Muutoksia valtuuttamiseen

Veroasioiden valtuutukset muuttuvat. Valtuuttamiseen käytetään jatkossa Suomi.fi:n Valtuudet-palvelua. Valtuuksia voi hakea palvelusta 15.5.2018 lähtien, mutta valtuus toimii Verohallinnon asiointikanavissa vasta marraskuussa 2018 alkaen. Katso-valtuutus toimii vuoden 2019 loppuun.

Katso tarkemmat yhtiömuotokohtaiset tiedot kohdasta Valtuuttamiseen tulevat muutokset ja taulukosta, johon on koottu eri asiakasryhmät ja asiointipalvelut.

Kun valtuutetulle on myönnetty Suomi.fi-valtuus veroasioiden hoitamiseen, hän kirjautuu Verohallinnon verkkopalveluihin henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ja voi asioida palveluissa toisen puolesta.

Lue lisää Valtuudet-palvelusta

Kaksi eri valtuutta

Veroasioiden hoitamiseen on olemassa kaksi valtuutta: veroasioiden hoito ja veroilmoittaminen.

Veroasioiden hoito oikeuttaa valtuutetun hoitamaan kaikkia veroasioita valtuuttajan puolesta kaikissa Verohallinnon asiointikanavissa.

Veroilmoittaminen-valtuutuksella asianhoitaja voi antaa valtuuttajan puolesta vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia. Valtuutusta ei voi käyttää kaikissa asiointikanavissa, esimerkiksi OmaVero-palvelussa

Muutokset eivät koske kaikkia asiakasryhmiä ja osalle asiakkaista Katso-tunniste jää käyttöön siirtymäajaksi Suomi.fi-valtuuksien rinnalle vuoden 2019 loppuun saakka.

Valtuuttamiseen tulevat muutokset

Valtuuden voi antaa tai pyytää

Yrittäjä voi oma-aloitteisesti valtuuttaa kirjanpitäjänsä Suomi.fi-verkkopalvelussa. Vaihtoehtoisesti kirjanpitäjä voi käydä pyytämässä valtuutusta. Huomaathan, että ennen lokakuuta valtuuspyyntöjä voi lähettää vain toimitusjohtaja tai nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

Kun kirjanpitäjä on tehnyt valtuuspyynnön, asiakasyrityksen toimitusjohtaja, nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai heidän valtuuttamansa työntekijä voi hyväksyä tilitoimiston pyynnön ja valtuus astuu voimaan. Jos asiakasyritys antaa tilitoimistolle valtuuden, se astuu voimaan ilman tilitoimiston erillistä hyväksyntää.

Kun asiakasyritys on myöntänyt kirjanpitäjälleen Suomi.fi-valtuutuksen veroasioiden hoitamiseen, kirjanpitäjä kirjautuu Verohallinnon verkkopalveluihin henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ja voi asioida palveluissa asiakkaan puolesta.

Tilitoimiston sisällä on mahdollista antaa niin sanottu edustamisvaltuus, jonka avulla kaikki tilitoimiston kirjanpitäjät voivat hoitaa kaikkien tilitoimiston valtuutettujen asiakasyritysten veroasiointia. Huomaathan, että jos haluat kohdentaa asiakasyritysten antamia valtuuksia eri kirjanpitäjille, se on mahdollista Suomi.fi-palvelussa vasta lokakuussa.

Katso kuvalliset ohjeet valtuuksien tekemiseen, pyytämiseen ja edelleenvaltuuttamiseen:

Minkä valtuuden tarvitset asiakkaan puolesta asiointiin?

 • Katso taulukosta, minkä valtuuden tarvitset asiakkaan puolesta asiointiin eri verkkopalveluissa ja asiointikanavissa.

Jos olet kirjanpitäjä ja annat asiakkaan puolesta ilmoituksia Ilmoitin.fi:ssä tai Lomake.fi:ssä, voit aina tunnistautua henkilötunnisteella riippumatta siitä, onko valtuus annettu Suomi.fi:n Valtuudet- vai Katso-palvelussa.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajille suositellaan Suomi.fi-valtuuden käyttöönottoa ennen marraskuuta 2018

Verohallinto suosittelee, että liikkeen- ja ammatinharjoittajat sekä maa- ja metsätaloudenharjoittajat, joilla on asianhoitaja, ottavat käyttöön Suomi.fi-valtuuden ennen marraskuuta 2018. Suomi.fi-valtuus kannattaa ottaa käyttöön varsinkin, jos kirjanpitäjä hoitaa asiakkaan puolesta asiointia OmaVerossa.

Jos asiointia halutaan jatkaa OmaVerossa Katsolla, sitä varten on haettava uusi rooli: Henkilön ja yrittäjän OmaVero. Rooli on tarkoitettu vain liikkeen- tai ammatinharjoittajien puolesta asiointia varten ja se toimii ainoastaan OmaVerossa marraskuusta 2018 lähtien.

