Tillförlitlig och uppdaterad information till stöd för kreditbesluten

Lagstiftningsarbetet pågår fortfarande

Lagstiftningsarbetet som gäller registret är under beredning. Regeringspropositionen som gäller registret har varit på remiss på våren 2021. Meningen är att ta i bruk registret på våren 2024.

Uppgifter om krediter som beviljats privatpersoner sammanställs till det positiva kreditupplysningsregistret. Med regifteruppgifterna får kreditgivare en uppdaterad helhetsbild av kreditsökandens krediter och inkomster. Detta hjälper kreditgivaren att göra en tillförlitlig bedömning av kreditsökandens kreditvärdighet.

Vad innebär registret för en kreditgivare?

Anmälningsskyldigheten gäller kreditgivare som beviljar krediter till privatpersoner och enskilda näringsidkare. Kreditgivare ska anmäla till registret bland annat följande uppgifter om krediterna:

  • nya krediter
  • kreditändringar
  • amorteringar.

Därtill blir kreditgivarna skyldiga att granska kreditsökandens kreditvärdighet ur registret innan ett nytt kreditbeslut fattas. För detta begär kreditgivaren ett utdrag ur kreditupplysningsregistret.

Registret tas i bruk år 2024

Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet bygger upp registret och blir den ansvariga myndigheten för det. De förberedande arbetena är redan i gång och avsikten är att registret tas i bruk på våren 2024.

Projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret skickar regelbundet aktuell information om utvecklingen av det positiva kreditupplysningsregistret till intressentgrupper och arrangerar också informationsmöten. Du får aktuell information och inbjudningar till våra evenemang via e-postlista. Du kan ansluta dig till e-postlistan genom att sända en begäran till adressen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Du kan också skicka frågor per e-post om förberedelserna av det positiva kreditupplysningsregistret. Vi uppdaterar sidan Vanliga frågor regelbundet.

Uppgifter om krediter samlas i ett register

Det positiva kreditupplysningsregistret samlar uppgifter om privatpersoners krediter på ett ställe. Sådana är exempelvis

  • bostadslån
  • studielån
  • konsumtionskrediter
  • kreditkort och konton med kreditlimiter
  • billån
  • placeringslån
  • krediter som beviljats enskilda för företagsverksamhet

Kreditgivarna ska till registret anmäla uppgifter om krediter som beviljats till privatpersoner, som vid tidpunkten för beviljandet av krediten har en finländsk personbeteckning och därtill hemvist i Finland eller inkomster från Finland. Också uppgifter om minderårigas krediter sparas i registret.

Registret förenar kreditupplysningar med inkomstuppgifter

I registret sparas uppgifter om de beviljade krediterna. Därtill utnyttjar registret inkomstregistrets löne- och förmånsuppgifter, med vilka kreditgivaren kan bedöma kreditgivarens kreditvärdighet. I det positiva kreditupplysningsregistret sparas inte anmärkningar om betalningsstörning.

Mer information i ordlistorna

Länkarna för dig till webbplatsen sanastot.suomi.fi och öppnas i ett nytt fönster.