Inloggning

Hur vill du sköta ärenden i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst?

Privatpersoner

  • Du kan granska uppgifterna om dina egna krediter och utdrag ur kreditupplysningsregistret som beställts om dina uppgifter.
  • Du kan också anmäla, redigera eller ta bort ett frivilligt kreditförbud.
  • Du kan sköta ärenden för en sådan persons räkning som har gett dig en fullmakt.

Inloggningen i tjänsten sker via Suomi.fi-identifikationstjänsten.

Logga in i e-tjänsten

Organisationer

  • Du kan anmäla dig som lämnare av uppgifter och ansöka om dataanvändningstillstånd samt uppdatera kontakt- och faktureringsinformation.
  • Du kan sköta ärenden på ett sådant företags eller en sådan organisations vägnar som har gett dig en fullmakt.

Inloggningen i tjänsten sker via Suomi.fi-identifikationstjänsten .

Logga in i e-tjänsten

Sidan har senast uppdaterats 10.6.2024