Prestationsbetalaren kan beställa rapporter och material om uppgifter som anmälts till inkomstregistret

Prestationsbetalaren kan beställa rapporter eller material om de uppgifter som hen anmält till inkomstregistret. Rapporterna eller materialen sammanställer uppgifterna i anmälningarna som lämnats in via de olika anmälningskanalerna. Med hjälp av rapporterna eller materialen kan betalaren avstämma anmälningarna i det egna systemet med de giltiga anmälningarna som sparats i inkomstregistret. Betalningsrörelsen ska fortfarande avstämmas separat.

Rapporter och material kan beställas via flera olika kanaler

Rapporter och material kan beställas i inkomstregistrets e-tjänst, laddningstjänst eller via det tekniska gränssnittet. I e-tjänsten kan man endast göra engångsbeställningar.

Urvalet av rapporter och material som kan beställas beror på ärendehanteringsrollen och fullmakterna. Rapporter eller material kan beställas via e-tjänsten eller laddningstjänsten om den inloggade personen antecknats en organroll i handelsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller getts fullmakten "Anmäla löneuppgifter", "Anmäla förmånsuppgifter" eller ”Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter”.

Om man inte kan sköta ärenden digitalt, kan man på pappersblankett beställa inkomsttagarens inkomstregisterutdrag (500) över inkomster som betalats till företaget eller ett sammandrag över betalarens löneuppgifter (600) från inkomstregistret. Rapporten postas till beställaren.

Rapporter och material som kan beställas via e-tjänsten

 • 312 Sammandrag över betalarens löneuppgifter (engångsbeställning)
 • 500 Inkomsttagarens inkomstregisterutdrag
 • 600 och 630 Sammandrag över betalarens löneuppgifter (engångsbeställning)
 • 610 Sammandrag av fel som observerats i anmälningar (engångsbeställning)
 • 614 och 632 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter (engångsbeställning)
 • 618 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (engångsbeställning)
 • 620 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter per inkomstslag (engångsbeställning)

Rapporter och material som kan beställas via tekniska gränssnittet och laddningstjänsten

 • 312 och 313 Sammandrag över betalarens löneuppgifter
 • 600 Sammandrag över betalarens löneuppgifter
 • 610 och 611 Sammandrag av fel som observerats i anmälningar
 • 614 och 615 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter
 • 618 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag
 • 620 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter per inkomstslag

Rapporter som kan beställas från Inkomstregisterenheten

 • 612 Betalarens åtkomstlogguppgifter

Hämtning av rapporter eller material

Se videon: Så här använder du inkomstregistret − Beställ material eller rapporter, på finska (YouTube, längd 4:01 min)

Läs mer om hur rapporter och material skapas: Inkomstuppgifter − Beräkningsregler 2023 (pdf)

Läs mer om innehållet i rapporterna: Rapporter ur inkomstregistret 2022 (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022