Dokumentation

Inkomstregistrets gränssnittsbeskrivningar och tillämpningsanvisningar för sändning och distribution av löneuppgifter.

Den tekniska dokumentationen översätts till svenska. Vi lägger till översättningarna på denna sida allt eftersom de blir färdiga.

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet

 1. Anmälan av information till inkomstregistret (13. juni 2017, version 1.0)

  • Dokumentet är en allmän beskrivning av anmälan av information till inkomstregistret

  • I dokumentet beskrivs med hjälp av exempel hur penninglöner och socialförsäkringsavgifter anmäls och hur givna uppgifter korrigeras

 2. Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna (13. juni 2017, version 1.0)

  • Förklaringar på inkomstslag i anmälan av löneuppgifter och på andelar som ska dras av från inkomsterna

  • I dokumentet beskrivs situationer där inkomstslagen används

  • Dessutom beskrivs sändning av förskottsinnehållningen och betalning av socialförsäkringsavgifter för varje inkomstslag

 3. Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan av löneuppgifter (13. juni 2017, version 1.0)

  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i anmälan av löneuppgifter och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet

 4. Tillämpningsanvisning för arbetsgivarens separata anmälan (13. juni 2017, version 1.0)

  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i arbetsgivarens separata anmälan och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet

Beskrivningar av det tekniska gränssnittet

Allmänna beskrivningar

 1. Tekniskt gränssnitt – Sändning av uppgifter till inkomstregistret (13. juni 2017, version 1.0)

  • Dokumentet är en allmän beskrivning av sändning av uppgifter till inkomstregistret via det tekniska gränssnittet. De tjänster som tar emot uppgifter till inkomstregistret och det datainnehåll som sänds till inkomstregistret presenteras i dokumentet på en allmän nivå.

 2. Tekniskt gränssnitt – Datadistribution från inkomstregistret (13. juni 2017, version 1.0)

  • Dokumentet är en allmän beskrivning av datadistribution från inkomstregistret via det tekniska gränssnittet. De tjänster som distribuerar data från inkomstregistret och det datainnehåll som sänds från inkomstregistret presenteras i dokumentet på en allmän nivå.

Beskrivning av schemanas innehåll

 1. Sändning av uppgifter - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter (19. juni 2017, version 1.01) 

  • I dokumentet presenteras schemat WageReportsToIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds till inkomstregistret.

 2. Sändning av uppgifter - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar (13. juni 2017, version 1.0) 

  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsToIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds till inkomstregistret.

 3. Sändning av uppgifter - Scheman - Materialbeställningar (13. juni 2017, version 1.0) 

  • I dokumentet presenteras schemat SubscriptionsToIR, med vilket materialbeställningar sänds till inkomstregistret.

 4. Sändning av uppgifter - Scheman - Meddelanden (13. juni 2017, version 1.0)

  • I dokumentet presenteras schemat MessagesToIR, med vilket meddelanden sänds till inkomstregistret.

 5. Sändning av uppgifter - Scheman - Makuleringsuppgifter (13. juni 2017, version 1.0)

  • I dokumentet presenteras schemat InvalidationsToIR, med vilket anmälningar om löneuppgifter, materialbeställningar och material annulleras i inkomstregistret.

 6. Sändning av uppgifter - Scheman - Mottagningskvittering (13. juni 2017, version 1.0)

  • I dokumentet presenteras schemat AckFromIR, med vilket inkomstregistret sänder ett mottagningskvitto till material som skickats till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).

 7. Sändning av uppgifter - Scheman - Förfrågan om behandlingsrespons (13. juni 2017, version 1.0)

  • I dokumentet presenteras schemat StatusRequestToIR, med vilket den som sänt materialet kan be om respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).

 8. Sändning av uppgifter - Scheman - Behandlingsrespons (13. juni 2017, version 1.0)

  • I dokumentet presenteras schemat StatusResponseFromIR, med vilket inkomstregistret sänder respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret.

 9. Datadistribution - Scheman - Tjänstebegäran (13. juni 2017, version 1.0)

  • I dokumentet presenteras schemat DataRequestToIR, med vilket begäran om tjänst som gäller datadistribution sänds till inkomstregistret (realtids Web Service-gränssnitt).

 10. Datadistribution - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter (13. juni 2017, version 1.0)

  • I dokumentet presenteras schemat WageReportsFromIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds från inkomstregistret.

 11. Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar (13. juni 2017, version 1.0)

  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsFromIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds från inkomstregistret.

 12. Datadistribution - Scheman - Meddelanden (13. juni 2017, version 1.0)

  • I dokumentet presenteras schemat MessagesFromIR, med vilket meddelanden sänds från inkomstregistret.

 13. Datadistribution - Scheman - Loggdata (13. juni 2017, version 1.0)

  • I dokumentet presenteras schemat LogDataFromIR, med vilket loggdata sänds från inkomstregistret.

Koduppsättningar

 1. Koduppsättningar  (13. juni 2017, version 1.0)
   
  • Koduppsättningar som används i inkomstregistrets tekniska gränssnitt. Inkomstslagens koder presenteras i ett separat dokument.
 2. Koduppsättningar – Inkomstslag (13. juni 2017, version 1.0)

  • Koder för inkomstslag och andelar som ska dras av från inkomsterna i anmälan av löneuppgifter, anmälningssätt och i inkomstslagen antagna socialförsäkringsavgifter.

  • Koder för inkomstslag i arbetsgivarens separata anmälan. 

Anvisningar för applikationsutvecklare

 1. Tekniskt gränssnitt – Tillämpningsanvisning (pdf) (13. juni 2017, version 1.0) 

  • Dokumentet innehåller en allmän beskrivning av certifikattjänsten för inkomstregistret.

 2. Tekniskt gränssnitt – ZIP – Sovelluskehittäjille.zip

  • ZIP-fil, som innehåller schemanas xsd-beskrivningar, exempel på schemanas struktur och tjänsternas WSDL-beskrivningar.

 3. Tekniskt gränssnitt – ZIP – Sovelluskehittäjille, PDF (13. juni 2017, version 1.0)

  • I dokumentet presenteras ZIP-filens innehåll