Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vuokratulotietojen ilmoittamisen rajapinta

Vuokratulotietojen ilmoittamisen Vero API -rajapinta on tarkoitettu käytettäväksi vuokratuloja hallinnoiville yrityksille, jotka voivat ilmoittaa vuokratulotiedot Verohallinnolle suoraan henkilöasiakkaiden eli vuokranantajien puolesta heidän tarjoamastaan ohjelmistosta tai palvelusta. Vuokratulot ovat vuokranantajien veronalaista tuloa, jotka ovat pakollista ilmoittaa vuokranantajan henkilökohtaisessa verotuksessa. Rajapinta voidaan integroida osaksi ohjelmistoa ja tietojen ilmoittaminen voidaan yhdistää yrityksen muihin toimintoihin.

Rajapintaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yrityksille, jotka tekevät vuokraustoimintaa itse. Tällä tarkoitetaan elinkeinotoimintana tehtyä vuokraustoimintaa, jossa vuokrauskohteet ovat yrityksen omistamia ja niistä saadut tuotot ovat yrityksen omaa liikevaihtoa. Tämä liikevaihto tulee ilmoittaa yrityksen omassa verotuksessaan yhteisöjen tuloveroilmoituksella.

Lue lisää tarkemmin vuokratulojen verotuksesta täältä: Vuokratulot - vero.fi

Hyödyt rajapinnan käyttäjälle ja loppuasiakkaalle

Rajapinnan käyttäjä:

  • Voi helpottaa loppuasiakkaan hallinnollista taakkaa veroilmoittamisen osalta, koska vuokratulotiedot ilmoitetaan ohjelmiston kautta suoraan Verohallinnolle loppuasiakkaan puolesta.
  • Voi luoda rajapintaintegraatiolla tarjoamastaan palvelusta monipuolisemman ja kokonaisvaltaisemman palvelun, joka kattaa paremmin loppuasiakkaan tarpeet vuokratulotietojen hallinnoimisessa.
  • Rajapinnan käyttö yhdistyy ohjelmiston muihin toimintoihin, kuten vuokrauskohteiden tulojen, kulujen ja verotustietojen hallinnoimiseen. Loppuasiakkaan ei tarvitse asioida useassa kanavassa tai palvelussa erikseen.
  • Voi hyödyntää rajapintaintegraatiota oman palvelun markkinoinnissaan.

Loppuasiakas:

  • Veroilmoittaminen ja verotusasioiden hoitaminen helpottuvat. Vuokratulojen kirjanpito ja hallinnoiminen sekä vuokratulotietojen ilmoittaminen Verohallintoon yhdistyvät saman palvelun alle. Tämä säästää loppuasiakkaalta aikaa ja vaivaa. Hänen ei tarvitse kirjautua erikseen Omaveroon ilmoittamaan vuokratulotietoja.
  • Kun Verohallinto saa rajapinnan kautta reaaliaikaisesti tiedon asiakkaan saamista vuokratuloista, se voi ehdottaa asiakkaalle ennakkoverojen nostoa tai laskua. Näin asiakas maksaa oikean määrän veroja jo verovuoden aikana eikä hänelle tule jäännösveroja tai palautusta. Jos asiakas haluaa muuttaa ennakkoverojen määrän Verohallinnon ehdotuksen mukaisesti, hän voi hyväksyä ehdotuksen OmaVerossa. Asiakas voi myös itse hakea muutosta ennakkoveroon kuten ennenkin. Vuokratulot ovat myös ilmoitettu asiakkaan veroilmoitukselle valmiiksi, vaikka hän ei hyväksyisi ennakkovero- tai verokorttiehdotuksia.

Käyttötapauksia:

Huomioi, että käyttötapaukset tekstissä ovat vain esimerkkejä siihen, millaiseen toimintaan rajapinta voi olla hyödyllinen. Rajapinnan käyttäjän tulee itse arvioida vuokraustoiminnan luonne Verohallinnon ohjeiden mukaisesti ja tehdä arvio siitä, että sopiiko rajapinta tähän tarpeeseen oikealla tavalla. Lisätietoa veronalaisesta vuokraustoiminnasta löydät täältä: Mikä on vuokratuloa? - vero.fi

Vuokranantaja, jolla on paljon vuokrauskohteita:
Rajapinnan käyttäjä on yritys, jonka tarjoama palvelu on vuokraustoiminnan hallinnoimiseen tarkoitettu sovellus. Sovelluksen käyttäjät, eli vuokranantajat pystyvät lisäämään omistamansa vuokrauskohteet sovellukseen ja pitämään sovelluksessa kirjaa vuokrauskohteiden tuloista, kuluista sekä niihin liittyvistä erilaisista kuiteista ja tositteista. Käyttäjä pystyy sovelluksen avulla laskemaan myös verotettavan vuokratulon määrän, eli nettovuokratulon, jokaiselle kohteelle. Sovellukseen on integroitu Vuokratulotietojen ilmoittamisen API-rajapinta, jonka kautta vuokranantaja voi ilmoittaa vuokratulo-tiedot suoraan Verohallinnolle. Rajapinnan käyttö on rakennettu osaksi muita sovelluksen toimintoja. Sovellus kerää automaattisesti jokaisen käyttäjän kohdalla kaikki hänen verotettavat vuokratulotiedot rajapinnan kutsua varten kuukauden ajalta ja lähettää ne Verohallintoon aina kuukauden päättymisen jälkeen.

