Inloggning

Hur vill du sköta ärenden i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst?

Organisationer

  • Du kan anmäla dig som lämnare av uppgifter och ansöka om dataanvändningstillstånd samt uppdatera kontakt- och faktureringsinformation.
  • Du kan sköta ärenden på ett sådant företags eller en sådan organisations vägnar som har gett dig en fullmakt.

Inloggningen i tjänsten sker i identifikationstjänsten på Suomi.fi.

Logga in i e-tjänsten

Privatpersoner

  • E-tjänsten för privatpersoner öppnas i april 2024.
  • Det går inte ännu att logga in.
Sidan har senast uppdaterats 2.10.2023