Vår dataskyddspraxis

I det positiva kreditupplysningsregistret samlas information uppgifter om privatpersoners krediter och inkomster. Du kan också anmäla ett frivilligt kreditförbud för dig själv. Uppgiften om detta sparas i registret. Vi lämnar ut uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret till kreditgivare och myndigheter för de användningsändamål som fastställts i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (739/2022).

På de här sidorna hittar du information om behandlingen av personuppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret. Du får mer information genom att klicka på knapparna nedan. 

Sidan har senast uppdaterats 13.3.2024