Uusi Katso-rooli kannattaa hakea, jos:

 • asianhoitajan yhtiömuoto on jokin muu kuin osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai toiminimi (esimerkiksi yhdistys, tai elinkeinoyhtymä).
 • asiakkaalla, jonka puolesta veroasiointia hoidetaan, ei ole käytössään sähköisiä tunnisteita (henkilökohtaisia pankkitunnuksia, HST-korttia tai mobiilivarmennetta).

Voit ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuuden

Voit halutessasi valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan veroasioita puolestasi Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa osoitteessa suomi.fi/valtuudet.

Muista, että Suomi.fi-valtuus toimii Verohallinnon asiointikanavissa vasta 1.11.208 lähtien, vaikka se olisi myönnetty jo aikaisemmin.

Valitse valtuudeksi veroasioiden hoito

Jos käytät OmaVero-palvelua, valitse valtuudeksi veroasioiden hoito. Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa voit joko pyytää valtuutta itsellesi tai myöntää valtuuden toiselle henkilölle tai yritykselle.

Veroasioiden hoito -valtuus käy OmaVeron lisäksi kaikissa muissa Verohallinnon asiointikanavissa, esimerkiksi Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa sekä verotoimistoissa ja puhelinpalvelussa.

Huomaa, että kun valtuutus on tehty, asianhoitajalla on käytössään kaikki valtuuttajan verotiedot. Asianhoitaja voi nähdä, korjata tai ilmoittaa valtuuttajan tietoja ja hänellä on oikeus vastaanottaa esimerkiksi valtuuttajan verotusta koskevia kirjeitä ja päätöksiä.

Alaikäisen lapsen puolesta asiointi

Voit hoitaa alaikäisen lapsesi veroasioita OmaVerossa automaattisesti marraskuusta 2018 lähtien. Valtuudet-palvelu tarkistaa väestötietojärjestelmästä, onko sinulla huoltajan oikeus asioida alaikäisen lapsen puolesta.

Siirry Suomi.fi:n Valtuudet-palveluun

Voit ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuuden

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien puolesta asioivat voivat käyttää OmaVero-palvelussa marraskuusta 2018 lähtien Suomi.fi-valtuutta tai uutta Katso-roolia.

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja voi itse jatkossakin kirjautua palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan.

OmaVerossa on käytössä vain yksi valtuus: veroasioiden hoito. Jos hoidat veroasioita OmaVerossa toisen puolesta, sinun on haettava Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa veroasioiden hoito -valtuus.

Veroasioiden hoito -valtuus käy OmaVeron lisäksi kaikissa muissa Verohallinnon asiointikanavissa, esimerkiksi Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa sekä verotoimistoissa ja puhelinpalvelussa.

Huomaa, että kun valtuutus on tehty, asianhoitaja voi nähdä, korjata tai ilmoittaa sekä yrityksen että valtuuttajan henkilökohtaisia verotustietoja. Myös oikaisuvaatimuksiin annetut Verohallinnon ja verotuksen oikaisulautakunnan päätökset näkyvät OmaVerossa.

Voit pyytää tai myöntää valtuuden

Näin pyydät valtuutta

Voit pyytää valtuutta hoitaa edustamasi liikkeen- tai ammatinharjoittajan veroasioita Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa osoitteessa suomi.fi/valtuudet. Valtuus astuu voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet valtuutuksen.

Näin valtuutat

Jos sinut on merkitty elinkeinonharjoittajaksi Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ), voit valtuuttaa henkilön tai yrityksen asioimaan puolestasi.

Muista, että Suomi.fi-valtuus toimii vasta marraskuussa 2018, vaikka olisit ottanut sen käyttöön jo aikaisemmin

Siirry Suomi.fi:n Valtuudet-palveluun

Jos haluat jatkaa asiointia Katsolla OmaVerossa, ota käyttöön uusi Katso-rooli

Jos haluat jatkaa asiointia Katsolla OmaVerossa, sinun pitää myöntää asianhoitajallesi asiointia varten uusi Katso-valtuutus Henkilön ja yrittäjän OmaVero -roolilla, joka on tarkoitettu liikkeen- tai ammatinharjoittajille. Uusi Katso-rooli toimii marraskuusta 2018 lähtien vain OmaVerossa.

Ota uusi Katso-rooli käyttöön, jos:

 • asianhoitajasi yhtiömuoto on jokin muu kuin osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai toiminimi (esimerkiksi yhdistys tai elinkeinoyhtymä).
 • et voi käyttää asiointiin sähköisiä tunnisteita (henkilökohtaisia pankkitunnuksia, HST-korttia tai mobiilivarmennetta).

