Kontaktblankett

På den här blanketten kan du

  • begära handledning gällande problem som anknyter till det positiva kreditupplysningsregistret
  • anmäla ändringar i kontaktpersoners uppgifter
  • beställa tilläggscertifikat
  • yrka på rättelse av felaktiga personuppgifter
  • begära en begräsning av behandlingen av dina personuppgifter
  • framföra en begäran att få bekanta dig med dina personuppgifter.

Fyll i observationsblanketten om du behöver tekniskt stöd eller misstänker att det finns fel. Om du misstänker att ett certifikat som används av din organisation har använts på fel sätt ska du kontakta kundtjänsten.

Ange inga personliga uppgifter såsom personbeteckning eller kontonummer.

Uppgifter som antecknats med asterisk (*) är obligatoriska. Du får ett meddelande när skickandet av blanketten har lyckats.

Kontaktblankett

När du lämnar dina kontaktuppgifter godkänner du att uppgifterna får användas enligt vår dataskyddsbeskrivning.

Sidan har senast uppdaterats 15.4.2024