Betalaren kan beställa rapporter och material med de uppgifter som hen anmält till inkomstregistret

Du kan kontrollera de uppgifter som du anmält genom att beställa en rapport eller ett material. Rapporten och materialet innehåller alla uppgifter som du anmält i alla anmälningskanaler inom ett visst tidsintervall.

Gör en beställning i e-tjänsten eller via det tekniska gränssnittet

Rapporten eller materialet beskriver situationen vid den tidpunkt då rapporten eller materialet bildades.

Nya eller korrigerade anmälningar syns inte genast i rapportdatabasen, utan uppgifterna i databasen uppdateras vanligtvis varje heltimme. Du kan till exempel lämna in anmälningar på förmiddagen och beställa en rapport så att den är färdig på eftermiddagen.

Om din organisation har anmält uppgifterna till inkomstregistret med underorganisationens identifierare, kan du avgränsa beställningen genom att ange identifieraren för betalarens underorganisation. När du beställer i e-tjänsten, påverkar din roll och behörighet vilket material du kan beställa. I samband med beställningen kan du också välja språk på vilket rapporten bildas (svenska, finska eller engelska).

Läs anvisningen: Ny materialbeställning (e-tjänsten)

Ladda ner en rapport från e-tjänsten

I e-tjänsten kan du följa statusen för din beställning och ladda ner en rapport när den är färdig. Om du beställer material i xml-format, hämta dem via gränssnittet.

Läs anvisningen: Gjorda beställningar (e-tjänsten)

Använd en lämplig rapport för avstämning

Rapporterna är sammandrag i pdf- eller csv-format. Om du vill behandla uppgifterna i ett kalkylprogram (till exempel Excel), beställ en rapport i csv-format.

Om du uträttar ärenden via gränssnittet, kan du även beställa vissa uppgifter som material i xml-format (materialet 312).

Rapporter om löneuppgifter

Se anvisningen om vilka uppgifter lönerapporterna innehåller, hur du beställer dem och hur långt tidsintervall du kan ange:

Rapporten 600 innehåller:

 • antal anmälningar
 • summauppgifter i anmälningar om löneuppgifter såsom
  • prestationer totalt
  • inkomster som ligger till grund för olika försäkringspremier
  • förskottsinnehållningar
  • ogrundade förmåner och återkrav
 • summauppgifter i arbetsgivarens separata anmälningar
  • arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter
  • avdrag från avgifter.

Rapporterna 600 (pdf) och 630 (csv) innehåller samma uppgifter. Om du vill behandla rapporten i ett kalkylprogram (till exempel Excel), beställ rapporten 630.

Summauppgifterna har specificerats enligt betalningsdag, månad och hela tidsintervallet, men inte enligt enskilda inkomsttagare eller inkomstslag.

Om du vill avstämma enligt inkomsttagare eller inkomstslag, använd rapporten 618. 

Beställ och ladda ner

Du kan beställa rapporten via e-tjänsten, laddningstjänsten eller det tekniska gränssnittet. Tidsintervallet kan vara högst 24 månader.

Ladda ner rapporten i pdf-format från sidan Gjorda beställningar i e-tjänsten.

Om du inte kan uträtta ärenden elektroniskt

Du kan beställa rapporten med pappersblanketten för sammandrag över betalarens löneuppgifter (600). Rapporten skickas per post.

Rapporten 630 innehåller:

 • antal anmälningar
 • summauppgifter i anmälningar om löneuppgifter såsom
  • prestationer totalt
  • inkomster som ligger till grund för olika försäkringspremier
  • förskottsinnehållningar
  • ogrundade förmåner och återkrav
 • summauppgifter i arbetsgivarens separata anmälningar
  • arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter
  • avdrag från avgifter.

Rapporterna 630 (csv) och 600 (pdf) innehåller samma uppgifter. Om du vill öppna rapporten i pdf-format, beställ rapporten 600.

Summauppgifterna har specificerats enligt betalningsdag, månad och hela tidsintervallet, men inte enligt enskilda inkomsttagare eller inkomstslag.

Om du vill avstämma enligt inkomsttagare eller inkomstslag, använd rapporten 618. 

Beställ och ladda ner

Du kan beställa rapporten via e-tjänsten. Tidsintervallet kan vara högst 24 månader.

Ladda ner rapporten i csv-format från sidan Gjorda beställningar i e-tjänsten.