Lue lisää Katso-tunnisteesta

Jos asioit vain Ilmoitin.fi- tai Lomake.fi-palvelussa

Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa on käytössä kaksi Suomi.fi-valtuutta: veroasioiden hoito ja veroilmoittaminen.

Jos hoidat veroasioita toisen puolesta vain ilmoitin.fi- tai Lomake.fi-palvelussa, voit valita valtuudeksi veroilmoittamisen. Veroilmoittaminen-valtuudella, voit antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia edustamasi liikkeen- ja ammatinharjoittajan puolesta.

Huomaa, että veroilmoittaminen-valtuus ei käy OmaVero-palvelussa.

Jos sinulla on jo käytössäsi jokin veroasioiden hoitamiseen tarkoitettu Katso-rooli, voit jatkaa asiointia Katso-tunnisteella Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa.

1.11.2018 lähtien voit kirjautua Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluihin Katso-tunnisteen lisäksi henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ja hoitaa palvelussa edustamasi liikkeen- tai ammatinharjoittajan veroasioita Katso-palvelussa annetulla roolilla.

Huomaa, että jos olet hoitanut veroasioita toisen puolesta Katso-roolilla AlvEU-, M1SS tai Kiinteistötiedot verkossa -palveluissa, et voi käyttää palveluissa Suomi.fi-valtuutta vaan sinun on käytettävä Katsoa jatkossakin.

Voit ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuuden

Maa- tai metsätaloudenharjoittajien puolesta asioivat voivat käyttää OmaVero-palvelussa marraskuusta 2018 lähtien Suomi.fi-valtuutta tai uutta Katso-roolia.

Maa- tai metsätaloudenharjoittaja voi itse jatkossakin kirjautua palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan.

OmaVerossa on käytössä vain yksi valtuus: veroasioiden hoito. Jos hoidat veroasioita OmaVerossa toisen puolesta, sinun on haettava Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa veroasioiden hoito -valtuus.

Veroasioiden hoito -valtuus käy OmaVeron lisäksi kaikissa muissa Verohallinnon asiointikanavissa, esimerkiksi Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa sekä verotoimistoissa ja puhelinpalvelussa.

Huomaa, että kun valtuutus on tehty, asianhoitaja voi nähdä, korjata tai ilmoittaa sekä yrityksen että valtuuttajan henkilökohtaisia verotustietoja. Myös oikaisuvaatimuksiin annetut Verohallinnon ja verotuksen oikaisulautakunnan päätökset näkyvät OmaVerossa.

Voit pyytää tai myöntää valtuuden

Näin pyydät valtuutta

Voit pyytää valtuutta hoitaa edustamasi maa- tai metsätaloudenharjoittajan veroasioita Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa osoitteessa suomi.fi/valtuudet. Valtuus astuu voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet valtuutuksen.

Näin valtuutat

Jos sinut on merkitty elinkeinonharjoittajaksi Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ), voit valtuuttaa henkilön tai yrityksen asioimaan puolestasi.

Muista, että Suomi.fi-valtuus toimii vasta marraskuussa 2018, vaikka olisit ottanut sen käyttöön jo aikaisemmin

Siirry Suomi.fi:n Valtuudet-palveluun

Jos haluat jatkaa asiointia Katsolla OmaVerossa, ota käyttöön uusi Katso-rooli

Jos haluat jatkaa asiointia Katsolla OmaVerossa, sinun pitää myöntää asianhoitajallesi asiointia varten uusi Katso-valtuutus Henkilön ja yrittäjän OmaVero -roolilla, joka on tarkoitettu maa- tai metsätaloudenharjoittajille. Uusi Katso-rooli toimii marraskuusta 2018 lähtien vain OmaVerossa.

Ota uusi Katso-rooli käyttöön, jos:

 • asianhoitajasi yhtiömuoto on jokin muu kuin osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai toiminimi (esimerkiksi yhdistys tai elinkeinoyhtymä).
 • et voi käyttää asiointiin sähköisiä tunnisteita (henkilökohtaisia pankkitunnuksia, HST-korttia tai mobiilivarmennetta).

Lue lisää Katso-tunnisteesta

Jos asioit vain Ilmoitin.fi- tai Lomake.fi-palvelussa

Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa on käytössä kaksi Suomi.fi-valtuutta: veroasioiden hoito ja veroilmoittaminen.

Jos hoidat veroasioita toisen puolesta vain ilmoitin.fi- tai Lomake.fi-palvelussa, voit valita valtuudeksi veroilmoittamisen. Veroilmoittaminen-valtuudella, voit antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia edustamasi liikkeen- ja ammatinharjoittajan puolesta.

Huomaa, että veroilmoittaminen-valtuus ei käy OmaVero-palvelussa.

Jos sinulla on jo käytössäsi jokin veroasioiden hoitamiseen tarkoitettu Katso-rooli, voit jatkaa asiointia Katso-tunnisteella Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa.

