Information om kreditupplysningsregistret för programutvecklare

Tekniska planerings- och driftsprinciper

 • Lagen om ett positivt kreditupplysningsregister träder i kraft 1.8.2022, men den ska börja tillämpas fullt ut först på våren 2024, då det är meningen att registret tas i bruk. I lagen bestäms om registrets allmänna verksamhetsprinciper.
 • Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet genomför och blir den ansvariga myndigheten för registret.
 • Registret sparar och förädlar information för användningsändamål som definierats i lagen. Registret sammanställer till exempel ett utdrag ur uppgifterna i kreditupplysningsregistret.
 • Uppgifter lämnas ut ur registret endast till de aktörer som anges i lagen. Uppgifterna får användas endast för lagstadgade ändamål.
 • Det är obligatoriskt att anmäla lagstadgade uppgifter till kreditupplysningsregistret.
 • Enligt lagen blir användningen av uppgifterna avgiftsbelagd.
 • Målet med registret är ett system som i hög grad är automatiserat.
  • Kreditgivarna lämnar uppgifter om krediterna till registret via gränssnitt. Uppgifter kan inte anmälas på pappersblankett.
  • Utdrag ur kreditupplysningsregistret och uppgifter som lämnas ut till myndigheter lämnas ut ur registret via gränssnitten.
  • För privatpersoner byggs en e-tjänst för granskning av egna uppgifter. I e-tjänsten beaktas kraven på tillgänglighet.

Gränssnitt

Uppgifterna överförs till kreditupplysningsregistret och mellan olika parter via gränssnitt. Gränssnitt planeras för olika parter enligt följande:

 • gränssnitt för anmälning för uppgiftslämnare
 • gränssnitt för begäran om utdrag ur kreditupplysningsregistret för kreditgivare
 • gränssnitt för användning av information till myndigheter
 • gränssnitt för tillsyn över registrets verksamhet
 • gränssnitt för det frivilliga kreditförbudet för kreditupplysningsbolag.

En organisation behöver ett certifikat för att använda gränssnittet. Organisationen identifieras i gränssnittet med hjälp av certifikatet.

Gränssnittens språk är engelska. Anvisningarna om användning av gränssnitten uppgörs på finska, svenska och engelska.

Tidtabell

Det positiva kreditupplysningsregistret tas i bruk i två faser. I den första fasen på våren 2024 införs uppgifter om konsumentkrediter och därmed jämförbara krediter i registret. Kreditgivare kan anmäla uppgifter från och med den 1 februari 2024 och utnyttja registrets uppgifter från och med den 1 april 2024.

I den första fasen ska kreditgivarna anmäla sig som registeranvändare på hösten 2023.

I den andra fasen i slutet av 2025 börjar kreditgivare anmäla krediter som beviljats andra privatpersoner än konsumenter. Den andra fasens uppgifter kan sökas i registret från och med våren 2026.

Den slutliga tekniska dokumentationen som gäller gränssnitt publiceras senast i januari 2023, dvs. ett år innan anmälningen inleds.

Samarbete med intressenter och -testning

Ett framgångsrikt genomförande av det positiva kreditupplysningsregistret kräver tätt samarbete med intressentgrupperna. Intressentgrupperna har möjlighet att kommentera planen för genomförandet av registret och påverka den tekniska lösningen. Vi arrangerar också informationsmöten för intressentgrupper där vi går igenom projektets framskridande.

I takt med att projektet framskrider har intressentgrupperna möjlighet att genom testning säkerställa att deras egna system är kompatibla med kreditupplysningsregistret. Intressentgrupperna informeras i förväg om när testningen inleds.

Anmäl dig till vår e-postlista så får du aktuell information om projektet

Vi skickar regelbundet aktuell information om utvecklingen av det positiva kreditupplysningsregistret till våra intressentgrupper och arrangerar också informationsmöten. Du får aktuell information och inbjudningar till våra evenemang via e-postlista. Du kan ansluta dig till sändlistan genom att sända en begäran till adressen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Du kan också skicka frågor per e-post om förberedelserna av det positiva kreditupplysningsregistret. Vi uppdaterar sidan Vanliga frågor regelbundet.

Mer information

luottotietorekisteri (at) vero.fi

Mer information i ordlistorna

Länkarna för dig till webbplatsen sanastot.suomi.fi och öppnas i ett nytt fönster.