Tillförlitlig och uppdaterad information till stöd för kreditbesluten

Uppgifter om krediter som beviljats privatpersoner sammanställs till det positiva kreditupplysningsregistret. Med regifteruppgifterna får kreditgivare en uppdaterad helhetsbild av kreditsökandens krediter och inkomster. Detta hjälper kreditgivaren att göra en tillförlitlig bedömning av kreditsökandens kreditvärdighet.

Vad innebär registret för en kreditgivare?

Anmälningsskyldigheten gäller kreditgivare som beviljar krediter till privatpersoner och enskilda näringsidkare. Kreditgivare ska anmäla till registret bland annat följande uppgifter om krediterna:

 • nya krediter
 • kreditändringar
 • amorteringar.

Därtill blir kreditgivarna skyldiga att granska kreditsökandens kreditvärdighet ur registret innan ett nytt kreditbeslut fattas. För detta begär kreditgivaren ett utdrag ur kreditupplysningsregistret.

Registret tas i bruk i två faser

Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet bygger upp registret och blir den ansvariga myndigheten för det. De förberedande arbetena är redan i gång.

Det positiva kreditupplysningsregistret tas i bruk i två faser. I den första fasen på våren 2024 införs uppgifter om konsumentkrediter och därmed jämförbara krediter i registret. Kreditgivare kan anmäla uppgifter från och med den 1 februari 2024 och utnyttja registrets uppgifter från och med den 1 april 2024.

I den första fasen ska kreditgivarna anmäla sig som registeranvändare på hösten 2023.

I den andra fasen i slutet av 2025 börjar kreditgivare anmäla krediter som beviljats andra privatpersoner än konsumenter. Den andra fasens uppgifter kan sökas i registret från och med våren 2026.

Uppgifter om krediter samlas i ett register

Det positiva kreditupplysningsregistret samlar uppgifter om privatpersoners krediter på ett ställe. Sådana är exempelvis

 • bostadslån
 • studielån
 • konsumtionskrediter
 • kreditkort och konton med kreditlimiter
 • fordonslån
 • placeringslån
 • avbetalningar
 • leasingavtal.

I den andra fasen registreras också krediter som beviljats enskilda för företagsverksamhet.

Kreditgivarna ska till registret anmäla uppgifter om krediter som beviljats till privatpersoner, som vid tidpunkten för beviljandet av krediten har en finländsk personbeteckning och därtill hemvist i Finland eller inkomster från Finland. Också uppgifter om minderårigas krediter sparas i registret.

Registret förenar kreditupplysningar med inkomstuppgifter

I registret sparas uppgifter om de beviljade krediterna. Därtill utnyttjar registret inkomstregistrets löne- och förmånsuppgifter, med vilka kreditgivaren kan bedöma kreditgivarens kreditvärdighet. I det positiva kreditupplysningsregistret sparas inte anmärkningar om betalningsstörning.

Håll dig uppdaterad

Projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret skickar regelbundet aktuell information om utvecklingen av det positiva kreditupplysningsregistret till intressentgrupper och arrangerar också informationsmöten. Du får aktuell information och inbjudningar till våra evenemang via en e-postlista. Du kan ansluta dig till e-postlistan genom att sända en begäran till adressen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Du kan också skicka frågor per e-post om förberedelserna av det positiva kreditupplysningsregistret. Vi uppdaterar sidan Vanliga frågor regelbundet.

Mer information i ordlistorna

Länkarna för dig till webbplatsen sanastot.suomi.fi och öppnas i ett nytt fönster.