Information om kreditupplysningsregistret till privatpersoner

Dina krediter i ett register

Det positiva kreditupplysningsregistret tog i bruk 1.4.2024 och då öppnade också e-tjänsten för privatpersoner. Som privatperson kan du granska uppgifterna om dina egna krediter i registret och anmäla ett frivilligt kreditförbud för dig själv.

Registrets huvudmål är att bekämpa överskuldsättning i hushållen. Dessutom hjälper registret privatpersoner att hantera sin egen ekonomi.

Kreditgivarna anmäler alla konsumentkrediter till registret. Som konsumentkrediter räknas till exempel bostadslån, billån och konsumtionskrediter.

Kreditgivarna anmäler redan befintliga konsumentkrediter till registret senast den 31 mars 2024. Efter att registret har tagits i bruk den 1 april 2024 anmäler kreditgivarna även alla nya konsumentkrediter till registret.

På vår webbplats kan du kontrollera vilka organisationer som anmäler uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret:

Anmälare av uppgifter

Vilka uppgifter om mig finns i registret?

Kreditgivarna anmäler till registret till exempel till dig beviljade

 • bostadslån
 • billån
 • konsumtionskrediter
 • kreditkort
 • studielån
 • avbetalningsfinansieringar.

När du beviljas en ny kredit visas uppgifterna om den i kreditupplysningsregistret vanligtvis inom två kalenderdagar från att avtalet om den nya krediten har undertecknats.

Kreditgivare anmäler även till registret

 • de amorteringar som du har betalat
 • uppgiften om att din kredit har avslutats.

I registret sparas inte uppgifter om eventuella anteckningar om betalningsstörningar. Kreditgivaren anmäler dock till registret uppgiften om betalningen av kreditens betalningspost har fördröjts med över 60 dagar. Kreditgivaren avlägsnar uppgiften om betalningsdröjsmålet när du har betalat bort betalningsposten i sin helhet. Kreditgivaren avlägsnar uppgiften om ett betalningsdröjsmål även när ni kommer överens med kredittagaren om ett nytt betalningsprogram för att sköta betalningsdröjsmålet.

Via länken nedan kan du bekanta dig närmare med vilka uppgifter som anmäls om dina krediter.

Uppgifter som anmäls för krediter

När du ansöker om kredit

När du från och med den 1 april 2024 ansöker om kredit måste kreditgivarna kontrollera dina uppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret. Kreditgivaren beställer för detta ett utdrag ur kreditupplysningsregistret. Kreditgivaren bedömer din kreditvärdighet utifrån uppgifterna i registerutdraget.

Vad är utdraget ur kreditupplysningsregistret?

I utdraget ur kreditupplysningsregistret finns uppgifter om

 • dina krediter
 • dina inkomster under de senaste 12 månaderna.

Dessutom finns uppgiften om ett frivilligt kreditförbud på utdraget ur kreditupplysningsregistret om du har anmält ett sådant förbud.

Uppgifterna om dina inkomster, det vill säga de löner, pensioner och förmåner som betalats till dig, kommer från inkomstregistret. Inkomstuppgifterna visas i utdraget ur kreditupplysningsregistret som månadsinkomster för de senaste 12 månaderna. Om du vill granska dina inkomstuppgifter närmare ska du logga in i inkomstregistrets e-tjänst.

Bekanta dig med inkomstregistret

Läs mer om de uppgifter som finns i utdraget ur kreditupplysningsregistret

Vem får använda kreditupplysningarna och för vilka ändamål?

Kreditgivarna får använda kreditupplysningarna endast för noggrant fastställda användningsändamål. Det finns detaljerade bestämmelser om detta i lag (lagen om ett positivt kreditupplysningsregister).

Kreditgivaren får beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret endast när

 • du ansöker om en ny kredit
 • du ansöker om en sådan ändring i ett befintligt kreditavtal som kräver en bedömning av kreditvärdigheten
 • du tänker ställa en säkerhet för en annan persons lån.

Som kreditsökande kan du inte förbjuda att dina uppgifter begärs.

Vem som helst kan inte använda kreditupplysningarna. Till exempel har en hyresvärd inte rätt att begära dina uppgifter från vårt register.

Registret förmedlar dina uppgifter

Det positiva kreditupplysningsregistret endast förmedlar dina uppgifter.

I det positiva kreditupplysningsregistret

 • görs inga kreditbeslut
 • bedöms inte kreditvärdigheten.

