Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Mitä rajapinnat ovat?

Vero API on Verohallinnon rajapintapalvelu, jonka avulla ohjelmistotalot, tilitoimistot ja muut palvelun tarjoajat voivat ilmoittaa tai hakea verotukseen liittyvää tietoa reaali-aikaisesti. API, eli Application Programming Interface tarkoittaa ohjelmointirajapintaa kahden eri ohjelmiston välillä. Vero API rajapintoja kehitetään Verohallinnossa erilaisiin käyttökohteisiin verotuksessa, joiden on tunnistettu helpottavan ja nopeuttavan veroasioiden hoitamista sekä vähentävän hallinnollista työtä eri toimijoilta, kuten: verovelvolliset yritykset ja henkilöt, puolesta asioivat organisaatiot tai tilitoimistot.

Vero API rajapintoja löytyy tällä hetkellä yli 70, liittyen eri verotusalueisiin ja käyttötarkoituksiin. Rajapinnat jakautuvat kahteen päätyyppiin: tietojen ilmoittamiseen ja tietojen kyselyyn. Verohallinto suunnittelee, kehittää ja julkaisee uusia Vero API rajapintoja uusien tunnistettujen verotus- ja asiointitarpeiden mukaisesti. Uudet rajapinnat julkaistaan aina ensin hiekkalaatikkoon. Rajapinnoista kiinnostuneet käyttäjät pääsevät tutustumaan uusiin rajapintoihin hiekkalaatikossa jo niiden kehitysvaiheessa. Rajapintojen tekninen dokumentaatio julkaistaan API-portaaliin, kun rajapinnat otetaan käyttöön tuotannossa. Ohjelmistotalo voi ottaa rajapinnat käyttöön API-portaalin dokumentaation ohjeiden mukaisesti. Rajapintojen käyttö itsessään ei maksa mitään, mutta ohjelmistotalon tulee itse rakentaa integraatio Vero API rajapinnalle omaan ohjelmistoonsa. Myös ohjelmiston kehitystyö, toteutusratkaisu ja kustannukset ovat ohjelmistotalon omalla vastuulla.

Kenelle rajapinnat on tarkoitettu ja mitä hyötyä niiden käytöstä on?

Vero API rajapintapalvelu on tarkoitettu ohjelmistotoimittajille ja muille palveluntarjoajille, jotka tekevät omaa ohjelmistokehitystä. Rajapinnat voidaan integroida erilaisiin käyttäjän ohjelmistoihin, esimerkiksi: kirjanpito-, palkanlaskenta- tai toiminnanohjausohjelmistoihin. Samaan ohjelmistoon voidaan rakentaa esimerkiksi prosessit, joissa tarvittavat verotustietojen ilmoittamis- tai hakemisprosessit automatisoidaan Vero API rajapintoja käyttäen ja rajapintojen käyttö liitetään olennaiseksi osaksi ohjelmiston muihin toimintoihin, esimerkiksi kirjanpitoasioiden hoitamiseen. Tämä toimintatapa voi tehostaa asioimista verotusasioissa huomattavasti, koska organisaation oma toiminta sekä verotusasioiden hoitaminen on yhdistetty ohjelmistossa ja verotustiedot kulkevat ohjelmiston ja Verohallinnon välillä saumattomasti. Toimintatapa on erityisen hyödyllinen organisaatiolle, jotka hoitavat verotusasioita toisten organisaatioiden tai henkilöiden puolesta valtuutettuina. Kyseisten organisaatioiden ei tarvitse tehdä niin paljon manuaalista työtä tai kirjautua jokaisen asiakkaan puolesta erikseen Omaveroon valtuutettuna asioimaan.

Esimerkki: Kirjanpito- tai palkanlaskenta ohjelmisto voi ottaa käyttöön Ennakonpidätystietojen kysely -rajapinnan, jonka avulla ohjelmiston käyttäjä saa kaikkien työntekijöidensä uusimmat verokortit haettua ohjelmallisesti suoraan Verohallinnon omasta järjestelmästä. Sama kirjanpito-ohjelmisto voi käyttää myös esimerkiksi kirjeiden kyselyn rajapintoja. Tällä rajapinnalla ohjelmiston käyttäjä saa haettua Verohallinnolta saapuneet kirjeet ja pystyy reagoimaan niihin välittömästi. Tili- tai palkanlaskentatoimiston ei siis tarvitse kysellä ja kerätä verokortteja työntekijöiltä itseltään eikä heidän tarvitse kirjautua Omaveroon valtuutettuna tarkastelemaan asiakkaidensa tietoja.

Vero API rajapintojen tarkoitus on tehdä verotusasioiden hoitamisesta mahdollisimman tehokasta, helppoa ja automatisoitua loppukäyttäjän kannalta. Loppukäyttäjä voi olla esimerkiksi verovelvollinen yritys tai henkilöasiakas, jonka puolesta verotusasiat hoidetaan rajapintojen kautta. Rajapintojen käyttäjä taas pystyy kehittämään omaa ohjelmistoaan ja palveluaan paremmaksi ottamalla käyttöön sen omaan toimintaan soveltuvia ja tarpeellisia Vero API rajapintoja.

Jos et tee omaa ohjelmistokehitystä, ota yhteyttä ohjelmistotoimittajaasi saadaksesi tarvittavia rajapintoja käyttöön käyttämässäsi ohjelmistossasi.

Nämä Vero API sivut antavat rajapintapalveluista kiinnostuneille kaikki tarvittavat ohjeet, jotta rajapintoja voidaan ottaa mahdollisimman helposti käyttöön.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.2.2024