Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Sosiaalivakuutusmaksut

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat

Sairausvakuutusmaksu

Työnantajana maksat työnantajan sairausvakuutusmaksua 16–67-vuotiaasta työntekijästä, jos työntekijä on sairausvakuutuslain mukaan vakuutettu Suomessa.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on maksettava, vaikka ennakonpidätystä ei voitaisi toimittaa. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun palkka maksetaan pelkkänä luontoisetuna tai palkasta ei verokortin mukaan tarvitse tehdä ennakonpidätystä. Työkorvauksesta ei makseta sairausvakuutusmaksua.

Tarkista, pitääkö suorituksesta maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Työnantajan maksun lisäksi myös työntekijän on maksettava vakuutetun sairausvakuutusmaksua. Se sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, joten sitä ei tarvitse periä erikseen palkasta.

Jos työntekijä saa palkkaa ulkomailla työskentelystä, se voi olla Suomessa verovapaata niin sanotun kuuden kuukauden säännön perusteella. Työntekijän sairausvakuutusmaksu (ns. minipidätys) ja työnantajan sairausvakuutusmaksu pitää periä vakuutuspalkasta.

 
Verohallinnolle maksettavat 2024 2023
Työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,16 % 1,53 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu    
  • Sairaanhoitomaksu palkka- ja yrittäjätuloista

0,51 %

0,60 %

  • Päivärahamaksu

1,01 %

0,00 %, jos tulot ovat alle 16 499 euroa.

 

1,36 %

0,00 %, jos tulot ovat alle 15 703 euroa.

Ns. minipidätys (sairaanhoito- ja päivärahamaksu)

1,52 %,  jos tulot ovat vähintään 16 499 euroa.

0,51 %, jos tulot ovat alle 16 499 euroa.

1,96 %, jos tulot ovat vähintään 15 703 euroa.

0,60 %, jos tulot ovat alle 15 703 euroa.

Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustuloista 1,48 % 1,57 %
YEL-yrittäjän päivärahamaksun korotus 0,22 % 0,23 %
YEL-yrittäjän korotettu päivärahamaksu 1,23 % 1,59 %

Työeläkevakuutusmaksu (TyEL)

Työnantajan on otettava työeläkevakuutus 17–68-vuotiaille työntekijöille, joiden kuukausiansio ylittää vakuuttamisvelvollisuuden alarajan. Sekä työnantaja että palkansaaja maksavat työeläkevakuutusmaksua. Työnantajana sinun pitää periä työntekijän osuus palkanmaksun yhteydessä. Maksa sekä työntekijän että työnantajan osuus työeläkevakuutusyhtiölle.

Lue lisää työeläkevakuutuksesta (tyoelake.fi)

 
Vakuutusyhtiölle maksettavat 2024 2023
Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 17–52-vuotiaat 7,15 % 7,15 %
Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 53–62-vuotiaat 8,65 % 8,65 %
Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 63–68-vuotiaat 7,15 % 7,15 %

Sopimustyönantajan eläkemaksu keskimäärin

Sopimustyönantajalla tarkoitetaan työnantajaa, jolla on palveluksessaan jatkuvasti henkilökuntaa.

17,34 % 17,39 %
Työnantajan merimieseläkevakuutusmaksu (MEL) 11,4 % 11,4 %

Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden maksuraja nousee vuonna 2024: työnantajan pitää maksaa työttömyysvakuutusmaksua, jos hän maksaa kalenterivuoden aikana työntekijöilleen palkkaa yhteensä yli 1 500 euroa. Työttömyysvakuutusmaksua maksetaan, jos työntekijä on 18–64-vuotias (aikaisemmin 17-64 vuotiaista työntekijöistä).

Myös työntekijän pitää maksaa työttömyysvakuutusmaksua. Työnantajana sinun pitää laskea maksu palkkojen ja luontoisetujen yhteissummasta ja vähentää työntekijän osuus hänen nettopalkastaan palkanmaksun yhteydessä.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös yrityksen osaomistajaa.

Lue lisää työttömyysvakuutuksesta (tyollisyysrahasto.fi)

 
Työllisyysrahastolle maksettavat 2024 2023
Työnantajan osuus

0,27 %, jos palkkoja maksettu enintään 2 337 000 euroa

1,09 %, jos palkkoja maksettu yli 2 337 000 euroa

0,27 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta)

 

0,52 %, jos palkkoja maksettu enintään 2 251 500 euroa

2,06 %, jos palkkoja maksettu yli 2 251 500 euroa

0,52 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta)

 

 

Työntekijän osuus

 

0,79 %

1,50 %

Osaomistajan osuus 0,43 % 0,75 %

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu

Huom: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuvelvollisuuden maksuraja nousee vuonna 2024:Työnantajana sinun on vakuutettava työntekijäsi työtapaturman ja ammattitaudin varalta, jos maksat palkkoja kalenterivuodessa yhteensä yli 1 500 euroa (aikaisemmin 1 400 euroa). Vakuutuksen on oltava voimassa heti, kun työntekijä aloittaa työt.

Tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti. Saat vakuutusmaksusta vakuutusyhtiöltä laskun.

Jos olet yrittäjä, voit ottaa vapaaehtoisen yrittäjien tapaturmavakuutuksen.

Lue lisää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Voit joutua ottamaan työntekijöillesi myös ryhmähenkivakuutuksen, jos työnantajaa koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu niin.

Vakuutusyhtiö perii ryhmähenkivakuutusmaksun tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Saat niistä vakuutusyhtiöltä erillisen laskun. Maksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.12.2023