ви отримуєте у своїй країні проживання.
 • Дохід працівника морського транспорту:Повідомте про витрати на отримання доходу від роботи в галузі мореплавства, який ви отримуєте у своїй країні проживання.
 • Допомога: Повідомте про витрати на отримання доходу, пов’язаного з виплатою пільг в країні проживання.
 • Пенсія: Повідомити про витрати на отримання доходів, нарахованих на пенсії.

3 Підпис заявника

Поставте дату та підпишіть заяву. Також вкажіть номер телефону, за яким з вами можна зв’язатися протягом дня.

Довідка від податкового органу країни постійного проживання / Certificate by the Tax Authorities in Home Country

Зверніться до податкового органу країни проживання з проханням заповнити наведену нижче довідку про ваші трудові доходи, обкладені податком у країні проживання, та податкові відрахування, що належать до них. У формі податковий орган підтверджує, що ви є платником податків у своїй країні проживання.

Якщо розмір ваших оподатковуваних трудових доходів та податкові відрахування, що належать до них, поки не враховані податковим органом країни постійного проживання, додайте до заяви, наприклад, довідку про зарплату, довідку про допомогу з непрацездатності, рішення про надання пенсії або якийсь інший надійне роз’яснення  про ваші доходи.

Page last updated 5/18/2022