Poistot käyttöomaisuudesta

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuutta on elinkeinotoimintaan kuuluva omaisuus, joka on tarkoitettu elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön. Käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi elinkeinotoiminnan käytössä olevat

  • rakennukset
  • koneet
  • kalusto
  • muut hyödykkeet, joita käytetään elinkeinotoiminnassa.

Voit vähentää kuluvan käyttöomaisuuden hankintahinnan kuluna kerralla, jos hankinnan todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään 3 vuotta tai jos kysymys on niin sanotusta pienhankinnasta.

Muut hankinnat voit vähentää niiden taloudellisena käyttöaikana poistojen avulla.

Pienhankinta

Voit vähentää kulut kerralla, jos olet hankkinut yksittäisen kuluvan käyttöomaisuuden, kuten matkapuhelimen tai työkalun ja sen hankintahinta on enintään 850 euroa. Tällaisia pienhankintoja voit vähentää vuodessa yhteensä 2 500 euroa.

Esimerkki: Olet hankkinut 295 eurolla matkapuhelimen, 795 eurolla tietokoneen ja 500 eurolla kassakoneen. Saat vähentää pienhankintana kerralla 295 + 795 + 500 = 1 590 euroa.

Käyttöomaisuuden hankintamenon voi vähentää poistoina

  • Käyttöomaisuuden hankintameno jaksotetaan kuluksi eri vuosille poistoina.
  • Verovuonna tekemäsi poiston määrä pienentää käyttöomaisuutesi jäljellä olevaa poistamatonta hankintamenoa.
  • Jäljellä olevaa poistamatonta hankintamenoa kutsutaan menojäännökseksi. Lasket menojäännöksestä seuraavan vuoden poiston.
  • Koneista, kalustosta ja niihin verrattavasta käyttöomaisuudesta voi tehdä enintään 25 %:n vuotuisen poiston. 
  • Kun ostat myöhemmin lisää omaisuutta yrityksesi käyttöön, lisää ostohinta edellisen vuoden menojäännökseen. Tee 25 %:n poisto laskemastasi summasta.

Esimerkki: Pizzeriayrittäjä Pekka on ostanut 30 000 eurolla vuonna 2016 elinkeinotoiminnan koneet, laitteet ja kalusteet (käyttöomaisuus), joiden käyttöikä on useita vuosia. Pekka jaksottaa käyttöomaisuuden hankintamenon sen käyttövuosille poistoin, jotka kirjataan kuluksi vuosittain. Poisto on  enintään 25 % vuodessa.

Kun toiminta kasvaa, Pekka ostaa toisen pizzauunin. Pizzauunin hankintahinta on 5 700 euroa.

Pekan tekemät poistot on havainnollistettu seuraavassa taulukossa:

 

Verovuosi

 

Jäljellä oleva hankintameno verovuoden alussa euroina

 

Verovuoden poiston määrä euroina

 

Jäljellä oleva hankintameno (=menojäännös)verovuoden lopussa euroina

 2016

 hankintameno

 30 000

 7 500

 22 500

 2017

 22 500

 5 625

 16 875

2018 ostettu pizzauuni    (hankintamenon lisäys 5 700 euroa)

16 875 +

5 700

= 22 575

5 643,75

16 931,25

Vaihdossa antamasi omaisuuden arvo on huomioitava menojäännöstä laskettaessa

Esimerkki: Pekka vaihtaa vuonna 2018 auton, jota hän on käyttänyt asiakastoimituksiin. Uusi auto maksaa 10 000 euroa, ja vanhasta Pekka saa vaihdossa 2 000 euroa. Edellisen verovuoden lopussa käyttöomaisuuden jäljellä oleva poistamaton hankintameno (menojäännös) on 16 931,25 euroa.

Jäljellä oleva hankintameno verovuoden 2018 alussa euroina

   16 931,25

Ostettu uusi auto, hankintahinta euroina

+ 10 000,00

Vanhan auton vaihtoarvo euroina

-2000,00         

Verovuoden jäljellä oleva hankintameno ennen poistoa

= 24 931,25

Poisto 25 %

    6 232,81

(25 % 24931,25 eurosta)

Jäljellä oleva hankintameno verovuoden 2018 lopussa

18 698,44

Enimmäispoistoprosentit

Löydät enimmäispoistoprosentit liitelomakkeen 62 täyttöohjeesta.

Kulumattomasta käyttöomaisuudesta ei voi tehdä poistoja

Kulumatonta käyttöomaisuutta ovat maa-alueet, arvopaperit (esimerkiksi huoneisto-osakkeet tai liikeosakkeet) sekä muut vastaavat hyödykkeet. Niistä ei voi tehdä poistoja.