Beställningar

På sidan Beställningar kan du söka och granska de material- och rapportbeställningar som lämnats in, ladda ned rapporter som beställts samt beställa nya rapporter. Du kan ladda ned beställda rapporter i PDF-format under punkten Beställda material och rapporter.

Beställ en ny rapport i PDF-format genom att klicka på Gör en ny rapportbeställning.

Beställda material och rapporter

I kolumnen Beställda material och rapporter ser du alla rapporter som beställts via prestationsbetalarens tekniska gränssnitt, laddningstjänsten och e-tjänsten samt de rapporter som beställts med en pappersblankett. Det tar några minuter att skapa en rapport som beställts. Under denna punkt ser du även materialbeställningar som lämnats in via det tekniska gränssnittet och laddningstjänsten. På sidan Beställningar kan du endast ladda ned rapporter i PDF-format.

Material i XML-format som informationsanvändaren beställt hämtas via det tekniska gränssnittet.

Du kan ordna beställningar genom att välja Beställda material och rapporter, Typ av beställning, Hämtningstidtabell eller Senaste hämtning. Du kan öppna en beställd rapport under punkten Senaste hämtning. Om kolumnen Senaste hämtning är tom har uppgifterna lämnats via det tekniska gränssnittet.