Skydda dina egna uppgifter

Det lönar sig att skydda sina egna uppgifter på så många olika sätt som möjligt, i synnerhet om du misstänker att dina uppgifter har hamnat i fel händer. På den här sidan hittar du en sammanfattning om hur du kan skydda dina egna uppgifter.

Du kan anmäla ett frivilligt kreditförbud för dig själv i det positiva kreditupplysningsregistret. Kreditförbudet skyddar dig till exempel om dina personuppgifter har stulits och någon försöker ansöka om en kredit med dem. Det frivilliga kreditförbudet är gratis. 

Utöver det frivilliga kreditförbudet erbjuder två kreditupplysningsbolag avgiftsbelagda kreditförbud:

Dessutom kan du skydda dina uppgifter på följande sätt:

MinSkatt

  • Förbjud att ditt kontonummer ändras någon annanstans än i e-tjänsten. Om du vill att kontonumret bara ska kunna ändras när man är inloggad i MinSkatt och inte på pappersblankett ska du i MinSkatt begränsa sättet att anmäla kontonumret. Se närmare anvisningar på Skatteförvaltningens webbplats.

E-tjänster

  • Ändra ditt lösenord och använd starka lösenord. Ta också i bruk tvåfaktorsautentisering.

Patent- och registerstyrelsen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

  • Förbjud utlämnandet av kontaktuppgifter. När du förbjuder utlämnandet av dina kontaktuppgifter från olika register kan utomstående inte få uppgifter om dig från adress- och kontaktuppgiftstjänster. Du kan till exempel förhindra att en flyttanmälan görs och att adressuppgifter lämnas ut. Mer information finns på sidan förbud mot utlämning av personuppgifter.

Teleoperatörer

  • Kom ihåg att också göra ett förbud mot att lämna ut kontaktuppgifter till din teleoperatör.

Posten

  • Förbjud att adressändringen kan göras på en pappersblankett. På sidan Flyttskydd och Lätt flyttskydd kan du välja det lämpligaste alternativet för dig.

Polisen

  • Om du misstänker att dina uppgifter har använts på fel sätt ska du vid behov göra en polisanmälan på polisens webbplats.Sidan har senast uppdaterats 20.6.2024