Kontaktinformation

Det positiva kreditupplysningsregistrets kundtjänst öppnar i god tid innan registret tas i bruk. Vi informerar separat om detta.

Du kan skicka frågor och begäranden om att ta kontakt per e-post till adressen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Vi ger allmän information per e-post om det positiva kreditupplysningsregistret som grundas. Vi strävar efter att besvara de frågor som kommit in per e-post inom tre vardagar. Vi betjänar på finska, svenska eller engelska. Bifoga inte personliga uppgifter, såsom ditt bankkontonummer eller din personbeteckning, till ett e-postmeddelande.

Genom att ange dina kontaktuppgifter godkänner du att de får användas enligt dataskyddsbeskrivningen: Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret (öppnas i ett nytt fönster).

Sidan har senast uppdaterats 30.6.2021