Vanliga frågor

På denna sida har vi samlat aktuella frågor om det positiva kreditupplysningsregistret. Vi uppdaterar sidan regelbundet.

Allmänt

Mina egna uppgifter i registret

Uppgifterna om krediter fel i registret

Vem får söka mina uppgifter?

Skyddande av personuppgifter

Allmänt

Vad är det positiva kreditupplysningsregistret?
Det huvudsakliga syftet med det positiva kreditupplysningsregistret är att förebygga hushållens överskuldsättning. Privatpersoner får aktuell information om sina egna krediter från registret och kan vid behov gratis anmäla ett frivilligt kreditförbud för sig själva. Också kreditgivare kan bättre bedöma sökandens betalningsförmåga när det finns aktuella uppgifter om personernas krediter och inkomster i registret.

Varför kallas registret ett positivt register?

Registret är positivt eftersom det inte har så kallade negativa kreditupplysningsanteckningar, såsom anteckningar om betalningsstörningar eller utsökningar. Registrets namn har också fastställts i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister.

När tas registret i bruk?
Det positiva kreditupplysningsregistret och dess e-tjänst öpnnade den 1 april 2024. Kreditgivarna började använda uppgifterna vid bedömningen av kreditvärdigheten, och privatpersoner kan granska sina egna uppgifter i e-tjänsten. 

Är registret alltid tillgängligt?
Registret kan i regel användas dygnet runt under alla årets dagar. Precis som i alla IT-system har dock även det positiva kreditupplysningsregistret tidvis förekommande service- och driftsavbrott. Vi informerar om dessa avbrott i förväg.

Varför är det Skatteförvaltningen som bygger upp och upprätthåller det positiva kreditupplysningsregistret?
Skatteförvaltningen valdes som genomförare av registret eftersom vi redan har erfarenhet av att bygga upp, ta i bruk och upprätthålla ett liknande datasystem, dvs. inkomstregistret.

Mina egna uppgifter i registret

Hur ser jag mina egna uppgifter?
Du kan granska dina egna uppgifter i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänsten. Man loggar in i e-tjänsten med mobilcertifikat, bankkoder eller certifikatkort. Tjänsten fungerar på datorer, mobiltelefoner och tabletter.

Om du loggar in i tjänsten med en mobiltelefon eller tablett rekommenderar vi att du använder webbläsaren Google Chrome.

Vilka uppgifter om mig anmäls till registret?
Till registret anmäls till exempel till dig beviljade

 • bostadslån
 • billån
 • konsumtionskrediter
 • kreditkort
 • studielån
 • avbetalningsfinansieringar.

Till registret anmäls också

 • de amorteringar som du har betalat
 • uppgiften om att din kredit har avslutats.

I registret sparas inte uppgifter om eventuella anteckningar om betalningsstörningar. Kreditgivaren anmäler dock till registret uppgiften om betalningen av kreditens betalningspost har fördröjts med över 60 dagar.

Varför visas hela lånets uppgifter i registret för ett lån som jag tagit tillsammans med någon annan?

Om du till exempel har ett bostadslån tillsammans med din maka/make ser du i registret det sammanlagda beloppet av ert gemensamma lån. Dessutom ser du i uppgifterna om lånet att du delar lånet med din maka/make. När din maka/make loggar in i det positiva kreditupplysningsregistret ser hen också det sammanlagda beloppet av ert gemensamma lån i registret.

Kreditgivarna ser på motsvarande sätt kreditens totalsaldo på utdraget ur kreditupplysningsregistret, men dessutom ser de antalet gäldenärer för krediten. Om du alltså har ett bostadslån med din maka/make ser kreditgivarna det totala saldot för bostadslånet på båda personernas utdrag ur kreditupplysningsregistret. Men de ser dessutom att två gäldenärer ansvarar för krediten.

Sparas anteckningar om mina betalningsstörningar i kreditupplysningsregistret?
Nej. Kreditgivaren anmäler dock till registret uppgiften om betalningen av kreditens betalningspost har fördröjts med över 60 dagar. Kreditgivaren avlägsnar uppgiften om betalningsdröjsmålet när du har betalat bort betalningsposten i sin helhet. Kreditgivaren avlägsnar uppgiften om ett betalningsdröjsmål även när ni kommer överens med kredittagaren om ett nytt betalningsprogram för att sköta betalningsdröjsmålet.

Hur kommer mina uppgifter till registret?
Uppgifterna om dina krediter kommer till registret från kreditgivare, det vill säga banker och andra finansiella institut. Dina inkomstuppgifter kommer till registret från inkomstregistret.

Vad ska jag göra om uppgifterna om mina krediter är fel i registret?
Om det finns fel i dina uppgifter lönar det sig för dig att i första hand kontakta din kreditgivare. Du kan också kontakta vår kundtjänsten.

Hur syns lån som omfattas av en skuldsanering i registret?
Kreditgivaren anmäler konsumentkrediter som beviljats dig till registret. Om en kredit omfattas av ett betalningsprogram för skuldsanering finns det en anteckning om detta i registret och endast ett begränsat informationsinnehåll visas för krediten. När betalningsprogrammet för skuldsanering upphör ska kreditgivaren ta bort uppgiften om att krediten omfattas av ett betalningsprogram för skuldsanering.

