Gjorda beställningar

På sidan Gjorda beställningar kan du granska på gjorda beställningar.

Beställda material och rapporter

Punkten Beställda material och rapporter innehåller en förteckning över alla rapporterbeställningar som gjorts via det tekniska gränssnittet, laddningstjänsten och e-tjänsten samt materialbeställningar som gjorts via gränssnittet och laddningstjänsten. Alla  beställningar som gjorts visas i punkten samt beställningar som träder i kraft i framtiden.

Du kan ordna beställningar genom att välja Beställda material och rapporter, Typ av beställning, Senaste hämtningen, Följande hämtning eller Status.

Du kan ladda ned beställda rapporter och granska på uppgifterna i en enskild beställning närmare på sidan Uppgifter om beställningen. Välj önskad beställningen s rad.

Uppgifter om beställningen

På sidan Uppgifter om beställningen kan du ladda ned beställda rapporter samt makulera och avsluta beställningar.

Du kan makulera beställningen om dess hämtning inte ännu inletts.

Om du vill avsluta en stående beställning, varav man redan gjort hämtningar från, kan du avsluta beställningen genom att redigera slutdatumet.

I punkten Materialtyp ser du den gjorda beställningen. I punkten Status för hämtningen ser du om beställningen har hämtats. Om beställningen inte ännu har hämtats är hämtningens status "Ej hämtad". Om rapportbeställningen är hämtad, kan du ladda ned rapporten som skapats genom att välja Ladda ned rapporten.

Det tar några minuter att skapa en rapport som beställts.

På sidan Uppgifter om beställningen kan du endast ladda ned rapporter i PDF- eller CSV-format. Material i XML-format hämtas via det tekniska gränssnittet.

Rapporten levereras på det språk som antecknats som företagets eller organisationens kontaktspråk i företags- och organisationsdatasystemet (finska, svenska eller engelska). Språkvalet i e-tjänsten gäller endast användargränssnittet.