Dokumentation

På webbsidorna Dokumentation publiceras inkomstregistrets tekniska anvisningar och schemabeskrivningar för programutvecklare.

För närmare anvisningar om anmälning, se inkomstregistrets detaljerade anvisningar.

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet i löner

I anvisningen för inkomstslag beskrivs inkomstslag för löner och deras användningsändamål. I tillämpningsanvisningen beskrivs punkt för punkt vilka uppgifter som uppges med anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan.

 Tillämpningsanvisningar för datainnehållet i löner
Löner – senaste tillämpningsanvisningar Senaste ändringar

Löner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2022 (pdf)

 • Publicerades 15.8.2022
 • I dokumentet beskrivs
  • inkomstslagen i anmälan om löneuppgifter som används i inkomstregistret samt kodvärden för inkomstslagen och förklaringar
  • verkställande av förskottsinnehållning och betalning av socialförsäkringsavgifter för varje inkomstslag
  • situationer där inkomstslagen i anmälan om löneuppgifter används.
 • Förklaringar för inkomstslag 334 har preciserats.

Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om löneuppgifter 2022 (pdf)

 • Publicerades 15.6.2022
 • I dokumentet beskrivs informationsinnehållet i anmälan om löneuppgifter och vad som anmäls i varje enskild punkt av informationsinnehållet.

Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om löneuppgifter 2023 (pdf)

 • Publicerades 15.6.2022

Dokumentet för år 2022:

 • Orsakskoderna 3 och 4 för avlönad och oavlönad frånvaro har uppdaterats på grund av förnyelsen av familjeledigheterna.

Dokumentet för år 2023:

 • En version om dokumentet med datainnehållsändringarna för 2023, som tillämpas då inkomstens betalningsdag är 1.1.2023 eller därefter.
 • Orsakskoderna 3 och 4 för avlönad och oavlönad frånvaro har uppdaterats på grund av förnyelsen av familjeledigheterna.

Tillämpningsanvisning för arbetsgivarens separata anmälan 2022 (pdf)

 • Publicerades 7.6.2021
 • I dokumentet beskrivs informationsinnehållet i arbetsgivarens separata anmälan och vad som anmäls i varje enskild punkt av informationsinnehållet.
 • Dokumentet för 2022 har publicerats.
 • En ny datagrupp Övriga uppgifter om betalaren (PayerOther) har lagts till i datagruppen Uppgifter om betalaren (Payer).

Tidigare versioner av tillämpningsanvisningar för datainnehållet i löner

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet i förmåner

I anvisningen för inkomstslag beskrivs inkomstslag för förmåner och deras användningsändamål. I tillämpningsanvisningen beskrivs punkt för punkt vilka uppgifter som uppges med anmälan om förmånsuppgifter.

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet i förmåner
Förmåner – senaste tillämpningsanvisningar Senaste ändringar

Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2022 (pdf)

 • Publicerades 11.3.2022
 • I dokumentet beskrivs
  • förmåner och pensioner som ska anmälas till inkomstregistret jämte förklaringar och kodvärden
  • situationer där inkomstslagen i anmälan om förmånsuppgifter används.

Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2023 (pdf)

 • Publicerades 9.8.2022

Dokumentet för år 2022:

 • Tillägg av de nya inkomstslagen 1422, 1423, 1424 och 1425.
 • Komplettering av namnen på inkomstslagen 1001, 1002, 1003, 1004 och 1005.

Dokumentet för år 2023:

 • En version om dokumentet med datainnehållsändringarna för 2023, som tillämpas då inkomstens betalningsdag är 1.1.2023 eller därefter.
 • Tillägg av de nya inkomstslagen 1426 och 1408.

Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter 2022 (pdf)

 • Publicerades 9.8.2022
 • I dokumentet beskrivs informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter och vad som anmäls i varje enskild punkt av informationsinnehållet.

Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter 2023 (pdf)

 • Publicerades 9.8.2022

Dokumentet för år 2022:

 • Preciserats var de närmare anvisningarna om användning av uppgiften Förmånsenhet finns.

Dokumentet för år 2023:

 • En version om dokumentet med datainnehållsändringarna för 2023, som tillämpas då inkomstens betalningsdag är 1.1.2023 eller därefter.
 • Preciserats var de närmare anvisningarna om användning av uppgiften Förmånsenhet finns.

