Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ennakkoperinnän oikaisuvaatimus (lomake 5002): täyttöohje

Verokortteihin ja ennakkoveroihin haetaan muutosta ensin OmaVerossa tai muissa asiointikanavissa ja lähdeverokorttiin lomakkeella 6207a. Jos vähennys- tai muuta vaatimustasi ei hyväksytä etkä ole tyytyväinen saamiisi perusteluihin, voit tehdä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Voidaksesi tehdä oikaisuvaatimuksen sinun on ensin pyydettävä Verohallinnolta muutoksenhakukelpoinen päätös. Oikaisuvaatimuksen voit tehdä lomakkeella Ennakkoperinnän oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä sähköisesti OmaVerossa. Voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen myös joko käyttäen tätä lomaketta tai vapaamuotoisesti. Jos teet oikaisuvaatimuksen vapaamuotoisesti, tulosta kansilehdeksi tämä lomake. Liitä oikaisuvaatimukseen myös muut asiakirjat, joihin vetoat, ellet ole jo aikaisemmin toimittanut niitä Verohallintoon. Lähetä oikaisuvaatimus lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Lomakesivulta löydät lomakkeen ja lisätietoa.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

Ennakkoperinnän oikaisuvaatimus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Määräaika alkaa seuraavasta päivästä sen jälkeen, kun olet saanut päätöksen tiedoksi. Tiedoksisaantipäivä on 7. päivä sen jälkeen, kun päätös on postitettu. Näet postituspäivän päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen pitää olla perillä Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ja Verohallinnon toimipisteen aukioloaikana. Jos oikaisuvaatimuksen määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai lauantai, voit jättää oikaisuvaatimuksen Verohallintoon vielä seuraavana arkipäivänä.

1 Verovelvollinen

Merkitse nimesi, henkilö- tai Y-tunnuksesi, lähiosoitteesi sekä puhelinnumerosi.

Jos olet valtuuttanut asiamiehen antamaan oikaisuvaatimusta täydentäviä tietoja tai haluat, että toimitamme päätöksen asiamiehelle, ilmoita tässä asiamiehen nimi, osoite ja puhelinnumero.

Liitä oikaisuvaatimukseen tarvittaessa valtakirja veroasioiden hoitamista varten. Voit antaa valtakirjan Verohallinnon lomakkeella 3818 (Valtakirja veroasioiden hoitamista varten) tai vapaamuotoisesti. Asianajajalta tai julkiselta oikeusavustajalta ei tarvita valtakirjaa.

2 Mitä oikaisuvaatimus koskee?

Haen muutosta muutoksenhakukelpoiseen päätökseen, joka koskee verokorttia, ennakkoveroa tai lähdeverokorttia

Merkitse tähän rastilla, haetko oikaisua verokorttia, ennakkoveroa vai lähdeverokorttia koskevaan päätökseen.

Muutoksenhakukelpoinen päätös, johon haen muutosta (päätösnumero)

Merkitse tähän päätösnumero muutoksenhakukelpoisesta päätöksestä, johon haet muutosta.

Päätöspäivä (ppkkvvvv)

Merkitse tähän päätöspäivä muutoksenhakukelpoisesta päätöksestä, johon haet muutosta. Ilmoita päätöspäivä muodossa ppkkvvvv.

3 Vaatimus

Merkitse tähän kohtaan, mihin vaatimuksesi perustuu. Vaatimuksesta täytyy käydä ilmi, mitä päätöksen kohtia vaatimus koskee, mitä muutoksia vaadit ja millä perusteilla. Jos vaatimuksia on enemmän kuin yksi, numeroi ne.

Liitä vaatimuksesi mukaan tarvittavat liitelomakkeet. Tarkista kunkin liitelomakkeen täyttöohjeesta, mitä tietoja lomakkeeseen pitää täyttää. Liitelomakkeet on mainittu tässä täyttöohjeessa.

Liitteet

Jos oikaisuvaatimuksesi mukana on liitteitä, merkitse tähän kohtaan liitteiden lukumäärä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vetoat, ellet ole jo aiemmin toimittanut niitä Verohallinnolle.

Päiväys ja allekirjoitus

Muista allekirjoittaa oikaisuvaatimus.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.11.2018