Ostitko palvelun ja maksoit laskulla?

Kun ostat palvelun yritykseltä tai henkilöltä, selvitä YTJ-palvelusta, kuuluuko palveluntarjoaja ennakkoperintärekisteriin.

Jos palveluntarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin, riittää, että maksat laskun tehdystä työstä. Maksua ei ilmoiteta tulorekisteriin. Katso ohjeet kotitalousvähennyksestä Verohallinnon sivuilta.

Jos palveluntarjoaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, ilmoita tiedot tulorekisteriin

Ilmoita maksamasi työkorvaus tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella.

Tee ilmoitus viimeistään maksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Ilmoittamiselle ei ole euromääräistä alarajaa eli pienetkin summat pitää ilmoittaa.

Kerää tarvitsemasi tiedot valmiiksi

Ilmoittamista varten tarvitset seuraavat tiedot:

  • maksupäivä – päivä, jona palkkio on saajan tilillä
  • palkanmaksukausi – ilmoita alkupäiväksi ensimmäinen työntekopäivä ja loppupäiväksi viimeinen työntekopäivä
  • maksajan nimi ja henkilötunnus
  • työkorvauksen saajan eli tulonsaajan nimi ja tunniste, esimerkiksi henkilötunnus tai Y-tunnus
  • työkorvauksen määrä ilman arvonlisäveroa.

Jos maksat työkorvausta samalle henkilölle tai yritykselle yli 1 500 euroa kalenterivuoden aikana, tee työkorvauksesta myös ennakonpidätys. Katso tarkemmat ohjeet vastaamalla Verohallinnon ratkaisuapurin kysymyksiin.

Työkorvauksesta ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä lakisääteisiä vakuutusmaksuja.

Tee palkkatietoilmoitus

Kirjaudu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun ja valitse asiointirooliksi Asioi yksityishenkilönä. Valitse sitten Palkkatietoilmoitus.

Täytä ilmoitukseen pakollisten tietojen lisäksi:

  • maksajan tyypiksi Kotitalous
  • maksamasi työkorvaukset ja muut mahdolliset suoritukset yhteensä tulolajilla Työkorvaus (336) – ilmoita työn osuuden ja matkakulujen yhteismäärä ilman arvonlisäveroa
  • ennakonpidätys tulolajilla Ennakonpidätys (402), jos olet vähentänyt sen työkorvauksesta.

Vakuutustietoja ei tarvitse ilmoittaa, koska työkorvaus ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alaista tuloa.

Jos et voi käyttää sähköisiä palveluja, ilmoita tiedot paperilomakkeella. Paperi-ilmoituksen määräaika kotitalouksille on maksua seuraavan kalenterikuukauden 8. päivä.

Usein kysyttyä

Jos yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin, tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa mitään.

Jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, ilmoita maksamasi palkkio tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella.

  • Ilmoita tulonsaajan lisätiedoksi yhteisö, jos palkkion saaja on avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö tai muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö.
  • Lisätietoa ei ilmoiteta, jos maksat palkkion toiminimelle.

Tarkat ilmoittamisen ja korjaamisen ohjeet ovat tulorekisteri.fi-sivuilla yritysten ja organisaatioiden puolella. Esimerkiksi palkkatietojen osiossa on ohjeita tulolajeista, luontoisetujen ilmoittamisesta ja vakuuttamisesta.

Etsitkö näitä?

Maksan palkkaa. Miten ilmoitan?

Katso ohjeet työkorvausta maksaville yrityksille

Lue Verohallinnon sivuilta, miten palkka ja työkorvaus eroavat toisistaan

Sivu on viimeksi päivitetty 2.10.2023