I september utbetalas över en miljard euro i skatteåterbäring – pengarna syns nödvändigtvis inte på kontot genast på morgonen

Skatteförvaltningens meddelande, 31.8.2022

Den 5 september utbetalas årets största skatteåterbäringspott, 1,1 miljarder euro. Allt som allt cirka 1,2 miljoner kunder får skatteåterbäring i september.

Juha Villman, överinspektör på Skatteförvaltningen, berättar att skatteåterbäringarna betalas ut under dagen lopp. Alltså om pengarna inte syns på kontot genast på morgonen behöver du inte bli orolig.
– Det lönar sig att vänta på återbäringen i lugn och ro och kontrollera läget på nytt på eftermiddagen. Om skatteåterbäringen inte har kommit in på kontot senast på kvällen är det möjligt att utbetalningsdagen för återbäringen flyttats framåt eller att Skatteförvaltningen inte har kontonumret, berättar Villman.

Utbetalningsdagen kan flyttas fram exempelvis om

  • kunden eller hens make eller maka har kompletterat eller korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen
  • Skatteförvaltningen har efter att den förhandsifyllda skattedeklarationen skickats fått sådana uppgifter från annat håll som påverkar beskattningen
  • Skatteförvaltningen inte har kundens kontonummer
  • skatteåterbäringen har använts till att betala skatter
  • skatteåterbäringen har utmätts.

Det lönar sig att anmäla kontonumret i MinSkatt

Av de kunder som får återbäringen i september har cirka 5 000 kunder inte anmält sitt kontonummer till Skatteförvaltningen. Om kontonumret inte finns i Skatteförvaltningens uppgifter, betalas skatteåterbäringen i form av en betalningsanvisning till Nordea där den kan lösas ut senare på olika sätt.

Juha Villman påminner att det går att anmäla kontonumret till Skatteförvaltningen ännu efter att skatteåterbäringen har betalats ut som betalningsanvisning.
– Om betalningsanvisningen inte löses in på Nordea, skickas skatteåterbäringen tillbaka till Skatteförvaltningen om fyra veckor. Om kontonumret har anmälts före det betalar Skatteförvaltningen pengarna på kundens konto, säger Villman.

En förfallodag för kvarskatter infaller i morgon

I september ska också den största kvarskattepotten för året betalas. I morgon den 1 september har nästan 400 000 kunder förfallodagen för kvarskatter. Det är fråga om den första betalningsposten för 322 000 av dessa kunder. Allt som allt 318 miljoner euro i kvarskatt ska betalas i september.

Har du inte har fått ditt beskattningsbeslut? Vänta i lugn och ro.

Även i år slutförs beskattningen flexibelt, det vill säga kunderna får sitt beskattningsbeslut vid olika tidpunkter. Fram till utgången av augusti har 93 procent av privatpersonerna fått sitt beskattningsbeslut.
– Också resten får sitt beslut före utgången av oktober så det lönar sig att vänta i lugn och ro, säger Juha Villman.

Mer om temat:
Varför fick jag inte skatteåterbäringen?
Till vilket konto betalas skatteåterbäringen?