Poistot käyttöomaisuudesta

Käyttöomaisuus

Elinkeinotoimintaasi kuuluvaa omaisuutta, joka on tarkoitettu elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön, kutsutaan käyttöomaisuudeksi. Esimerkkejä käyttöomaisuudesta ovat mm. elinkeinotoiminnan käytössä olevat rakennukset, koneet ja kalusto ja muut sellaiset hyödykkeet, joita käytetään elinkeinotoiminnassa.

Voit vähentää kuluvan käyttöomaisuuden hankintahinnan kuluna kerralla, jos hankinnan todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta tai jos kysymys on ns. pienhankinnasta. Muut hankinnat voit vähentää niiden taloudellisena käyttöaikana poistojen avulla.

Pienhankinta

Jos hankkimasi yksittäisen kuluvan käyttöomaisuuden, kuten matkapuhelimen tai työkalun, hankintahinta on enintään 850 euroa, voit vähentää kulun kerralla. Tällaisia pienhankintoja voit vähentää vuodessa yhteensä 2 500 euroa.

Esimerkki: Olet hankkinut 295 eurolla matkapuhelimen, 795 eurolla tietokoneen ja 500 eurolla kassakoneen. Saat vähentää pienhankintana kerralla 295 + 795 + 500 = 1 590 euroa.

Käyttöomaisuuden hankintamenon vähentäminen poistoina

  • Käyttöomaisuuden hankintameno jaksotetaan kuluksi eri vuosille poistomenettelyn kautta.
  • Verovuonna tekemäsi poiston määrä pienentää käyttöomaisuutesi jäljellä olevaa poistamatonta hankintamenoa.
  • Jäljellä olevaa poistamatonta hankintamenoa kutsutaan menojäännökseksi. Lasket menojäännöksestä seuraavan vuoden poiston.
  • Koneiden, kaluston ja niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuutesi ostohinnasta laskettavan vuosittaisen poiston enimmäismäärä on 25 prosenttia.
  • Kun ostat myöhemmin lisää omaisuutta yrityksesi käyttöön, lisäät ostohinnan edellisen vuoden menojäännökseen. Teet 25 prosentin poiston laskemastasi yhteissummasta.

Esimerkki: Pizzeriayrittäjä Pekka on ostanut 30 000 eurolla vuonna 2014 elinkeinotoiminnan koneet ja laitteet ja kalusteet (käyttöomaisuus), joiden käyttöikä on useita vuosia. Pekka jaksottaa käyttöomaisuuden hankintamenon sen käyttövuosille vuosittain kuluksi kirjattavin poistoin. Poiston enimmäismäärä on 25 % vuodessa.

Toiminnan kasvaessa Pekka ostaa toisen pizzauunin. Pizzauunin hankintahinta on 5 700 euroa.

Pekan tekemät poistot on havainnollistettu seuraavassa taulukossa:

Verovuosi

Jäljellä oleva hankintameno verovuoden alussa, €

Verovuoden poiston määrä, €

Jäljellä oleva hankintameno (=menojäännös)verovuoden lopussa, €

 2014

 hankintameno

 30 000

 7 500

 22 500

 2015

 22 500

 5 625

 16 875

2016 ostettu pizzauuni   (hankintamenon lisäys 5 700 euroa)

16 875 +

5 700

= 22 575

5 643,75

16 931,25

Vaihdossa antamasi omaisuuden arvo on huomioitava menojäännöstä laskettaessa

Esimerkki: Pekka vaihtaa vuonna 2017 asiakastoimituksiin käyttämänsä auton uudempaan. Uusi auto maksaa 10 000 euroa ja vanhasta Pekka saa vaihdossa 2 000 euroa. Edellisen verovuoden lopussa käyttöomaisuuden jäljellä oleva poistamaton hankintameno (menojäännös) on 16 931,25 euroa.

Jäljellä oleva   hankintameno verovuoden 2017 alussa, euroa

   16 931,25

Ostettu uusi auto, hankintahinta euroa

+ 10 000,00

Vanhan auton vaihtoarvo, euroa

  -2000,00         

Verovuoden jäljellä oleva hankintameno ennen poistoa

= 24 931,25

Poisto 25%

    6 232,81

(25% 24931,25 eurosta)

Jäljellä oleva hankintameno verovuoden 2017 lopussa

18 698,44

Enimmäispoistoprosentit

Löydät enimmäispoistoprosentit liitelomakkeen 62 täyttöohjeesta.

Kulumattomasta käyttöomaisuudesta et voi tehdä poistoja

Kulumatonta käyttöomaisuutta ovat maa-alueet, arvopaperit (esimerkiksi huoneisto-osakkeet/liikeosakkeet) sekä muut vastaavat hyödykkeet.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.11.2017