1.11.2018 lähtien voit kirjautua Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluihin Katso-tunnisteen lisäksi henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ja hoitaa palvelussa edustamasi liikkeen- tai ammatinharjoittajan veroasioita Katso-palvelussa annetulla roolilla.

Huomaa, että jos olet hoitanut veroasioita toisen puolesta Katso-roolilla AlvEU-, M1SS tai Kiinteistötiedot verkossa -palveluissa, et voi käyttää palveluissa Suomi.fi-valtuutta vaan sinun on käytettävä Katsoa jatkossakin.

Voit ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuutuksen tai jatkaa asiointia Katso-tunnisteella

Osakeyhtiön puolesta asioivat voivat halutessaan siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuuksia. Asiointi Katso-tunnisteella onnistuu kuitenkin toistaiseksi Verohallinnon asiointikanavissa.

Ilmoitatko tietoja osakeyhtiön puolesta OmaVerossa?

OmaVero-palvelussa ei voi asioida enää 1.11.2018 lähtien Katso-rooleilla: tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja.

Voit asioida palvelussa marraskuusta lähtien vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Kaupparekisteriin merkityillä toimielinrooleilla voit asioida OmaVerossa ilman valtuutusta

Edustamasi osakeyhtiön puolesta asiointi onnistuu seuraavilla toimielinrooleilla OmaVerossa automaattisesti, jos sinulla on jokin seuraavista kaupparekisteriin tai YTJ:hin merkityistä asemista:

 • toimitusjohtaja
 • hallituksen puheenjohtaja
 • nimenkirjoitusoikeudellinen
 • prokuristi
 • selvitysmies

Organisaation puolesta valtuutuksen voivat antaa:

 • toimitusjohtaja
 • nimenkirjoitusoikeudellinen
 • henkilö, joka on saanut tähän tehtävään oikeuden toimitusjohtajalta tai nimenkirjoitusoikeudelliselta

Tarvitsetko valtuutuksen OmaVeroa varten?

Jos tarvitset valtuutuksen ja käytät OmaVeroa, valitse valtuudeksi veroasioiden hoito. OmaVerossa on käytössä vain yksi Suomi.fi-valtuus: veroasioiden hoito. 

Veroasioiden hoito -valtuus käy OmaVeron lisäksi kaikissa muissa Verohallinnon asiointikanavissa, esimerkiksi Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa sekä verotoimistoissa ja puhelinpalvelussa.

Huomaa, että tarvitset joka tapauksessa Suomi.fi-valtuudet työnantajasuoritusten ilmoittamista varten. Tiedot työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin tammikuusta 2019 lähtien. Osakeyhtiön puolesta voit ilmoittaa tietoja tulorekisteriin ainoastaan Suomi.fi-valtuuksilla.

Tulorekisterin valtuudet ovat haettavissa Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa elokuusta 2018 lähtien.

Siirry Suomi.fi:n Valtuudet-palveluun

Ilmoitatko tietoja osakeyhtiön puolesta Ilmoitin.fi tai Lomake.fi-palveluissa?

Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa on käytössä kaksi Suomi.fi-valtuutta: veroasioiden hoito ja veroilmoittaminen.

Jos hoidat veroasioita toisen puolesta vain ilmoitin.fi- tai Lomake.fi-palvelussa, voit valita valtuudeksi veroilmoittamisen.

Veroilmoittaminen-valtuudella, voit antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia edustamasi osakeyhtiön puolesta.

Huomaa, että veroilmoittaminen-valtuus ei käy OmaVero-palvelussa.

Voit myös jatkaa asiointia Katsolla

Jos sinulla on jo käytössäsi jokin veroasioiden hoitamiseen tarkoitettu Katso-rooli, voit jatkaa asiointia Katso-tunnisteella Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa.

1.11.2018 alkaen voit kirjautua Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluihin Katso-tunnisteen lisäksi henkilökohtaisella verkkopankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ja hoitaa palvelussa edustamasi osakeyhtiön veroasioita Katso-roolilla.

Huomaa, että jos olet hoitanut veroasioita toisen puolesta Katso-roolilla AlvEU-, M1SS tai Kiinteistötiedot verkossa -palveluissa, et voi käyttää palveluissa Suomi.fi-valtuutta vaan sinun on käytettävä Katsoa jatkossakin.

Voit ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuutuksen tai jatkaa asiointia Katso-tunnisteella

Asunto-osakeyhtiön puolesta asioivat voivat halutessaan siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuuksia. Asiointi Katso-tunnisteella onnistuu kuitenkin toistaiseksi Verohallinnon asiointikanavissa.

Ilmoitatko tietoja asunto-osakeyhtiön puolesta OmaVerossa?

OmaVero-palvelussa ei voi asioida enää 1.11.2018 lähtien Katso-rooleilla: tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja.