Tidigare versioner av tillämpningsanvisningar för datainnehållet i förmåner

Koduppsättningar

I koduppsättningarna förtecknas inkomstslag för löner och förmåner, koduppsättningar för det tekniska gränssnittet, felkoder samt inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10). Till värdena för dessa koduppsättningar hänvisas bland annat i den allmänna beskrivningen av det tekniska gränssnittet samt i schemadokumenten.

Koduppsättningar
Koduppsättningar - senaste koduppsättningar Senaste ändringar

Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2022 (xls)

Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2022 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • Koduppsättningen innehåller
  • koder för inkomstslag och andelar som ska dras av från inkomsterna i anmälan om löneuppgifter, anmälningssätt och i inkomstslagen antagna socialförsäkringsavgifter
  • koder för inkomstslag i arbetsgivarens separata anmälan.
 • Ett avsnitt Markering som används i excel-dokumentet har lagts till.

Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2022 (xls)

Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2022 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • Koduppsättningen innehåller koder för inkomstslagen i anmälan om förmånsuppgifter och poster som ska dras av från inkomsterna, anmälningssätt och obligatoriska tilläggsuppgifter.

Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2023 (xls)

Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2023 (pdf)

 • Publicerades 9.8.2022

Dokumentet för år 2022:

 • Ett avsnitt Markering som används i excel-dokumentet har lagts till.

Dokumentet för år 2023:

 • Versionen av dokumentet som innehåller ändringarna i datainnehållet för 2023, som ska tillämpas när betalningsdagen för inkomsten infaller 1.1.2023 eller senare.
 • Inkomstslagen 1426 och 1408 har lagts till.

Koduppsättningar 2022 (xls)

Koduppsättningar 2022 (pdf)

 • Publicerades 11.3.2022
 • Koduppsättningen innehåller koduppsättningar som används i inkomstregistrets tekniska gränssnitt.

Koduppsättningar 2023 (xls)

Koduppsättningar 2023 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022

Dokumentet för år 2022:

 • I koduppsättningens Orsak till avlönad frånvaro (PaidAbsenceCauseCode) har förklaringarna till värdena 3 och 4 ändrats.
 • I koduppsättningens Orsak till oavlönad frånvaro (UnpaidAbsenceCauseCode) har förklaringarna till värdena 3 och 4 ändrats.

Dokumentet för år 2023:

 • Versionen av dokumentet som innehåller ändringarna i datainnehållet för 2023 har publicerats. Ändringarna ska tillämpas när betalningsdagen för inkomsten infaller 1.1.2023 eller senare.
  • I kodupsättningen Typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren (IncomeEarnerType) har följande värde lagts till: 16 Person som får försäkringslön enligt EPPO-lagen
  • Från koden Avdragstyp (DeductionType) har följande värde avlägsnats:
   8 Avdrag av löntagaravgifter

Koduppsättningar – Felkoder 2022 (xls)

 • Publicerades 11.8.2022
 • Koduppsättningen innehåller förklaringar till felkoder för det tekniska gränssnittet.

Koduppsättningar – Felkoder 2023 (xls)

 • Publicerades 11.8.2022

Dokumentet för år 2022:

 • Det maximala antalet tecken i förklaringarna för felkoder har ökats. Förklaringarna kan i fortsättningen vara 450 tecken långa. Dessutom förtydligas och preciseras förklaringstexterna, och nya förklaringar publiceras för produktion i delar. Uppdaterad förklaringar för felkoder publiceras för produktion mot slutet av 2022.

Dokumentet för år 2023:

 • Det maximala antalet tecken i förklaringarna för felkoder har ökats. Förklaringarna kan i fortsättningen vara 450 tecken långa. Dessutom förtydligas och preciseras förklaringstexterna, och nya förklaringar publiceras för produktion i delar. Uppdaterad förklaringar för felkoder publiceras för produktion mot slutet av 2022.

Inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10) (stat.fi)

 • I inkomstregistret används Inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10) som finns på Statistikcentralens webbplats.
 • I inkomstregistersystemet heter klassificeringen Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10).
 • Namnet på yrkesklassificeringen har ändrats:
  • det nya namnet är Inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10)
  • tidigare Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)

Tidigare versioner av koduppsättningar

Rapporter

Man kan beställa olika rapporter ur inkomstregistret. I rapporternas innehållsbeskrivningar beskrivs rapporter som kan beställas och deras beräkningsregler.