Rapporten 618 innehåller

 • uppgifter i anmälningar om löneuppgifter såsom
  • identifierare för alla inkomsttagare (personbeteckning utan slutdel)
  • inkomstslag och försäkringsuppgiftens typer som avviker från förvalda värdet och angetts i samband med inkomstslagen
  • uppgiften om inkomstslaget är ogrundad förmån eller ogrundat återkrav
  • exceptionella försäkringssituationer.

Uppgifterna har specificerats enligt betalningsdag, inkomsttagare och inkomstslag.

Beställ och ladda ner

Du kan beställa rapporten via e-tjänsten. Tidsintervallet kan vara högst en månad.

Ladda ner rapporten i csv-format från sidan Gjorda beställningar i e-tjänsten.

Rapporten 634 innehåller uppgifter i anmälningar om löneuppgifter vid frånvaro, såsom

 • inkomsttagarens namn och identifierare (personbeteckning utan slutdel)
 • anmälda anmälningsperioder för frånvaro, oberoende av om frånvaro förekommit eller inte under perioden
 • anmälda frånvaroperioder
  • orsak till respektive frånvaro
  • uppgift om huruvida frånvaron är avlönad eller oavlönad och hur hög lön som har betalats ut för tiden för avlönad frånvaro
  • uppskattat slutdatum för frånvaro, om frånvaron fortsätter fortfarande
  • uppgifter om ansökan om ersättning av FPA.

Rapporterna 634 (pdf) och 636 (csv) innehåller samma uppgifter. Om du vill behandla rapporten i ett kalkylprogram (till exempel Excel), beställ rapporten 636.

Uppgifterna har specificerats enligt inkomsttagare och betalningsdag.

Beställ och ladda ner

Du kan beställa rapporten via e-tjänsten. Tidsintervallet för frånvaro kan vara högst 31 dygn.

Ladda ner rapporten i pdf-format från sidan Gjorda beställningar i e-tjänsten.

Rapporten 636 innehåller uppgifter i anmälningar om löneuppgifter vid frånvaro, såsom

 • inkomsttagarens namn och identifierare (personbeteckning utan slutdel)
 • anmälda anmälningsperioder för frånvaro, oberoende av om frånvaro förekommit eller inte under perioden
 • anmälda frånvaroperioder
  • orsak till respektive frånvaro
  • uppgift om huruvida frånvaron är avlönad eller oavlönad och hur hög lön som har betalats ut för tiden för avlönad frånvaro
  • uppskattat slutdatum för frånvaro, om frånvaron fortsätter fortfarande
  • uppgifter om ansökan om ersättning av FPA.

Rapporterna 636 (csv) och 634 (pdf) innehåller samma uppgifter. Om du vill öppna rapporten i pdf-format, beställ rapporten 634.

Uppgifterna har specificerats enligt inkomsttagare och betalningsdag.

Beställ och ladda ner

Du kan beställa rapporten via e-tjänsten. Tidsintervallet för frånvaro kan vara högst 31 dygn.

Ladda ner rapporten i csv-format från sidan Gjorda beställningar i e-tjänsten.

Betalare som också använder SFTP-kanalen kan beställa material med de löneuppgifter som de anmält:

Materialet 312 innehåller

 • antal anmälningar
 • summauppgifter i anmälningar om löneuppgifter såsom
  • prestationer totalt
  • inkomster som ligger till grund för olika försäkringspremier
  • förskottsinnehållningar
  • ogrundade förmåner och återkrav.

Summauppgifterna har specificerats enligt betalningsdatum. Summauppgifterna för varje betalningsdag har vidare specificerats enligt inkomsttagare, pensionsarrangemangsnummer och olycksfallsförsäkringsnummer.

Om du vill avstämma enligt inkomstslag, använd rapporten 618.

Beställ och hämta

Du kan beställa material endast om organisationen använder SFTP-gränssnittet. Tidsintervallet kan vara högst 12 månader.

 • Om du beställer material över din organisations uppgifter, kan du göra beställningen via e-tjänsten, laddningstjänsten eller det tekniska gränssnittet.
 • Om du beställer materialet för en annan betalares räkning, behöver din organisation fullmakten ”Beställning och hämtning av material relaterat till betalarens löneuppgifter”. Du kan göra beställningen via det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten.

Du kan också göra en stående beställning i gränssnittet eller laddningstjänsten, varvid materialets nummer är 313.

