Information om kreditupplysningsregistret för programutvecklare

Lagstiftningsarbetet pågår fortfarande

Lagstiftningsarbetet som gäller registret är under beredning. Regeringspropositionen som gäller registret har varit på remiss på våren 2021. Meningen är att ta i bruk registret på våren 2024.

Tekniska planerings- och driftsprinciper

 • Enligt propositionsförslagen som var ute på remiss ska lagen om registret träda i kraft redan den 1 augusti 2022 men att det börjar tillämpas fullskaligt först på våren 2024 då det är avsett att registret tas i bruk. Enligt propositionsförslagen ska det i lagen om det positiva kreditupplysningsregistret bestämmas om de allmänna verksamhetsprinciperna för registret. Behandlingen av regeringspropositionen pågår och avsikten är att lämna propositionen till riksdagen före utgången av 2021.
 • Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet genomför och blir den ansvariga myndigheten för registret.
 • Registret sparar och förädlar information för användningsändamål som definierats i lagen. Registret sammanställer till exempel ett utdrag ur uppgifterna i kreditupplysningsregistret.
 • Uppgifter lämnas ut ur registret endast till de aktörer som anges i lagen. Uppgifterna får användas endast för lagstadgade ändamål.
 • Det är obligatoriskt att anmäla lagstadgade uppgifter till kreditupplysningsregistret.
 • Enligt lagen blir användningen av uppgifterna avgiftsbelagd.
 • Målet med registret är ett system som i hög grad är automatiserat.
  • Kreditgivarna lämnar uppgifter om krediterna till registret via gränssnitt. Uppgifter kan inte anmälas på pappersblankett.
  • Utdrag ur kreditupplysningsregistret och uppgifter som lämnas ut till myndigheter lämnas ut ur registret via gränssnitten.
  • För privatpersoner byggs en e-tjänst för granskning av egna uppgifter. I e-tjänsten beaktas kraven på tillgänglighet.

Gränssnitt

Uppgifterna överförs till kreditupplysningsregistret och mellan olika parter via gränssnitt. Gränssnitt planeras för olika parter enligt följande:

 • gränssnitt för anmälning för uppgiftslämnare
 • gränssnitt för begäran om utdrag ur kreditupplysningsregistret för kreditgivare
 • gränssnitt för användning av information till myndigheter
 • gränssnitt för tillsyn över registrets verksamhet
 • gränssnitt för det frivilliga kreditförbudet för kreditupplysningsbolag.

En organisation behöver ett certifikat för att använda gränssnittet. Organisationen identifieras i gränssnittet med hjälp av certifikatet.

Gränssnittens språk är engelska. Anvisningarna om användning av gränssnitten uppgörs på finska, svenska och engelska.

Tidtabell

Registret tas i bruk på våren 2024. Den slutliga tekniska dokumentationen som gäller gränssnitt publiceras senast i januari 2023, dvs. ett år innan anmälningen inleds.

Kreditgivarna ska anmäla sig som registeranvändare på hösten 2023.

Kreditgivarna anmäler uppgifterna om de gällande krediterna till registret 1.2–31.3.2024.

Användning av uppgifterna i registret börjar 1.4.2024.

Samarbete med intressenter och -testning

Ett framgångsrikt genomförande av det positiva kreditupplysningsregistret kräver tätt samarbete med intressentgrupperna. Intressentgrupperna har möjlighet att kommentera planen för genomförandet av registret och påverka den tekniska lösningen. Vi arrangerar också informationsmöten för intressentgrupper där vi går igenom projektets framskridande.

I takt med att projektet framskrider har intressentgrupperna möjlighet att genom testning säkerställa att deras egna system är kompatibla med kreditupplysningsregistret. Intressentgrupperna informeras i förväg om när testningen inleds.

Anmäl dig till vår e-postlista så får du aktuell information om projektet

Vi skickar regelbundet aktuell information om utvecklingen av det positiva kreditupplysningsregistret till våra intressentgrupper och arrangerar också informationsmöten. Du får aktuell information och inbjudningar till våra evenemang via e-postlista. Du kan ansluta dig till sändlistan genom att sända en begäran till adressen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Du kan också skicka frågor per e-post om förberedelserna av det positiva kreditupplysningsregistret. Vi uppdaterar sidan Vanliga frågor regelbundet.

Mer information

luottotietorekisteri (at) vero.fi

Mer information i ordlistorna

Länkarna för dig till webbplatsen sanastot.suomi.fi och öppnas i ett nytt fönster.