80 Selvitys toiminnasta - Ulkomainen yhteisö (3099)

Tällä lomakkeella ulkomainen yhteisö antaa tiedot Suomessa harjoitetusta toiminnasta. Lomake annetaan veroilmoituksen 6U liitteenä.

Lomake on täytettävä jos yhtiö katsoo, ettei yhtiölle muodostu tuloverotuksessa kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Lomaketta ei tarvitse antaa, jos yhteisö on saanut Verohallinnolta päätöksen, jossa on todettu, ettei yhteisölle muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa. Yhteisö on voinut saada tällaisen päätöksen aikaisemman vuoden tuloverotuksen yhteydessä tai sitovassa ennakkoratkaisupäätöksessä.

Lomake 80 on kuitenkin annettava päätöksestä huolimatta, jos yhteisön toiminnassa on tapahtunut muutoksia. Muutoksesta on kyse esimerkiksi silloin, jos Suomessa harjoitettu toiminta jatkuu oletettua pidempään tai yhteisö aloittaa uudenlaisen liiketoiminnan.