Till programutvecklare

Det positiva kreditupplysningsregistret är en nationell elektronisk databas som används för att lagra uppgifter som fastställts i lag om krediter som beviljats till fysiska personer. Kreditgivarna anmäler uppgifter om krediter via registrets tekniska gränssnitt. Det görs också förfrågningar om uppgifter ur registret. Kreditgivarna frågar om uppgifter till exempel i situationer som gäller kreditbedömning. Myndigheter och kreditupplysningsföretag frågar om uppgifter för andra lagstadgade användningsändamål. Också förfrågan av uppgifter ur registret sker via gränssnitt.

Den här helheten är avsedd för programutvecklare. Sidorna uppdateras i takt med att projektet framskrider.

På sidan Dokumentation publiceras olika tekniska anvisningar, till exempel gränssnittsbeskrivningar.

På sidan Intressentgruppstestning finns det aktuell information om intressentgruppstestningen samt anvisningar om kommunikationen mellan dem som testar och projektet.

De tekniska gränssnitten för det positiva kreditupplysningsregistret

Registrets användare, det vill säga de som anmäler och använder uppgifter, använder gränssnitt. Med ett tekniskt gränssnitt avses en anslutning som motsvarar vissa specifikationer och som används för informationsutbyte mellan en utomstående aktör och registret. Registret använder REST-gränssnitt med JSON-informationsinnehåll.

Uppgifterna överförs mellan kreditupplysningsregistret och olika parter via gränssnitt. Följande gränssnitt kommer att tas i bruk:

  • gränssnitt för anmälning för kreditgivare
  • gränssnitt för förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret för kreditgivare
  • gränssnitt för förfrågan av uppgifter för myndigheter
  • gränssnitt för det frivilliga kreditförbudet för kreditupplysningsföretag.

För att gränssnittet ska kunna användas behövs ett certifikat som beviljas av Skatteförvaltningen. Certifikatet används för att identifiera organisationen som använder gränssnittet och garantera materialets oföränderlighet. Det ges mer information senare om certifikatet och hur det hämtas.

Hur framskrider projektet?

Vi skickar regelbundet aktuell information till våra intressentgrupper om hur projektet framskrider och om utvecklingen av det positiva kreditupplysningsregistret samt arrangerar även informationsmöten. Du får aktuell information och inbjudningar till våra evenemang via en e-postlista. Du kan ansluta dig till e-postlistan genom att sända en begäran till adressen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Du kan också skicka frågor per e-post om beredningen av det positiva kreditupplysningsregistret. Vi uppdaterar regelbundet sidan Vanliga frågor.

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2022