Hämta material i xml-format från SFTP-mappen för din organisation.

Läs mer om den tekniska beskrivningen för materialet 312

Läs mer om fullmakter och befullmäktigande

Rapporter om förmånsuppgifter

Se anvisningen om vilka uppgifter förmånsrapporterna innehåller, hur du beställer dem och hur långt tidsintervall du kan ange:

Rapporten 614 innehåller

 • antal anmälningar
 • summauppgifter i anmälningar om förmånsuppgifter såsom
  • prestationer totalt
  • avdrag
  • förskottsinnehållningar
  • ogrundade förmåner och återkrav.

Rapporterna 614 (pdf) och 632 (csv) innehåller samma uppgifter. Om du vill behandla rapporten i ett kalkylprogram (till exempel Excel), beställ rapporten 632.

Summauppgifterna har specificerats enligt betalningsdag, månad och hela tidsintervallet, men inte enligt enskilda inkomsttagare eller inkomstslag. Summauppgifterna om allmänt skattskyldiga inkomsttagare och begränsat skattskyldiga inkomsttagare visas separat.

Om du vill utföra en närmare avstämning enligt inkomsttagare eller inkomstslag, använd rapporten 620. 

Beställ och ladda ner

Du kan beställa rapporten som en engångsbeställning via e-tjänsten, laddningstjänsten eller det tekniska gränssnittet.

Du kan också göra en stående beställning i gränssnittet eller laddningstjänsten. Då är materialets nummer 615.

Tidsintervallet kan vara högst 24 månader.

Ladda ner rapporten i pdf-format från sidan Gjorda beställningar i e-tjänsten.

Rapporten 632 innehåller

 • antal anmälningar
 • summauppgifter i anmälningar om förmånsuppgifter såsom
  • prestationer totalt
  • avdrag
  • förskottsinnehållningar
  • ogrundade förmåner och återkrav.

Rapporterna 632 (csv) och 614 (pdf) innehåller samma uppgifter. Om du vill öppna rapporten i pdf-format, beställ rapporten 614.

Summauppgifterna har specificerats enligt betalningsdag, månad och hela tidsintervallet, men inte enligt enskilda inkomsttagare eller inkomstslag. Summauppgifterna om allmänt skattskyldiga inkomsttagare och begränsat skattskyldiga inkomsttagare visas separat.

Om du vill utföra en närmare avstämning enligt inkomsttagare eller inkomstslag, använd rapporten 620. 

Beställ och ladda ner

Du kan beställa rapporten via e-tjänsten. Tidsintervallet kan vara högst 24 månader.

Ladda ner rapporten i csv-format från sidan Gjorda beställningar i e-tjänsten.

Rapporten 620 innehåller

 • uppgifter i anmälningar om förmånsuppgifter såsom
  • namn och identifierare för alla inkomsttagare
  • inkomstslag och deras tilläggsuppgifter såsom skattepliktighet.

Uppgifterna har specificerats enligt betalningsdag, inkomsttagare och inkomstslag.

Beställ och ladda ner

Du kan beställa rapporten via e-tjänsten. Tidsintervallet kan vara högst en månad.

Ladda ner rapporten i csv-format från sidan Gjorda beställningar i e-tjänsten.

Betalarens övriga rapporter

Dessa rapporter är gemensamma för löne- och förmånsuppgifter.

Rapporten 610 innehåller

 • antal godkända och förkastade anmälningar
  • enligt anmälningstyp
  • enligt leveranskanal
 • totalantal fel som observerats i anmälningar
 • felkoder, deras förklaringar och antal varje fel.

Uppgifterna visas för de anmälningar som lämnats in via det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten. Med hjälp av rapporten kan du följa anmälningsfel.

Beställ och ladda ner

Du kan beställa rapporten som en engångsbeställning via e-tjänsten, laddningstjänsten eller det tekniska gränssnittet.

Du kan också göra en stående beställning i gränssnittet eller laddningstjänsten. Då är materialets nummer 611.

Tidsintervallet kan vara högst en månad.

Ladda ner rapporten i pdf-format från sidan Gjorda beställningar i e-tjänsten.

Rapporten 612 innehåller

 • uppgifter om de åtgärder som de personer som uträttar ärenden på betalarens vägnar har vidtagit i inkomstregistrets e-tjänst till exempel
  • sökning eller granskning av anmälan
  • anmälan, korrigeringar eller makulering
 • uppgiften om vilken vy i e-tjänsten personen granskat.

