Beställ ett inkomstregisterutdrag per post

Inkomstregisterutdraget är en rapport över inkomster som har betalats till dig och som arbetsgivarna har anmält till inkomstregistret. Om du beställer utdraget via inkomstregistrets e-tjänst får du det genast som ett pdf-dokument.

Om du inte har tillgång till e-tjänsten, kan du beställa en pappersblankett av inkomstregisterutdraget.  Avgiftsfritt utdraget postas till den adress som angetts som dina kunduppgifter i inkomstregistret. I allmänhet erhålls adressen från befolkningsdatasystemet.

Inkomsttagarens rapportbeställning (TULOR 6110r)

Ladda ner en blankett

Inkomsttagarens rapportbeställning

Utdraget innehåller det sammanlagda beloppet på alla prestationer under ett kalenderår. Om du beställer en rapport över innevarande år, sammanställs uppgifter från årets början fram till beställningsdagen till rapporten. Ett inkomstregisterutdrag kan beställas tidigast för år 2019.

Fyll i följande uppgifter i inkomsttagarens rapportbeställning

1. Inkomsttagare

Fyll i inkomsttagarens identifierare på antingen rad A eller rad B beroende på vilket slags identifierare det är fråga om. Uppgiften är obligatorisk om inkomsttagaren har en identifierare.

A) Skriv identifieraren på rad A om inkomsttagaren har en finländsk personbeteckning eller ett finländskt FO-nummer.

Exempel: personbeteckning 101010-101A, FO-numret 0123456-2

B) Skriv den utländska identifieraren på rad B om inkomsttagaren inte har någon finländsk identifierare och fyll i identifierarens landskod. Lämna rad B tom om inkomsttagaren inte har någon identifierare. Fyll i de övriga uppgifterna om inkomsttagaren.

Välj rått typ av identifierare. Om inkomsttagaren inte har någon identifierare ska du välja ”Inkomsttagaren har ingen identifierare” som typ av identifierare.

Exempel:

  • Inkomsttagaren har en utländsk identifierare: fyll i inkomsttagarens identifierare, typen av identifierare och identifierarens landskod. Fyll även i personens namn och födelsedatum eller företagets namn.
  • Inkomsttagaren har ingen identifierare: fyll i personens namn och födelsedatum eller företagets namn. Välj ”Inkomsttagaren har ingen identifierare” som typ av identifierare.

Fyll i inkomsttagarens adress om inkomsttagaren har en utländsk adress eller om inkomsttagaren inte har någon finländsk identifierare. Ange antingen gatuadress eller postbox. Ange adressens landskod om adressen är utländsk. 

Exempel på landskoder: Finland = FI, Sverige = SE, Norge = NO, Estland = EE, Ryssland = RU. De oftast förekommande landskoderna finns i tabellen i slutet av denna anvisning. Om du inte hittar landskoden i tabellen, ange landsnamnet.

2. Beställning

Ange för vilket kalenderår du vill ha rapporten. Du kan endast beställa en rapport för ett kalenderår i taget. Det tidigaste möjliga året är 2019. Om du beställer en rapport över innevarande år, sammanställs uppgifter från årets början fram till beställningsdagen till rapporten.

Välj även rapportens språk (finska, svenska eller engelska).

3. Beställarens kontaktuppgifter

Fyll i de här uppgifterna endast om beställaren är någon annan än inkomsttagaren. Fyll i beställarens namn och en finländsk personbeteckning eller ett finländskt FO-nummer. Du kan även fylla i beställarens telefonnummer och e-postadress.

4. Datum och underskrift

Skriv under blanketten innan du skickar in den. Skriv även datumet och ditt telefonnummer.

Returadress

Skicka blanketten till adress:

Inkomstregistret
PB 1
00055 INKOMSTREGISTRET, FINLAND

Landskoder

De vanligaste landskoderna.

De vanligaste landskoderna
AE Arabemiraten AL Albanien AM Armenien
AR Argentina AT Österrike AU Australien
AZ Azerbajdzjan BA Bosnien och Hercegovina BB Barbados
BE Belgien BG Bulgarien BM Bermuda
BR Brasilien BY Vitryssland CA Kanada
CH Schweiz CN Kina CY Cypern
CZ Tjeckien DE Tyskland DK Danmark
EE Estland EG Egypten ES Spanien
FI Finland FR Frankrike GB Storbritannien
GE Georgien GG Guernsey GR Grekland
HK Hongkong HR Kroatien HU Ungern
ID Indonesien IE Irland IL Israel
IM Isle of Man IN Indien IS Island
IT Italien JE Jersey JP Japan
KG Kirgisien KR Republiken Korea KY Caymanöarna
KZ Kazakstan LK Sri Lanka LT Litauen
LU Luxemburg LV Lettland MA Marocko
MD Moldavien ME Montenegro MK Makedonien
MT Malta MX Mexiko MY Malaysia
NL Nederländerna NO Norge NZ Nya Zeeland
PH Filippinerna PK Pakistan PL Polen
RO Rumänien RS Serbien RU Ryssland
SE Sverige SG Singapore SI Slovenien
SK Slovakien TH Thailand TJ Tadzjikistan
TM Turkmenistan TR Turkiet TZ Tanzania
UA Ukraina US Förenta staterna UY Uruguay
UZ Uzbekistan VG Brittiska Jungfruöarna VN Vietnam
ZA Sydafrika ZM Zambia  
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024