Gjorda beställningar

På sidan Gjorda beställningar kan du söka efter och granska dina beställningar.

Du kan söka med sökvillkor eller referens. Efter sökningen kan du granska en enskild beställning genom att välja raden för beställningen.

Sökvillkor

Välj först sökvillkor i förteckningen och fyll därefter i detaljerade uppgifter i fönstret som öppnas.

Du kan ta bort sökvillkor genom att klicka på krysset i sökvillkorets övre hörn. Du kan ta bort alla sökvillkor genom att välja Töm.

Sökningens tidsintervall och typ av tidsintervall är obligatoriska uppgifter.

Tidsintervall

Välj tidsintervallets start- och slutdatum i kalendermenyn. Tidsintervallet kan vara högst 12 månader.

Typ av tidsintervall

Välj typ av tidsintervall:

 • Tidpunkt för lagring av beställningen: I sökresultaten visas de beställningar som du har gjort inom det angivna tidsintervallet.
 • Hämtningstidpunkt:
  • I sökresultaten visas engångsbeställningar för vilka det inom det angivna tidsintervallet har gjorts en hämtning, dvs. bildats en rapport eller ett material.
  • Vad gäller fortlöpande beställningar visas de vars senaste hämtning infaller under det angivna tidsintervallet.
  • Beställningen visas i sökresultaten även om hämtningen har misslyckats.

Typ av beställning

Du kan begränsa din sökning till att endast gälla engångsbeställningar eller endast fortlöpande beställningar.

Beställningens status

Du kan avgränsa sökningen utifrån beställningens status:

 • Giltigt: Bland sökresultaten visas endast gällande beställningar.
 • Avslutat: I sökresultaten visas endast de beställningar som har avslutats eller upphört att gälla.
 • Makulerad: Bland sökresultaten visas endast de beställningar som makulerats i inkomstregistret.

Beställda material

Du kan begränsa din sökning till den materialtyp du vill ha.

Referens

I stället för att använda sökvillkor kan du söka gjorda beställningar anmälningar med referens. Välj typ av referens ja ange referens.

Du kan söka med följande referens:

 • Beställarens huvudbeställningsreferens
 • Beställarens materialreferens
 • Inkomstregistrets materialreferens

Inkomstregistrets materialreferens är en systemreferens av guid-format (t.ex. 40c5d83b-b2f6-4f4c-8f95-51f9224c7388), beställarens huvudbeställningsreferens och beställarens materialreferens är högst 40 tecken långa.

Sökresultat

Klicka på Sök efter att du angett sökvillkoren.

En sida som visar de rapport- och materialbeställningar som matchar din sökning öppnas. På sidan visas beställningar som gjorts via det tekniska gränssnittet, laddningstjänsten och e-tjänsten.

Beställningarna visas enligt senaste hämtning, från den senaste till den äldsta. Du kan ändra ordningen genom att klicka på kolumnrubrikerna Beställt material och beställda rapporter, Typ av beställning, Beställningens status, Tidsintervall, Senaste hämtning, Nästa hämtning och Hämtningens status.

Du kan ladda ned beställda rapporter och granska på uppgifterna i en enskild beställning närmare på sidan Uppgifter om beställningen. Välj önskad beställningens rad. Om du beställt material i xml-format, hämta det via gränssnittet.

Språket i rapporten kan vara finska, svenska eller engelska. Efter att rapporten har bildats kan språket inte bytas. Om du behöver rapporten på ett annat språk ska du göra en ny beställning.

Uppgifter om beställningen

Om du beställt material i pdf- eller csv-format, ladda ner rapporten genom att välja Ladda rapport på sidan Gjorda beställningar.

Du kan spara den färdiga filen på din dator eller skriva ut den med tangentkombinationen CTRL + P. Rapporten finns kvar på sidan Gjorda beställningar i tre månader från det att den bildats.

På sidan kan du även makulera och avsluta beställningar.

I början av sidan ser du tekniska uppgifter om beställningen.

I punkten Materialtyp ser du den gjorda beställningen.

I punkten Hämtningens status ser du om beställningen har hämtats. Om beställningen inte ännu har hämtats är hämtningens status "Ej hämtad".

Om rapportbeställningen är hämtad, kan du ladda ned rapporten som skapats genom att välja Ladda rapport. Om hämtningen har misslyckats, beställ en ny rapport på sidan Ny beställning.

Med knappen Makulera kan du makulera beställningen om dess hämtning inte ännu inletts.

Om du vill avsluta en stående beställning, varav man redan gjort hämtningar från, kan du avsluta beställningen genom att redigera slutdatumet.

Ladda ned och slå ihop uppdelade zip-filer

Om en rapport i csv-format är större än 100 MB kan den endast laddas ned som zip-fil.

Zip-filen är uppdelad, och delarna ska laddas ned separat och därefter slås ihop innan filen kan packas upp. Zip-filer kan slås ihop med ett kommersiellt zip-komprimeringsprogram eller med gratisprogrammet 7-zip. Om filen är uppdelad visas delarna under varandra och numrerade under Hämtningens status.

 1. Ladda ned alla delar av den uppdelade zip-filen i e-tjänsten till din dator.
  • I slutet av varje nedladdad fil anges delens nummer: <filens_namn>.zip.001, <filens_namn>.zip.002, <filens_namn>.zip.003 osv.
 2. Flytta alla delfiler till samma mapp.
 3. Öppna 7-zip.
 4. Gå via funktionen File Manager i programmet till den mapp där delfilerna finns.
 5. Högerklicka på filen <filens_namn>.zip.001 och välj i menyn som visas ”Slå ihop delade…”
 6. Den hopslagna zip-filen skapas i den mapp där delfilerna fanns.
 7. Packa upp zip-filen på normalt sätt.

Söker du information om detta?

Du kan beställa ny rapport eller material på sidan Ny materialbeställning

Läs mer om olika rapporter och material på sidan Materialtyper

Se anvisningar för e-tjänsten och logga in i inkomstregistret

Sidan har senast uppdaterats 15.11.2023