Rapporters innehållsbeskrivningar
Rapporter – senaste innehållsbeskrivningar Senaste ändringar

Rapporter ur inkomstregistret 2022 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs de rapporter som kan produceras ur inkomstregistret för informationsproducenterna, informationsanvändarna och inkomsttagarna.
 • En extra rad under hämtningsvillkoret 15 Identifierare för betalarens underorganisation i tabellerna Hämtningsvillkor för rapporterna 610 och 611 har tagits bort. Raden hänvisade felaktigt till typen av förmånsbetalarens underorganisation. Korrigeringen påverkar inte genomförandet av systemet.

Inkomstuppgifter – Beräkningsregler 2021 (pdf)

 • Publicerades 7.10.2021
 • I dokumentet beskrivs hur uppgifterna i inkomstregistrets rapporter beräknas.

Inkomstuppgifter – Beräkningsregler 2023 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022

Dokumentet för år 2021:

 • Nya beräkningsregler har lagts.

Dokumentet för år 2023:

 • Dokumentversionen för år 2023 innehållande datainnehållsändringar har publicerats. Ändringarna tillämpas då utbetalningsdagen för inkomsten är 1.1.2023 eller senare.
  • Beräkningsregeln har preciserats: Från regel 3.2.4 Avdrag från bruttoprestationer totalt (BenefitGrossDeductionTotal) har avdragstypen Avdrag av löntagaravgifter avlägsnats.

Tidigare versioner av rapporters innehållsbeskrivningar

Sändning av uppgifter

Uppgifter kan anmälas till inkomstregistret via det tekniska gränssnittet. Då talar man om att  lämna in uppgifter. Utöver anmälningar kan man i gränssnittet skicka materialbeställningar och makulera uppgifter.

I den allmänna beskrivningen av sändning av uppgifter beskrivs principerna för att anmäla via gränssnittet. I Schemadokumenten beskrivs meddelandenas tekniska struktur och behandlingsregler, dvs. de automatiska kontroller som inkomstregistret genomför på de uppgifter som tas emot.

Även det material som lämnas in via laddningstjänsten i e-tjänsten ska motsvara dessa schemabeskrivningar.

Innehållsbeskrivningar för sändning av uppgifter
Sändning av uppgifter – senaste innehållsbeskrivningar Senaste ändringar

Tekniskt gränssnitt – Sändning av uppgifter till inkomstregistret 2021 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022 
 • I dokumentet beskrivs
  • inlämnande av uppgifter via det tekniska gränssnittet och laddningstjänsten på allmän nivå
  • de tjänster som tar emot information i inkomstregistret och strukturen för det material som sänds
  • rekommendationer i anslutning till sändning av uppgifter.
 • Beskrivningen av makuleringen och avslutandet av en materialbeställning i avsnitt 9.3.2 har preciserats.

Sändning av uppgifter - Scheman - Anmälningar om löneuppgifter 2022 (pdf)

 • Publicerades 9.8.2022 
 • I dokumentet beskrivs schemat WageReportsToIR, med vilket anmälan om löneuppgifter lämnas in till inkomstregistret.

Exempel på meddelanden för inlämnande av anmälan om löneuppgifter. Exemplen publicerades 17.9.2021.

Sändning av uppgifter - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2023 (pdf)

 • Publicerades 9.8.2022

Dokumentet för år 2022:

 • Nya behandlingsregler har lagts till på uppgifterna Startdatum för anmälningsperioden för frånvaro (AbsenceRepStartDate) och Slutdatum för anmälningsperiod för frånvaro (AbsenceRepEndDate) i datagruppen Frånvaro (Absence):
  • Uppgiften är obligatorisk om det på anmälan har angetts minst en Avlönad frånvaro.
  • Uppgiften är obligatorisk om det på anmälan har angetts minst en Oavlönad frånvaro.
 • I datagruppen Vistelseperioder i arbetsstaten (StayPeriodsAbroad) har uppgiftens namn korrigerats: "vistelsetider i arbetsstaten (StayPeriodsAbroad)" har ändrats till "Vistelsetider i arbetsstaten (StayPeriodsAbroad)" och "vistelsetid i arbetsstaten (Period)" har ändrats till "Vistelsetid i arbetsstaten (Period)". Korrigeringen påverkar inte genomförandet.

