Pappersblanketter

Om du inte kan sköta ärenden i e-tjänsten kan du också sköta dina ärenden på pappersblanketter. På pappersblanketter kan du

  • anmäla, redigera eller ta bort ett frivilligt kreditförbud för dig själv eller ett minderårigt barn
  • begära en sammanfattning av dina egna uppgifter i kreditupplysningsregistret.

Du kan fylla i blanketten på datorn och skriva ut den innan du undertecknar den. Alternativt kan du skriva ut blanketten genast och fylla i den helt för hand. Du kan också beställa pappersblanketter per telefon från vår kundtjänst. Kontaktuppgifterna för kundtjänsten finns på sidan Kontaktinformation.

Fyll omsorgsfullt i de uppgifter som behövs. Om det finns en blankettanvisning hittas den i anslutning till blanketten. Om obligatoriska uppgifter saknas på blanketten eller om uppgifterna har fyllts i otydligt gör det att behandlingen av blanketten fördröjs.

Returnera blanketterna per post till adressen

Det positiva kreditupplysningsregistret
PB 2
00055 Inkomstregistret

Blanketter och blankettanvisningar

Frivilligt kreditförbud

Frivilligt kreditförbud för minderårig

Sammanfattning av egna uppgifter i kreditupplysningsregistret

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2024