Information om kreditupplysningsregistret till privatpersoner

Du kan granska uppgifter om dina egna krediter

Det positiva kreditupplysningsregistret tas i bruk 1.4.2024. Samtidigt öppnas registrets e-tjänst för privatpersoner.

I e-tjänsten kan du granska uppgifter om dina egna krediter. Om du vill kan du också göra ett frivilligt kreditförbud. I tjänsten kan du även kontrollera vilka kreditgivare som har bett om dina uppgifter från registret.

Inloggningen i kreditupplysningsregistrets e-tjänst sker via autentiseringstjänsten Suomi.fi. I det positiva kreditupplysningsregistret kan du sköta ärenden för en annan person om du har fått en Suomi.fi-fullmakt för ärendehantering.

Kreditgivaren anmäler krediter till registret

Våren 2024 anmäler kreditgivare alla existerande konsumentkrediter till registret. Efter att registret tagits i bruk anmäler kreditgivarna nya konsumentkrediter nästan i realtid. I registret kommer alltså att införas exempelvis bostadslån, billån, konsumtionskrediter, kreditkort, studielån och avbetalningsfinansieringar som beviljats privatpersoner.

Förutom nya krediter ska även amorteringar anmälas till det positiva kreditupplysningsregistret. Uppgifterna visas i kreditupplysningsregistret vanligtvis inom två kalenderdagar från att man avtalat om en ny kredit eller amorterat en kredit. Också upphörandet av en kredit ska anmälas till registret.

Inkomstuppgifter från inkomstregistret

Det positiva kreditupplysningsregistret får från inkomstregistret uppgifter om de löner, pensioner och förmåner som betalats till personer. Kapitalinkomster, såsom hyresinkomster eller företagsinkomster, finns inte i inkomstregistret.

I kreditupplysningsregistret sparas endast kortfattade uppgifter om inkomsterna. Om du vill granska dina inkomstuppgifter närmare ska du logga in i inkomstregistrets e-tjänst.

Kredituppgifter används vid bedömning av kreditvärdighet

Från och med den 1 april 2024 ska kreditgivarna kontrollera kreditsökandens uppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret innan de fattar ett kreditbeslut. Därför beställer kreditgivaren ett utdrag ur kreditupplysningsregistret.

Utdraget får beställas endast i situationer som definierats exakt:

  • en person ansöker om en ny kredit
  • en person ansöker om en sådan ändring i ett existerande kreditavtal som förutsätter bedömning av kreditvärdighet
  • en person ska gå i borgen för en annan persons lån.

Kreditgivarna använder uppgifterna när de bedömer kreditsökandens kreditvärdighet. Med hjälp av utdraget ur kreditupplysningsregistret får kreditgivarna en helhetsbild av personens skulder och inkomster i realtid.

Det positiva kreditupplysningsregistret beslutar inte om krediten eller bedömer personens kreditvärdighet. Registret förmedlar uppgifterna till kreditgivaren som fattar ett beslut om krediten enligt sina egna kriterier. I kreditupplysningsregistret sparas inte uppgiften om varför ansökan om ett lån har förkastats. I registret är det inte heller möjligt att återkalla en kreditansökan eller göra ändringar i ett kreditavtal. Kredittagaren diskuterar och kommer överens om dessa med kreditgivaren.

I det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst kan du själv kontrollera vilka uppgifter om dina krediter som kreditgivaren anmält till det positiva kreditupplysningsregistret.

Läs mer om de uppgifter som finns i ett utdrag ur kreditupplysningsregister

Uppgifter får endast användas till de ändamål som föreskrivs i lagen

I lagen om det positiva kreditupplysningsregistret föreskrivs detaljerat om de användningsändamål för vilka kreditgivarna får använda kredituppgifter.

Kreditgivarna har skyldighet att kontrollera kreditsökandens uppgifter i registret, och därför kan kreditsökanden inte förbjuda begäran om uppgifter.

I det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst kan du kontrollera vilka kreditgivare som har bett om dina uppgifter, när och för vilket ändamål. Dessutom övervakas uppgiftssökningen, och det skapas en logguppgift om beställning av ett utdrag ur kreditupplysningsregistret.

Läs mer om dataskyddet under vanliga frågor

Frivilligt kreditförbud

I det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst kan du göra dig själv ett frivilligt kreditförbud. Kreditförbudet är avgiftsfritt och kan göras från och med den 1 april 2024.

Uppgiften om kreditförbudet förmedlas till de kreditgivare som beställer ett utdrag om dina uppgifter ur kreditupplysningsregistret. Om du ger ett tillstånd förmedlar registret uppgiften om kreditförbudet även till kreditupplysningsbolag, dvs. till företag som erbjuder kreditupplysningstjänster. Vi rekommenderar att du ger tillståndet. På det här sätter får så många kreditgivare som möjligt uppgiften om ditt frivilliga kreditförbud.

Det frivilliga kreditförbudet kan vara i kraft tills vidare eller under en bestämd tid. Som orsak till kreditförbudet väljs en av följande orsaker:

  • Risk för identitetsstöld
  • Hantering av egen ekonomi
  • Annan orsak

Kreditförbudet förhindrar dig inte från att få kredit, men kreditgivarna ska överväga beviljandet av krediten noggrannare än vanligt. Kreditförbudet skyddar dig till exempel i situationer där dina personuppgifter har stulits och någon försöker ansöka om kredit med dina personuppgifter. Dessutom är kreditförbudet ett verktyg för hantering av egen ekonomi.

Du kan ta bort kreditförbudet när som helst.

Bekanta dig med ordlistan

Länkarna för dig till webbplatsen sanastot.suomi.fi och öppnas i en ny flik.

det positiva kreditupplysningsregistret

utdrag ur kreditupplysningsregistret

kreditbedömning

frivilligt kreditförbud

Sidan har senast uppdaterats 17.3.2022