Dokumentet för år 2023:

 • En version om dokumentet med datainnehållsändringarna för 2023, som tillämpas då inkomstens betalningsdag är 1.1.2023 eller därefter.
 • Nya behandlingsregler har lagts till på uppgifterna Startdatum för anmälningsperioden för frånvaro (AbsenceRepStartDate) och Slutdatum för anmälningsperiod för frånvaro (AbsenceRepEndDate) i datagruppen Frånvaro (Absence):
  • Uppgiften är obligatorisk om det på anmälan har angetts minst en Avlönad frånvaro.
  • Uppgiften är obligatorisk om det på anmälan har angetts minst en Oavlönad frånvaro.
 • I datagruppen Vistelseperioder i arbetsstaten (StayPeriodsAbroad) har uppgiftens namn korrigerats: "vistelsetider i arbetsstaten (StayPeriodsAbroad)" har ändrats till "Vistelsetider i arbetsstaten (StayPeriodsAbroad)" och "vistelsetid i arbetsstaten (Period)" har ändrats till "Vistelsetid i arbetsstaten (Period)". Korrigeringen påverkar inte genomförandet.

Sändning av uppgifter - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2022 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat PayerSummaryReportsToIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar lämnas in till inkomstregistret.

Exempel på meddelanden för inlämnande av arbetsgivarens separata anmälan. Exemplet publicerades 17.9.2021.

 • I avsnitt 1.1 Schema har det felaktiga namnet på namnrymden för schemat för inlämnande av arbetsgivarens separata anmälan korrigerats: namnet ”http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/PayerSummaPayerSummaryR” har ändrats till ”http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/PayerSummaryReportsToIR”. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.
 • I den allmänna strukturen för materialet som beskrivs i avsnitt 2 Arbetsgivarens separata anmälan (PayerSummaryReportsToIR) har uppgiften Typ korrigerats: Typen ”psrfirt:” har ändrats till uppgiften ”psrtirt:”. Dessutom i den allmänna strukturen för materialet som beskrivs i avsnitt 2 Arbetsgivarens separata anmälan (PayerSummaryReportsToIR) har positionen för datagrupperna Uppgifter om tjänsten (ReportData), Rapporteringsperiod (PaymentMonth) och Inkomstslag (Transactions) korrigerats: datagrupperna har flyttats direkt under datagruppen Anmälan (Report) från deras tidigare position under Uppgifter om anmälningar (Reports). Dessa korrigeringar påverkar inte genomförandet.

Sändning av uppgifter – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter 2022 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat BenefitReportsToIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter lämnas in till inkomstregistret.

Exempel på meddelanden för inlämnande av anmälan om förmånsuppgifter. Exemplen publicerades 22.2.2021.

Sändning av uppgifter – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter 2023 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022

Dokumentet för år 2022:

 • Till den allmänna strukturen som beskrivs i avsnitt 2 Anmälningar om förmånsuppgifter (BenefitReportsToIR) har lagts till uppgifterna Typ som saknats i datagrupperna och datagruppen Tilläggsuppgifter om regress (RecourseData) som saknats i tabellen. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.

Dokumentet för år 2023:

 • Versionen av dokumentet som innehåller ändringarna i datainnehållet för 2023 har publicerats. Ändringarna ska tillämpas när betalningsdagen för inkomsten infaller 1.1.2023 eller senare.
  • I datagruppen Grunduppgifter om ställföreträdande mottagare (IncomeBeneficiaryBasic): En ny behandlingsregel har lagts till för uppgiften Den ställföreträdande mottagaren saknar kundnummer (MissingId): Om "Åtgärdstyp" är "Ersättande anmälan", ska uppgiften vara densamma som i den föregående versionen av anmälan.

Sändning av uppgifter - Scheman - Materialbeställningar 2021 (pdf)

 • Publicerades 1.6.2020 
 • I dokumentet beskrivs schemat SubscriptionsToIR, med vilket materialbeställningar lämnas in till inkomstregistret.
 • En version med datainnehållsändringarna för 2021 har publicerats.
  • I datagruppen Underbeställningar (Subscriptions) har man lagt till för elementet Typ av material (QueryDataType) en ny möjlig koduppsättningsvärde 950 (Förkastade anmälningar som lämnats in på pappersblankett).
  • Omnämningen om att det kan finnas flera hämtningsvillkor har tagits bort från hämtningsvillkoren (SubscriptionParameters). På huvudnivån för datagruppen har man berättat att antalet hämtningsvillkor beror på typ av material.

Sändning av uppgifter - Scheman - Makuleringsuppgifter 2021 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat InvalidationsToIR, med vilket anmälningar om inkomstuppgifter, materialbeställningar och material annulleras i inkomstregistret.

Sändning av uppgifter - Scheman - Makuleringsuppgifter 2023 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022

Dokumentet för år 2021:

 • Behandlingsreglarna av makuleringen och avslutandet av en materialbeställning i avsnitt 2.2 "Objekt som ska makuleras (flera) (Items)" har preciserats.