Voit asioida palvelussa marraskuusta lähtien vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Kaupparekisteriin merkityillä toimielinrooleilla voit asioida OmaVerossa ilman valtuutusta

Edustamasi asunto-osakeyhtiön puolesta asiointi onnistuu seuraavilla toimielinrooleilla OmaVerossa automaattisesti, jos sinulla on jokin seuraavista kaupparekisteriin tai YTJ:hin merkityistä asemista:

 • hallituksen puheenjohtaja
 • isännöitsijä
 • nimenkirjoitusoikeudellinen

Organisaation puolesta valtuutuksen voivat antaa:

 • nimenkirjoitusoikeudellinen
 • henkilö, joka on saanut tähän tehtävään oikeuden nimenkirjoitusoikeudelliselta

Tarvitsetko valtuutuksen OmaVeroa varten?

Jos tarvitset valtuutuksen ja käytät OmaVeroa, valitse valtuudeksi veroasioiden hoito. OmaVerossa on käytössä vain yksi Suomi.fi-valtuus: veroasioiden hoito. 

Veroasioiden hoito -valtuus käy OmaVeron lisäksi kaikissa muissa Verohallinnon asiointikanavissa, esimerkiksi Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa sekä verotoimistoissa ja puhelinpalvelussa.

Huomaa, että saatat tarvita Suomi.fi-valtuudet työnantajasuoritusten ilmoittamista varten, jos asunto-osakeyhtiö maksaa palkkaa. Tiedot työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin tammikuusta 2019 lähtien. Asunto-sakeyhtiön puolesta voit ilmoittaa tietoja tulorekisteriin ainoastaan Suomi.fi-valtuuksilla.

Tulorekisterin valtuudet ovat haettavissa Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa elokuusta 2018 lähtien.

Siirry Suomi.fi:n Valtuudet-palveluun

Ilmoitatko tietoja osakeyhtiön puolesta Ilmoitin.fi tai Lomake.fi-palveluissa?

Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa on käytössä kaksi Suomi.fi-valtuutta: veroasioiden hoito ja veroilmoittaminen.

Jos hoidat veroasioita toisen puolesta vain ilmoitin.fi- tai Lomake.fi-palvelussa, voit valita valtuudeksi veroilmoittamisen.

Veroilmoittaminen-valtuudella, voit antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia edustamasi asuntoosakeyhtiön puolesta.

Huomaa, että veroilmoittaminen-valtuus ei käy OmaVero-palvelussa.

Voit myös jatkaa asiointia Katsolla

Jos sinulla on jo käytössäsi jokin veroasioiden hoitamiseen tarkoitettu Katso-rooli, voit jatkaa asiointia Katso-tunnisteella Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa.

1.11.2018 alkaen voit kirjautua Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluihin Katso-tunnisteen lisäksi henkilökohtaisilla verkkopankkitunnisteilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ja hoitaa palvelussa edustamasi asunto-osakeyhtiön veroasioita Katso-roolilla.

Huomaa, että jos olet hoitanut veroasioita toisen puolesta Katso-roolilla AlvEU-, M1SS tai Kiinteistötiedot verkossa -palveluissa, et voi käyttää palveluissa Suomi.fi-valtuutta vaan sinun on käytettävä Katsoa jatkossakin.

Voit ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuutuksen tai jatkaa asiointia Katso-tunnisteella

Osuuskunnan puolesta asioivat voivat halutessaan siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuuksia. Asiointi Katso-tunnisteella onnistuu kuitenkin toistaiseksi Verohallinnon asiointikanavissa.

Ilmoitatko tietoja osuuskunnan puolesta OmaVerossa?

OmaVero-palvelussa ei voi asioida enää 1.11.2018 lähtien Katso-rooleilla: tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja.

Voit asioida palvelussa marraskuusta lähtien vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Kaupparekisteriin merkityillä toimielinrooleilla voit asioida OmaVerossa ilman valtuutusta

Edustamasi osuuskunnan puolesta asiointi onnistuu seuraavilla toimielinrooleilla OmaVerossa automaattisesti, jos sinulla on jokin seuraavista kaupparekisteriin tai YTJ:hin merkityistä asemista:

 • toimitusjohtaja
 • hallituksen puheenjohtaja
 • nimenkirjoitusoikeudellinen
 • prokuristi
 • selvitysmies

Organisaation puolesta valtuutuksen voivat antaa:

 • toimitusjohtaja
 • nimenkirjoitusoikeudellinen
 • henkilö, joka on saanut tähän tehtävään oikeuden toimitusjohtajalta tai nimenkirjoitusoikeudelliselta

Tarvitsetko valtuutuksen OmaVeroa varten?

