Som privatperson kan du ge fullmakt till en annan person att uträtta ärenden för din räkning

Varje privatperson ser i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst endast uppgifterna om sina egna krediter och de borgensförbindelser som hen ställt. Om du vill att en annan person sköter ärenden för din räkning i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst kan du ge denna person en fullmakt för detta.

Fullmakten för att sköta ärenden i det positiva kreditupplysningsregistret ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Även om du tidigare har gett en fullmakt till någon annan att sköta dina ärenden exempelvis i skattefrågor ska fullmakten ändå ges separat för det positiva kreditupplysningsregistret.

Under 18 år gamla personer kan inte ge andra en fullmakt att sköta ärenden för deras räkning men vårdnadshavare till personer som är under 18 år gamla kan granska uppgifterna om den minderårigas krediter i e-tjänsten för registret. Inte heller personer under intressebevakning kan ge fullmakt till en annan person via Suomi.fi-fullmakter.

Vad kan man göra med fullmakten?

Fullmakten för det positiva kreditupplysningsregistret heter ”Granskning av kreditupplysningar och anmälan av frivilligt kreditförbud”. En person som beviljats denna fullmakt kan sköta följande ärenden för fullmaktsgivarens räkning:

  • se uppgifter om fullmaktsgivarens krediter, uppgifter om borgensförbindelser som denne ställt och uppgifterna i utdrag ur kreditupplysningsregistret som beställts om fullmaktsgivaren
  • anmäla, redigera eller ta bort ett frivilligt kreditförbud
  • ge eller återkalla samtycket till om uppgiften om kreditförbudet lämnas ut till kreditupplysningsföretagen, det vill säga aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet, vilka kan lämna ut uppgiften vidare för ändamål som anges i kreditupplysningslagen
  • godkänna eller spärra skickandet av notifikationsmeddelanden om beställningar av utdrag ur kreditupplysningsregistret. *

* Notifikationsmeddelandena tas i bruk i registret på hösten 2024.

Observera att du kan ge fullmakt till en annan person att sköta ärenden för din räkning i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst endast med den här egna fullmakten i fråga. Om du redan har gett en annan person en fullmakt före den 20 februari 2024 måste du ge fullmakten på nytt. De tidigare fullmakterna har varit för snäva och måste därför tas bort. Det går inte att sköta ärenden med dem i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst. Dessa fullmakter har kunnat ges från och med hösten 2023.

Sköt fullmaktsärenden i Suomi.fi

Så här ger du en fullmakt

Ge fullmakten i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

  • Gå till Suomi.fi och utför en stark autentisering i tjänsten Fullmakter.
  • Ge fullmakten ”Granskning av kreditupplysningar och anmälan av frivilligt kreditförbud”. Du hittar fullmakten i tjänsten genom att söka med fullmaktens namn.
    • Fullmakten blir giltig från den dag du väljer som första giltighetsdag.
  • Den som har fått fullmakten kan nu logga in i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst och sköta ärenden för din räkning genom att välja Sköta ärenden för någon annans räkning.

 

Om du inte har personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett certifikatkort ska du läsa anvisningarna på fi: Så här ger du fullmakter om du inte kan använda elektroniska tjänster.

Det går också att begära fullmakter

En person kan också begära att en annan person ger fullmakt att sköta ärenden i det positiva kreditupplysningsregistret. Fullmakten begärs tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Skötandet av ärenden för en annans räkning lyckas efter att den som fått begäran om fullmakt har godkänt begäran i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Sköta ärenden för ett barns räkning

Som vårdnadshavare kan du utan separat fullmakt sköta ärenden i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst för ett barn som är under 18 år gammalt. Som vårdnadshavare kan du logga in i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst med stark autentisering och välja Sköta ärenden för någon annans räkning.

Det går inte att anmäla ett frivilligt kreditförbud för ett minderårigt barns räkning i e-tjänsten. Kreditförbudet för en minderårig kan endast göras på pappersblankett.

Blanketten Frivilligt kreditförbud för minderårig 

Använda e-tjänsten

Det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst ser likadan ut och fungerar på samma sätt oberoende av om du sköter dina egna ärenden i tjänsten eller om du sköter ärenden för någon annan persons räkning.

Om du behöver hjälp med att använda tjänsten ger anvisningarna för e-tjänsten råd om hur du loggar in i e-tjänsten, förvaltar det frivilliga kreditförbudet, tolkar utdraget ur kreditupplysningsregistret och de borgensförbindelser som ställts samt hur du granskar uppgifterna för dina egna krediter.

Bekanta dig med anvisningarna för e-tjänsten

 

Sidan har senast uppdaterats 28.3.2024