Med hjälp av rapporten kan du vid behov kontrollera hur e-tjänsten har använts i din organisation. Du kan beställa rapporten om en person eller alla.

Beställning och hämtning av rapport

Beställningen görs via inkomstregistrets telefontjänst.

Rapporten kan endast beställas av den person som har firmateckningsrätt. Tidsintervallet kan vara högst tre månader.

Rapporten skickas per post.

Vanliga frågor

Exakta uppgifter om rapporterna finns i de tekniska beskrivningarna på sidan Dokumentation:

 • Beräkningsreglerna beskrivs i dokumentet Inkomstuppgifter – Beräkningsregler.
 • Datainnehållet beskrivs i dokumentet Rapporter ur inkomstregistret.

Innehållet i materialet 312 beskrivs i dokumentet Datadistribution – Scheman – Sammandrag över betalarens löneuppgifter.

Om du vill granska noggrannare de uppgifter som du lämnat in, kan du även söka och granska anmälningar på sidan Inlämnade anmälningar i e-tjänsten.

Rapporten eller materialet beskriver situationen vid den tidpunkt då rapporten eller materialet bildades.

 • Nya eller korrigerade anmälningar syns inte genast i rapportdatabasen, utan uppgifterna i databasen uppdateras vanligtvis varje heltimme.
 • Kontrollera när du lämnade in uppgifterna och när du beställde rapporten.

Läs mer om hur uppgifterna räknas för varje punkt i rapporten.

Exakta uppgifter om rapporterna finns i de tekniska beskrivningarna på sidan Dokumentation.

 • Beräkningsreglerna beskrivs i dokumentet Inkomstuppgifter – Beräkningsregler.
 • Datainnehållet beskrivs i dokumentet Rapporter ur inkomstregistret.

Om de lönesummor som omfattas av försäkringspremier skiljer sig från varandra, kontrollera hur försäkringsuppgifterna har anmälts.

Du kan göra beställningar i e-tjänsten på förhand för tre månader. Tidsintervallet på tre månader räknas från beställningsdagen framåt.

Gör separata beställningar för varje månad:

 • Ange alltid den första dagen i följande månad som tidpunkt för hämtningen och den föregående månaden som rapportens tidsintervall.
 • Lägg till den önskade rapporten i beställningen, till exempel 618.
 • Ladda ner rapporten från e-tjänsten i början av månaden.

Du kan beställa flera rapporter med samma beställning om de hämtas samtidigt. Då kan rapporterna ha också olika tidsintervall. Du kan till exempel göra en beställning på två rapporter som båda bildas den 1 juni: den ena innehåller uppgifterna om anmälningarna i maj och den andra uppgifterna för hela året från januari till maj.

Du kan beställa rapporter i e-tjänsten och laddningstjänsten om

 • du är införd i handelsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (FODS) med en viss organroll
 • du har beviljats fullmakten ”Anmäla löneuppgifter", "Anmäla förmånsuppgifter" eller "Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter".

I e-tjänsten kan du göra endast engångsbeställningar.

Ta del av anvisningen för tjänsten och logga in i tjänsten

Läs anvisningen: Ny beställning (e-tjänsten)

Se videon: Så här använder du inkomstregistret - Beställ rapporter eller material (svensk textning, YouTube 5:06 min)

Du kan beställa följande rapporter ur inkomstregistret med pappersblankett:

Du får rapporten per post.

Du kan öppna en rapport i csv-format i Excel till exempel så här:

 1. Ladda ner rapporten från e-tjänsten och spara den på din dator.
 2. Öppna en ny Excel-tabell och klicka på Data i menyfliksområdet.
 3. Välj Från text/CSV under Data.
 4. Sök den csv-fil som du tidigare sparat i det fönster som öppnas och som du vill importera till Excel och välj Importera.
 5. Den automatiska importfunktionen identifierar rätta formateringar (filens ursprung: Unicode (UTF-8), avgränsare: semikolon).
 6. Till sist välj Importera.

Observera att det även finns andra alternativa sätt att öppna en fil.

Om du vill granska de uppgifter som du lämnat in, sök och granska anmälningar på sidan Inlämnade anmälningar i e-tjänsten.

Logga in i inkomstregistret. Välj ärendehanteringsrollen Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation och välj sedan Inlämnade anmälningar.

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2024