Tillgänglighet för webbplatsen positivakreditupplysningsregistret.fi

I detta tillgänglighetsutlåtande beskrivs det hur lagen om tillhandahållande i Enter-portalen, vilka brister det finns i tillgängligheten på webbplatsen och hur du kan ge respons till oss om tillgänglighetsproblem.

Skatteförvaltningen ansvarar för denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgängligheten som förekommer på webbplatsen beskrivs nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan kontakta oss med ett onlineformulär.

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte har fått något svar inom 14 dagar, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Detaljerad information om webbplatsens tekniska tillgänglighet

Webbplatsen är inte än till alla delar tillgänglig.

Innehåll eller funktioner som inte ännu är tillgängliga:

Allmänt

 • Fokusordningarna för knappen Logga in och språkvalet är ologiska för en seende tangentbordsanvändare. (WCAG 2.4.3)
 • Fokusindikatorn för knappen Till toppen syns inte tydligt. (WCAG 1.4.3, 2.4.7)
 • Det finns tabeller på webbplatsen som har antecknats som förteckningar för skärmläsaren. (WCAG 1.3.1)
 • På ingångssidan finns länkar som inte är rubriker men har antecknats som rubriker. (WCAG 1.3.1)
 • Det finns länkar på webbplatsen som har olika namn än de sidor som de leder till. (WCAG 2.4.6)
 • En del av webbplatsens länkar har namn som börjar på samma sätt, eller de har getts länkens webbadress som namn. (WCAG 2.4.6)

Blanketter

 • Felmeddelandena fungerar inte på ett konsekvent sätt. (WCAG 1.3.1)
 • Det har inte skapats en relation mellan systemets fält och rubriker. (WCAG 1.3.1)

Sökfunktion

 • Systemet flyttar ofta fokusen i onödan. (WCAG 3.2.2)
 • Filtreringen av utskrifter är sist i fokusordningen, vilket är ologiskt för sådana som använder skärmläsare eller navigerar med tangentbordet. (WCAG 2.4.3)

Vyn för prenumeration av nyhetsbrev

 • Ett dekorativt grafiskt element har inte gömts för skärmläsaren. (WCAG 1.1.1)
 • Det finns brister i de svensk- och engelskspråkiga språkanteckningarna som har gjorts på sidan. (WCAG 3.1.1)

Innehållsförteckningar på sidorna

 • Fokusen för överhoppningslänken syns inte för tangentbordsanvändare. (WCAG 2.4.7)
 • Överhoppningslänken borde finnas före de övriga funktionella elementen i innehållsförteckningen. (WCAG 2.4.3)
 • Namnet på länken Visa alla nivåer beskriver inte det innehåll som öppnas från den. (WCAG 2.4.6)

Hur har vi testat tillgängligheten?

Tillgänglighetsutlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Enter-portalen har publicerats den 1 mars 2023.

Enter-portalen har lagts till den 28 februari 2023.

Detta utlåtande uppdaterades senast 21 december 2023.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019
Webbsidor om tillgänglighetskrav

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2024