Om du inte har betalat bort krediten på det sätt som fastställts i betalningsprogrammet kan krediten fortfarande synas i registret även om själva anteckningen om skuldsanering har tagits bort. Om du har en fastställd skyldighet att betala tilläggsprestationer efter att betalningsprogrammet har upphört kommer krediten att visas på nytt i registret.

Vad ska jag göra om en kredit som omfattats av skuldsanering syns i mina uppgifter trots att jag tycker att jag har betalat den?
Vi får uppgifterna om dina krediter till registret från kreditgivarna. Det lönar sig alltså att kontakta din kreditgivare och utreda varför anteckningen inte har tagits bort från dina uppgifter.

Sparas även sådana krediter i registret som har beviljats före det positiva kreditupplysningsregistret har tagits i bruk?
Ja, om det ännu finns kredit kvar.

Vilken är skillnaden mellan uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret och uppgifterna i kommersiella kreditupplysningsregister?
I det positiva kreditupplysningsregistret sparas inte anteckningar om betalningsstörningar eller andra negativa kreditupplysningsanteckningar. Dessa finns även i fortsättningen i kommersiella kreditupplysningsregister. I registret finns alltså endast de krediter som beviljats dig samt dina inkomstuppgifter.

Vem får söka mina uppgifter?

Får hyresvärdar söka uppgifter om en hyresgäst ur kreditupplysningsregistret då ett hyresavtal ingås?
Nej.

Använder Skatteförvaltningen registrets uppgifter?
Nej. Skatteförvaltningen har inte rätt att få uppgifter ur registret.

Får FPA söka mina uppgifter ur kreditupplysningsregistret?
Nej.

Om jag känner till min grannes personbeteckning, kan jag se hens uppgifter i kreditupplysningsregistret?
Nej. Man kan endast se sina egna uppgifter i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst.

Kan vem som helst se uppgifterna om mina krediter i registret?
Nej.

I lagen om ett positivt kreditupplysningsregister fastställs det noggrant vem som har rätt att få uppgifter ur registret. Kreditgivarna har rätt att beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret för dina uppgifter när du ansöker om en ny kredit eller ändrar ditt kreditavtal.

Vissa myndigheter som anges i lagen har begränsad åtkomst till uppgifterna. De använder uppgifterna i registret bl.a. för uppföljning, statistikföring och övervakning av kreditmarknaderna.

Hur vet jag vem som har begärt mina kreditupplysningar?
I vår e-tjänst kan du kontrollera om kreditgivarna har begärt dina uppgifter ur registret. Om de har begärt uppgifter kan du se vilken organisation som har begärt uppgifterna och likaså tidpunkten och orsaken samt vilka uppgifter som getts till organisationen ur registret. E-tjänsten öppnas den 1 april 2024.

Ser säljaren uppgifterna om mina krediter om jag sluter ett avbetalningsavtal med till exempel en möbelaffär?
Det är främst finansinstitut som finansierar avbetalningsköp och inte affärerna. Finansinstitutet som beviljar avbetalningsfinansieringen bedömer din förmåga att betala krediten. Om möbelaffären inte själv finansierar avbetalningen har möbelaffären inte rätt att kontrollera dina uppgifter ur kreditupplysningsregistret.

Får kreditgivaren begära mina uppgifter ur registret endast när jag ansöker om en ny kredit eller kan kreditgivaren följa upp uppgifterna om mina krediter även annars medan krediten är aktiv?
Kreditgivaren kan inte fritt följa upp uppgifterna om dina krediter utan får göra det endast när

 • du ansöker om en ny kredit
 • kreditbeloppet höjs
 • du begär sådana ändringar i kreditvillkoren som förutsätter en kreditbedömning
 • kreditgivaren godkänner en borgen eller tredjemanspant som säkerhet för krediten.

Vilka inkomstuppgifter om mig får kreditgivaren från det positiva kreditupplysningsregistret?
Kreditgivaren får på utdraget ur kreditupplysningsregistret uppgifterna om dina månadsinkomster för de 12 kalendermånader som föregår beställningstidpunkten. I inkomstuppgifterna beaktas endast hela månader. Månadsinkomsterna delas upp i brutto- och nettoinkomster. Inkomstuppgifterna kommer från inkomstregistret och därför innehåller de uppgifter om löner, förmåner och pensioner som betalats till dig. I inkomstregistret finns ingen information om kapitalinkomster eller företagsinkomster.

Dina inkomstuppgifter visas endast på utdraget ur kreditupplysningsregistret. Om inga utdrag har beställts ser du inte alls dina inkomstuppgifter i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst.

Om du vill granska dina inkomstuppgifter närmare ska du logga in i inkomstregistrets e-tjänst.

Information om inkomstregistret

Skyddande av personuppgifter

Hur skyddas personuppgifterna i kreditupplysningsregistret?
I kreditupplysningsregistret iakttas så kallad höjd informationssäkerhetsnivå. Detta innebär att uppgifterna förvaras och behandlas i en synnerligen skyddad miljö.

Sidan har senast uppdaterats 12.2.2024