Rajapinnan käyttö on yritykselle hyödyllistä, koska se auttaa yritystä parantamaan palveluitaan kokonaisvaltaisemmiksi. Sovelluksen käyttäjä, eli loppuasiakas voi olla esimerkiksi asuntosijoittaja, jolla voi olla useita asunto-osakehuoneistoja, kiinteistöjä, lyhytaikaisen vuokrauksen asuntoja ja loma-asuntoja, joita hän vuokraa säännöllisesti. Vuokrauskohteiden hallinnointi ja veroilmoittaminen vaatii loppuasiakkaalta paljon vaivaa ja aikaa. Loppuasiakkaan kannalta vuokratulo-tiedot ilmoitetaan hänen puolestaan Verohallintoon automaattisesti, eikä hänen tarvitse ilmoittaa tietoja Omaverossa enää erikseen itse, mikä helpottaa hänen hallinnollista taakkaansa ja auttaa häntä myös maksamaan oikean määrän veroja vuokraustoiminnastaan.

Lomakohteiden vuokraamiseen tarkoitettu alustapalvelu:
Rajapinnan käyttäjä on yritys, jonka tarjoama palvelu on loma-asuntojen, kuten mökkien vuokraustoiminnan hallinnoimiseen tarkoitettu sovellus tai verkkosivujen välityksellä toimiva alustapalvelu. Palvelun käyttäjät, eli yksityishenkilöt ja vuokranantajat pystyvät käyttämään sovellusta markkinapaikkana, jonne he laittavat vuokrauskohteita tarjolle. Palvelun kautta lyhytaikaisen vuokrauksen loma-asuntoja etsivät henkilöt tai yritykset pystyvät varaamaan sopivan vuokrauskohteen itselleen. Vuokranantajat käyttävät sovellusta myös omien loma-asuntojen markkinointiin, tilausten vastaanottamiseen sekä vuokrauskohteiden tulojen ja kulujen kirjanpitoon.

Sovellukseen on integroitu Vuokratulotietojen ilmoittamisen API-rajapinta, jonka kautta vuokranantajat voivat ilmoittaa vuokrauskohteidensa vuokratulo-tiedot suoraan Verohallinnolle. Rajapinnan käyttö on rakennettu osaksi muita sovelluksen toimintoja. Loppuasiakas tekee loma-asuntojen vuokraustoimintaa joko pääsääntöisesti tai sivutyönä. Sovelluksessa yhdistyy kaikki vuokraamistoimintaan liittyvät toiminnot, mukaan lukien veroilmoittaminen, mikä tekee sen käytöstä hyödyllistä ja helppoa loppukäyttäjille.

Rajapinnan käyttö on yritykselle hyödyllistä, koska se auttaa yritystä parantamaan palveluitaan kokonaisvaltaisemmiksi. Yrityksen tarjoama loma-asuntojen vuokraamisalusta kattaa asiakkaan tarpeet paremmin rajapintaintegraatiolla.

Satunnaisen vuokraustoiminnan harjoittamiseen tarkoitettu alustapalvelu:
Rajapinnan käyttäjä on yritys, jonka tarjoama palvelu on alustapalvelu, joka toimii verkkosivujen tai sovelluksen välityksellä. Alustapalvelu on tarkoitettu markkinapaikaksi, jonka kautta satunnaista vuokraustoimintaa harjoittavat henkilöt voivat ilmoittaa vuokrattavia tavaroita tai palveluita tarjolle. Palvelun käyttäjät ovat yksityishenkilöitä, jotka eivät harjoita vuokraustoimintaa elinkeinotoimintana, vaan heillä voi olla palvelussa tarjolla esimerkiksi vene, asuntoauto tai varasto, joka on heillä itsellään käytössä vain satunnaisesti. Käyttäjät voi tarjota näitä vuokrauskohteita tarjolle alustapalvelussa muiden yksityishenkilöiden saataville korvausta vastaan.

Vaikka vuokraustoiminta onkin satunnaista, palvelun käyttäjien tulee silti maksaa vuokratuloista veroa. Alustapalvelun vuokrauskohteista saadut tulot ovat veronalaista vuokratuloa. Sovellukseen on integroitu Vuokratulotietojen ilmoittamisen API-rajapinta, jonka kautta vuokranantaja voi ilmoittaa vuokratulo-tiedot suoraan Verohallinnolle. Rajapinnan käyttö on rakennettu osaksi muita sovelluksen toimintoja. Sovelluksessa yhdistyy kaikki satunnaiseen vuokraamistoimintaan liittyvät toiminnot, mukaan lukien veroilmoittaminen, mikä tekee sen käytöstä hyödyllistä ja helppoa loppukäyttäjille.

Rajapinnan käyttö on yritykselle hyödyllistä, koska se auttaa yritystä parantamaan palveluitaan kokonaisvaltaisemmiksi. Yrityksen tarjoama alustapalvelu kattaa asiakkaan tarpeet paremmin rajapintaintegraatiolla.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.2.2024