Jos tarvitset valtuutuksen ja käytät OmaVeroa, valitse valtuudeksi veroasioiden hoito. OmaVerossa on käytössä vain yksi Suomi.fi-valtuus: veroasioiden hoito.

Veroasioiden hoito -valtuus käy OmaVeron lisäksi kaikissa muissa Verohallinnon asiointikanavissa, esimerkiksi Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa sekä verotoimistoissa ja puhelinpalvelussa.

Huomaa, että tarvitset joka tapauksessa Suomi.fi-valtuudet työnantajasuoritusten ilmoittamista varten. Tiedot työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin tammikuusta 2019 lähtien. Osuuskunnan puolesta voit ilmoittaa tietoja tulorekisteriin ainoastaan Suomi.fi-valtuuksilla.

Tulorekisterin valtuudet ovat haettavissa Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa elokuusta 2018 lähtien.

Siirry Suomi.fi:n Valtuudet-palveluun

Ilmoitatko tietoja osuuskunnan puolesta Ilmoitin.fi tai Lomake.fi-palveluissa?

Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa on käytössä kaksi Suomi.fi-valtuutta: veroasioiden hoito ja veroilmoittaminen.

Jos hoidat veroasioita toisen puolesta vain ilmoitin.fi- tai Lomake.fi-palvelussa, voit valita valtuudeksi veroilmoittamisen.

Veroilmoittaminen-valtuudella, voit antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia edustamasi osakeyhtiön puolesta.

Huomaa, että veroilmoittaminen-valtuus ei käy OmaVero-palvelussa.

Voit myös jatkaa asiointia Katsolla

Jos sinulla on jo käytössäsi jokin veroasioiden hoitamiseen tarkoitettu Katso-rooli, voit jatkaa asiointia Katso-tunnisteella Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa.

1.11.2018 alkaen voit kirjautua Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluihin Katso-tunnisteen lisäksi henkilökohtaisella verkkopankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ja hoitaa palvelussa edustamasi osuuskunnan veroasioita Katso-roolilla.

Huomaa, että jos olet hoitanut veroasioita toisen puolesta Katso-roolilla AlvEU-, M1SS tai Kiinteistötiedot verkossa -palveluissa, et voi käyttää palveluissa Suomi.fi-valtuutta vaan sinun on käytettävä Katsoa jatkossakin.

Voit ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuutuksen tai jatkaa asiointia Katso-tunnisteella

Kommandiittiyhtiön puolesta asioivat voivat halutessaan siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuuksia. Asiointi Katso-tunnisteella onnistuu kuitenkin toistaiseksi Verohallinnon asiointikanavissa.

Ilmoitatko tietoja kommandiittiyhtiön puolesta OmaVerossa?

OmaVero-palvelussa ei voi asioida enää 1.11.2018 lähtien Katso-rooleilla: tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja.

Voit asioida palvelussa marraskuusta lähtien vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Kaupparekisteriin merkityillä toimielinrooleilla voit asioida OmaVerossa ilman valtuutusta

Edustamasi kommandiittiyhtiön puolesta asiointi onnistuu seuraavilla toimielinrooleilla OmaVerossa automaattisesti, jos sinulla on jokin seuraavista kaupparekisteriin tai YTJ:hin merkityistä asemista:

 • toimitusjohtaja
 • hallituksen puheenjohtaja
 • nimenkirjoitusoikeudellinen
 • prokuristi
 • vastuunalainen yhtiömies
 • selvitysmies

Organisaation puolesta valtuutuksen voivat antaa:

 • toimitusjohtaja
 • nimenkirjoitusoikeudellinen
 • henkilö, joka on saanut tähän tehtävään oikeuden nimenkirjoitusoikeudelliselta

Tarvitsetko valtuutuksen OmaVeroa varten?

Jos tarvitset valtuutuksen ja käytät OmaVeroa, valitse valtuudeksi veroasioiden hoito. OmaVerossa on käytössä vain yksi Suomi.fi-valtuus: veroasioiden hoito. 

Veroasioiden hoito -valtuus käy OmaVeron lisäksi kaikissa muissa Verohallinnon asiointikanavissa, esimerkiksi Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa sekä verotoimistoissa ja puhelinpalvelussa.

Huomaa, että saatat tarvita Suomi.fi-valtuudet työnantajasuoritusten ilmoittamista varten, jos kommandiittiyhtiö maksaa palkkaa. Tiedot työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin tammikuusta 2019 lähtien. Kommandiittiyhtiön puolesta voit ilmoittaa tietoja tulorekisteriin ainoastaan Suomi.fi-valtuuksilla.

Tulorekisterin valtuudet ovat haettavissa Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa elokuusta 2018 lähtien.

Siirry Suomi.fi:n Valtuudet-palveluun

Ilmoitatko tietoja osakeyhtiön puolesta Ilmoitin.fi tai Lomake.fi-palveluissa?

Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa on käytössä kaksi Suomi.fi-valtuutta: veroasioiden hoito ja veroilmoittaminen.

Jos hoidat veroasioita toisen puolesta vain ilmoitin.fi- tai Lomake.fi-palvelussa, voit valita valtuudeksi veroilmoittamisen.

Veroilmoittaminen-valtuudella, voit antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia edustamasi kommandiittiyhtiön puolesta.

Huomaa, että veroilmoittaminen-valtuus ei käy OmaVero-palvelussa.

Voit myös jatkaa asiointia Katsolla

Jos sinulla on jo käytössäsi jokin veroasioiden hoitamiseen tarkoitettu Katso-rooli, voit jatkaa asiointia Katso-tunnisteella Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa.

1.11.2018 alkaen voit kirjautua Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluihin Katso-tunnisteen lisäksi henkilökohtaisilla verkkopankkitunnisteilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ja hoitaa palvelussa edustamasi kommandiittiyhtiön veroasioita Katso-roolilla.

Huomaa, että jos olet hoitanut veroasioita toisen puolesta Katso-roolilla AlvEU-, M1SS tai Kiinteistötiedot verkossa -palveluissa, et voi käyttää palveluissa Suomi.fi-valtuutta vaan sinun on käytettävä Katsoa jatkossakin.

Voit ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuutuksen tai jatkaa asiointia Katso-tunnisteella

Avoimen yhtiön puolesta asioivat voivat halutessaan siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuuksia. Asiointi Katso-tunnisteella onnistuu kuitenkin toistaiseksi Verohallinnon asiointikanavissa.

Ilmoitatko tietoja avoimen yhtiön puolesta OmaVerossa?

OmaVero-palvelussa ei voi asioida enää 1.11.2018 lähtien Katso-rooleilla: tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja.

Voit asioida palvelussa marraskuusta lähtien vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Kaupparekisteriin merkityillä toimielinrooleilla voit asioida OmaVerossa ilman valtuutusta

Edustamasi avoimen yhtiön puolesta asiointi onnistuu seuraavilla toimielinrooleilla OmaVerossa automaattisesti, jos sinulla on jokin seuraavista kaupparekisteriin tai YTJ:hin merkityistä asemista:

 • toimitusjohtaja
 • hallituksen puheenjohtaja
 • nimenkirjoitusoikeudellinen
 • prokuristi
 • yhtiömies
 • selvitysmies

Organisaation puolesta valtuutuksen voivat antaa:

 • toimitusjohtaja
 • nimenkirjoitusoikeudellinen
 • henkilö, joka on saanut tähän tehtävään oikeuden nimenkirjoitusoikeudelliselta

Tarvitsetko valtuutuksen OmaVeroa varten?

Jos tarvitset valtuutuksen ja käytät OmaVeroa, valitse valtuudeksi veroasioiden hoito. OmaVerossa on käytössä vain yksi Suomi.fi-valtuus: veroasioiden hoito. 

Veroasioiden hoito -valtuus käy OmaVeron lisäksi kaikissa muissa Verohallinnon asiointikanavissa, esimerkiksi Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa sekä verotoimistoissa ja puhelinpalvelussa.

Huomaa, että saatat tarvita Suomi.fi-valtuudet työnantajasuoritusten ilmoittamista varten, jos avoin yhtiö maksaa palkkaa. Tiedot työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin tammikuusta 2019 lähtien. Avoimen yhtiön puolesta voit ilmoittaa tietoja tulorekisteriin ainoastaan Suomi.fi-valtuuksilla.

Tulorekisterin valtuudet ovat haettavissa Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa elokuusta 2018 lähtien.

Siirry Suomi.fi:n Valtuudet-palveluun

Ilmoitatko tietoja osakeyhtiön puolesta Ilmoitin.fi tai Lomake.fi-palveluissa?

Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa on käytössä kaksi Suomi.fi-valtuutta: veroasioiden hoito ja veroilmoittaminen.

Jos hoidat veroasioita toisen puolesta vain ilmoitin.fi- tai Lomake.fi-palvelussa, voit valita valtuudeksi veroilmoittamisen.

Veroilmoittaminen-valtuudella, voit antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia edustamasi avoimen yhtiön puolesta.

Huomaa, että veroilmoittaminen-valtuus ei käy OmaVero-palvelussa.

Voit myös jatkaa asiointia Katsolla

Jos sinulla on jo käytössäsi jokin veroasioiden hoitamiseen tarkoitettu Katso-rooli, voit jatkaa asiointia Katso-tunnisteella Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluissa.

1.11.2018 alkaen voit kirjautua Ilmoitin.fi- ja Lomake.fi-palveluihin Katso-tunnisteen lisäksi henkilökohtaisilla verkkopankkitunnisteilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ja hoitaa palvelussa edustamasi avoimen yhtiön veroasioita Katso-roolilla.

