Prestationsbetalaren kan beställa rapporter om uppgifter som anmälts till inkomstregistret

Prestationsbetalaren kan beställa rapporter om de uppgifter som hen anmält till inkomstregistret. Rapporterna sammanställer uppgifterna i anmälningarna som lämnats in via de olika anmälningskanalerna. Med hjälp av rapporterna kan betalaren avstämma anmälningarna i det egna systemet med de giltiga anmälningarna som sparats i inkomstregistret. Betalningsrörelsen ska fortfarande avstämmas separat.

Inkomstregistrets rapporter

 • Rapporter som innehåller uppgifter om betalaren
  • 600 Sammandrag över betalarens löneuppgifter
  • 602 och 603 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter
  • 604 och 605 Sammandrag över arbetsgivarens separata anmälningar
 • Rapporter som innehåller uppgifter om inkomsttagarna
  • 618 och 619 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag
 • Allmänna rapporter
  • 608 och 609 Antalet betalarens material och anmälningar om inkomstuppgifter
  • 610 och 611 Sammandrag av fel som observerats i anmälningar
  • 612 Betalarens åtkomstlogguppgifter
 • Rapport om inkomster som betalats till företag
  • 500 Inkomsttagarens inkomstregisterutdrag

Rapporten kan beställas via flera olika kanaler

Rapportbeställningar kan göras i inkomstregistrets e-tjänst, laddningstjänst eller via det tekniska gränssnittet. Man kan endast beställa rapporter om de anmälningar och uppgifter som beställaren har fått fullmakt för. Rapporter kan beställas via e-tjänsten eller laddningstjänsten, om den inloggade personen i handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) antecknats en organroll eller getts fullmakten "anmäla löneuppgifter".

 • 600 Sammandrag över betalarens löneuppgifter
 • 610 Sammandrag av fel som observerats i anmälningar
 • 500 Inkomsttagarens inkomstregisterutdrag
 • 618 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (engångsbeställning)

Rapporterna beställs på sidan Beställningar i inkomstregistrets e-tjänst.

 • 600 Sammandrag över betalarens löneuppgifter (engångsbeställning)
 • 602 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter (engångsbeställning)
 • 603 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter (stående beställning)
 • 604 Sammandrag över arbetsgivarens separata anmälningar (engångsbeställning)
 • 605 Sammandrag över arbetsgivarens separata anmälningar (stående beställning)
 • 608 Antalet betalarens material och anmälningar om inkomstuppgifter (engångsbeställning)
 • 609 Antalet betalarens material och anmälningar om inkomstuppgifter (stående beställning)
 • 610 Sammandrag av fel som observerats i anmälningar (engångsbeställning)
 • 611 Sammandrag av fel som observerats i anmälningar (stående beställning)

Rapporterna hämtas ur e-tjänsten

Rapporterna skapas på sidan Beställningar oberoende av genom vilken kanal beställningen gjorts. Rapporterna är tillgängliga i PDF-format. Undantag utgörs av rapport 618 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag som är i CSV-format. Det tar en stund att skapa rapporten. Man kan granska, skriva ut eller spara den beställda rapporten i punkten Senaste hämtning.

En instruktionsvideo om att beställa och granska rapporter i inkomstregistrets e-tjänst har gjorts.

Se instruktionsvideon  Inkomstregistret − Beställ rapporter, på finska (YouTube, längd 2:21 min)

Läs mera om hur rapporterna skapas: Inkomstuppgifter − Beräkningsregler, på finska

Läs mera om innehållet i rapporterna: Rapporter ur inkomstregistret, på finska (pdf)