Utdraget ur kreditupplysningsregistret förmedlas till kreditgivaren som fattar ett kreditbeslut utifrån sina egna kriterier. Om din låneansökan avslås får kreditupplysningsregistret inte information om din ansökan och inte heller om varför den har avslagits. I kreditupplysningsregistret går det inte heller att annullera en redan inlämnad kreditansökan eller göra ändringar i ett gällande kreditavtal. Du kan diskutera och komma överens om sådant med din kreditgivare.

E-tjänsten

I vår e-tjänst kan du granska uppgifterna om dina egna krediter och anmäla ett frivilligt kreditförbud för dig själv om du så önskar. Du kan även kontrollera vilka kreditgivare som har begärt dina uppgifter från registret, när detta har skett och för vilket ändamål. Du ser också vilka uppgifter som har skickats till kreditgivarna.

Du kan logga in i e-tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort i Suomi.fi-identifikationstjänsten

Logga in i e-tjänsten 

Om du inte kan sköta ärenden i e-tjänsten kan du sköta dina ärenden på pappersblanketter.

Se anvisningarna för hur ärenden sköts på pappersblanketter

Sköta ärenden för någon annans räkning

För att sköta ärenden för någon annans räkning behöver du en Suomi.fi-fullmakt. Du kan ge en fullmakt till någon annan i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Om du uträttar ärenden för en annan persons räkning i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst kan du i tjänsten göra samma saker som personen själv kan göra i tjänsten. Du har rätt att med fullmakt granska uppgifter om krediter, ställda borgensförbindelser samt utdrag ur kreditupplysningsregistret som kreditgivarna beställt. Dessutom kan du anmäla, redigera eller avlägsna ett frivilligt kreditförbud. Du kan också ge eller ta bort samtycket till att uppgiften om kreditförbudet också ska förmedlas till kreditupplysningsbolag.

Läs mer om att ge fullmakter och om att uträtta ärenden med fullmakt

Frivilligt kreditförbud

I det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst kan du anmäla ett frivilligt kreditförbud för dig själv. Kreditförbudet är gratis. Du kan också anmäla kreditförbudet på pappersblankett om du inte kan använda e-tjänsten.

Det frivilliga kreditförbudet kan vara i kraft tills vidare eller för viss tid. Kreditförbudet skyddar dig till exempel i situationer där dina personuppgifter har stulits och någon försöker ansöka om kredit med dina personuppgifter. Dessutom är kreditförbudet ett verktyg för hanteringen av din egen ekonomi.

Det frivilliga kreditförbudet inverkar inte på användningen av en redan beviljad kredit, till exempel på användningen av kreditegenskaperna för ett redan beviljat kreditkort.

Som orsak till kreditförbudet väljs i e-tjänsten en av följande orsaker:

 • Risk för identitetsstöld
 • Hantering av egen ekonomi
 • Annan orsak

Uppgiften om ditt kreditförbud förmedlas till kreditgivarna om de beställer ett utdrag av dina uppgifter ur kreditupplysningsregistret. Om du ger ett tillstånd förmedlar vi uppgiften om ditt kreditförbud även till kreditupplysningsbolag, det vill säga företag som erbjuder kreditupplysningstjänster. På så sätt får så många kreditgivare som möjligt uppgiften om ditt kreditförbud. Dun & Bradstreet Finland Oy samt Suomen Asiakastieto Oy är sådana företag.

Om du har anmält ett frivilligt kreditförbud för dig själv ska kreditgivarna överväga beviljandet av krediten mer omsorgsfullt än normalt. Du kan ta bort kreditförbudet när som helst. Observera att du inte separat kan skriva ut ett intyg till dig själv om att du har anmält ett frivilligt kreditförbud.

Har du frågor?

Har du frågor om det positiva kreditupplysningsregistret eller vill du ha rådgivning om hur du sköter ärenden i det positiva kreditupplysningsregistret? Vår kundtjänst hjälper dig gärna.

Kontakta kundtjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret

Kontaktblankett

Bekanta dig med ordlistan

Länkarna för dig till webbplatsen sanastot.suomi.fi och öppnas i en ny flik.

det positiva kreditupplysningsregistret

utdrag ur kreditupplysningsregistret

kreditbedömning

frivilligt kreditförbud

Sidan har senast uppdaterats 3.5.2024