Huomaa, että jos olet hoitanut veroasioita toisen puolesta Katso-roolilla AlvEU-, M1SS tai Kiinteistötiedot verkossa -palveluissa, et voi käyttää palveluissa Suomi.fi-valtuutta vaan sinun on käytettävä Katsoa jatkossakin.

Voit jatkaa asiointia Katso-tunnisteella

Elinkeinoyhtymän puolesta asioivat käyttävät toistaiseksi Katso-tunnistetta Verohallinnon asiointikanavissa. Veroasioiden hoitaminen Suomi.fi-valtuutuksella ei ole mahdollista.

Huomaa, että OmaVero-palvelussa ei voi asioida enää 1.11.2018 lähtien Katso-rooleilla: tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja.

Voit asioida palvelussa marraskuusta lähtien vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Lue lisää Katso-tunnisteesta

Voit jatkaa asiointia Katso-tunnisteella

Verotusyhtymän puolesta asioivat käyttävät toistaiseksi Katso-tunnistetta Verohallinnon asiointikanavissa. Veroasioiden hoitaminen Suomi.fi-valtuutuksella ei ole mahdollista.

Huomaa, että OmaVero-palvelussa ei voi asioida enää 1.11.2018 lähtien Katso-rooleilla: tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja.

Voit asioida palvelussa marraskuusta lähtien vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Lue lisää Katso-tunnisteesta

Voit jatkaa asiointia Katso-tunnisteella

Kuolinpesän puolesta asioivat käyttävät toistaiseksi Katso-tunnistetta Verohallinnon asiointikanavissa. Veroasioiden hoitaminen Suomi.fi-valtuutuksella ei ole mahdollista.

Huomaa, että OmaVero-palvelussa ei voi asioida enää 1.11.2018 lähtien Katso-rooleilla: tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja.

Voit asioida palvelussa marraskuusta lähtien vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Lue lisää Katso-tunnisteesta

Voit jatkaa asiointia Katso-tunnisteella

Yhteisetuuden puolesta asioivat käyttävät toistaiseksi Katso-tunnistetta Verohallinnon asiointikanavissa. Veroasioiden hoitaminen Suomi.fi-valtuutuksella ei ole mahdollista.

Huomaa, että OmaVero-palvelussa ei voi asioida enää 1.11.2018 lähtien Katso-rooleilla: tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja.

Voit asioida palvelussa marraskuusta lähtien vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Lue lisää Katso-tunnisteesta

Voit jatkaa asiointia Katso-tunnisteella

Säätiön puolesta asioivat käyttävät toistaiseksi Katso-tunnistetta Verohallinnon asiointikanavissa. Veroasioiden hoitaminen Suomi.fi-valtuutuksella ei ole mahdollista.

Huomaa, että OmaVero-palvelussa ei voi asioida enää 1.11.2018 lähtien Katso-rooleilla: tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja.

Voit asioida palvelussa marraskuusta lähtien vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Lue lisää Katso-tunnisteesta

Voit jatkaa asiointia Katso-tunnisteella

Yhdistyksen puolesta asioivat käyttävät toistaiseksi Katso-tunnistetta Verohallinnon asiointikanavissa. Veroasioiden hoitaminen Suomi.fi-valtuutuksella ei ole mahdollista.

Huomaa, että OmaVero-palvelussa ei voi asioida enää 1.11.2018 lähtien Katso-rooleilla: tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja.

Voit asioida palvelussa marraskuusta lähtien vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Lue lisää Katso-tunnisteesta

Voit jatkaa asiointia Katso-tunnisteella

Julkisen organisaation puolesta asioivat käyttävät toistaiseksi Katso-tunnistetta Verohallinnon asiointikanavissa. Veroasioiden hoitaminen Suomi.fi-valtuutuksella ei ole mahdollista.

Huomaa, että OmaVero-palvelussa ei voi asioida enää 1.11.2018 lähtien Katso-rooleilla: tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja.

Voit asioida palvelussa marraskuusta lähtien vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Lue lisää Katso-tunnisteesta

Voit jatkaa asiointia Katso-tunnisteella

Ulkomaalaisen toimijan puolesta asioivat käyttävät toistaiseksi Katso-tunnistetta Verohallinnon asiointikanavissa. Veroasioiden hoitaminen Suomi.fi-valtuutuksella ei ole mahdollista.

Huomaa, että OmaVero-palvelussa ei voi asioida enää 1.11.2018 lähtien Katso-rooleilla: tuloveroilmoittaminen ja oma-aloitteisten verojen ilmoittaja.

Voit asioida palvelussa marraskuusta lähtien vain seuraavilla Katso-rooleilla:

 • yrityksen pääkäyttäjä
 • yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä
 • yrityksen OmaVero

Lue lisää Katso-tunnisteesta