Dokumentet för år 2023:

 • Dokumentversionen för år 2023 innehållande datainnehållsändringar har publicerats. Ändringarna tillämpas då utbetalningsdagen för inkomsten är 1.1.2023 eller senare.
  • I datagruppen Uppgifter i materialet (DeliveryData) har behandlingsregeln för uppgiften Datakälla (Source) kompletterats på så sätt att den också täcker materialen 107 Makulering av anmälningar om förmånsuppgifter och 111 Makulering av material som innehåller anmälningar om förmånsuppgifter.

Sändning av uppgifter - Scheman - Mottagningskvittering 2021 (pdf)

 • Publicerades 1.6.2020
 • I dokumentet beskrivs schemat AckFromIR, med vilket inkomstregistret sänder ett mottagningskvitto till material som skickats till inkomstregistret.
 • Schemat används i det asynkroniska gränssnittet Web Service.
 • Dokumentets innehåll motsvarar dokumentet för 2020.

Sändning av uppgifter - Scheman - Förfrågan om behandlingsrespons 2021 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat StatusRequestToIR, med vilket den som sänt materialet kan be om respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret.
 • Schemat används i det asynkroniska gränssnittet Web Service.
 • I datagrupperna Materialets ägare (DeliveryDataOwner), Materialets skapare (DeliveryDataCreator) och Materialets avsändare (DeliveryDataSender) har uppgiften Typ korrigerats: Typen ”mtirt:Id” har ändrats till ”smt:Id”. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.

Sändning av uppgifter - Scheman - Behandlingsrespons 2021 (pdf)

 • Publicerades 1.6.2020
 • I dokumentet beskrivs schemat StatusResponseFromIR, med vilket inkomstregistret sänder respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret.
 • Dokumentets innehåll motsvarar dokumentet för 2020.

Tidigare versioner av innehållsbeskrivningar för sändning av uppgifter

Datadistribution

Dokumenten gällande datadistribution är i huvudsak avsedda för inkomstregistrets informationsanvändare. Endast myndigheter och andra instanser med lagstadgad behörighet får använda uppgifter som införts i inkomstregistret.

Uppgifterna distribueras via e-tjänsten och det tekniska gränssnittet. I den allmänna beskrivningen av datadistributionen beskrivs principerna för hur uppgifterna används i gränssnittet. I schemadokumenten beskrivs meddelandenas tekniska struktur och behandlingsregler, vilka bestämmer vilka uppgifter som distribueras i varje element.

Innehållsbeskrivningar för datadistribution
Datadistribution – senaste innehållsbeskrivningar Senaste ändringar

Tekniskt gränssnitt – Datadistribution från inkomstregistret 2022 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs
  • datadistributionen ur inkomstregistret via det tekniska gränssnittet på allmän nivå
  • de tjänster som distribuerar information ur inkomstregistret och strukturen för det material som distribueras
  • hämtningsvillkor för material som distribueras på basis av materialbeställningen
  • rekommendationer gällande distribution
  • materialet Sammandrag över betalarens löneuppgifter (312/313) som är avsett för prestationsbetalare.
 • Referensen till meddelandeutbyte har tagits bort från bilderna 3 och 4. Korrigeringen påverkar inte genomförandet av systemet.

Datadistribution - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2022 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat WageReportsFromIR, med vilket anmälan om löneuppgifter distribueras ur inkomstregistret.
 • I datagruppen Uppgifter om utländsk hyrd arbetskraft (ForeignLeasedWork) har uppgiften Typ korrigerats: Typen ”wrtirt:ForeignLeasedWork” har ändrats till uppgiften ”wrfirt:ForeignLeasedWork”. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.
 • I datagruppen Uppgifter om utländsk hyrd arbetskraft (ForeignLeasedWork) har datagruppens namn ändrats: namnet ”Finländska uppdragsgivare (FinServiceRecipients)” har ändrats till formen ”Finländsk uppdragsgivare (FinServiceRecipient)”. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.
 • I datagruppen Representant (Representative) har tillåtna värden korrigerats: till elementet Företrädaren anmäler uppgifterna (RepresentativeReports) har lagts det tillåtna värdet ”true” som saknats. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.
 • I datagruppen Oavlönad frånvaro (UnpaidAbsence) har uppgiften Typ korrigerats: Typen ”wrtirt:UnpaidAbsencePeriods” har ändrats till uppgiften ”wrfirt:UnpaidAbsence”. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.
 • I datagruppen Avlönad frånvaro (PaidAbsence) har uppgiften Typ korrigerats: Typen ”wrtirt:PaidAbsencePeriods” har ändrats till uppgiften ”wrfirt:PaidAbsence”. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.

Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2022 (pdf)

 • Publicerades 3.2.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat PayerSummaryReportsFromIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar distribueras ur inkomstregistret.
 • I datagruppen Betalarens underorganisationer har koduppsättning PayerSubOrgType korrigerats som tillåtet värde för elementet Typ av underorganisationens identifierare.

Datadistribution – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter 2021 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat BenefitReportsFromIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter distribueras ur inkomstregistret.
 • I datagruppen Tilläggsuppgifter om regress (RecourseData) har uppgiften Typ korrigerats: Typen ”brtirt:RecourseData” har ändrats till ”brfirt:RecourseData”. Dessutom har den här datagruppen som saknas lagts till den allmänna strukturen för materialet som beskrivs i avsnitt 2 Anmälningar om förmånsuppgifter (BenefitReportsFromIR). Korrigeringen påverkar inte genomförandet.

Datadistribution - Scheman - Tjänstebegäran 2021 (pdf) 

 • Publicerades 1.6.2020
 • I dokumentet beskrivs schemat DataRequestToIR, med vilket informationsanvändare i inkomstregistret begär en tjänst, dvs. begär uppgifter ur inkomstregistret.
 • Schemat används i realtidsgränssnittet Web Service.
 • Dokumentets innehåll motsvarar dokumentet för 2020.

Datadistribution - Scheman - Loggdata 2021 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat LogDataFromIR, med vilket loggdata distribueras ur inkomstregistret.
 • I datagruppen Sammandragsuppgifter om hämtningen (Summary) har uppgiften elementnamn korrigerats: elementnamn Antalet objekt som hämtats (NrOfReports) har ändrats till Antalet objekt som hämtats (NrOfEvents). Korrigeringen påverkar inte genomförandet.
 • I datagruppen Loggaktivitetens objekt (flera) (TargetItems) har uppgiften Typ korrigerats: Typ "mfirt:QueryTargetItem" har ändrats till "ldt:QueryTargetItem". Korrigeringen påverkar inte genomförandet.

Datadistribution – Scheman – Sammandrag över betalarens löneuppgifter 2021 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat WageReportSummaryFromIR, med vilket materialet Sammandrag över betalarens löneuppgifter (312/313) distribueras ur inkomstregistret.
 • Materialet är avsett för prestationsbetalare.
 • Till den allmänna strukturen som beskrivs i avsnitt 2 Sammandrag över betalarens löneuppgifter (WageReportSummaryFromIR)
  har lagts till uppgifterna Typ som saknats i datagrupperna. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.

Datadistribution – Scheman – Förkastade anmälningar som lämnats in på pappersblankett 2021 (pdf)

 • Publicerades 26.1.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat RejectedPaperReportsFromIR, med vilket materialet Förkastade anmälningar inlämnade med pappersblankett (950) distribueras ut inkomstregistret. Materialet innehåller förkastade anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som lämnats in med pappersblankett.
 • I datagruppen Uppgifter om anmälningar har i elementet Materialets utredningsreferens typen korrigerats till irct:String40.

Tidigare versioner av innehållsbeskrivningar för datadistribution

Anvisningar för applikationsutvecklare

Anvisningarna för applikationsutvecklare är tekniska anvisningar för den som genomför gränssnitt.

Anvisningar för applikationsutvecklare
Anvisningar för applikationsutvecklare – senaste anvisningar Senaste ändringar

Tekniskt gränssnitt – Tillämpningsanvisning 2021 (pdf)

 • Publicerades 24.5.2022
 • I dokumentet beskrivs principerna för genomförandet av inkomstregistrets tekniska gränssnitt med tanke på den som genomför systemintegrationen.
 • Strukturen av SOAP-fel har preciserats i punkt 7.1.2.

Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare 2022 (zip)

Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare 2022 (pdf)

 • Publicerades 21.10.2021
 • Zip-fil, som innehåller schemanas xsd-beskrivningar och tjänsternas WSDL-beskrivningar.
 • I pdf-dokumentet beskrivs zip-filens innehåll.
 • En version om dokumentet med datainnehållsändringarna för 2022 har publicerats.

Tekniskt gränssnitt – underteckning av meddelande, exempelgenomförande (zip)

Tekniskt gränssnitt – underteckning av meddelande, exempelgenomförande (pdf)

 • Publicerades 23.3.2018
 • Zip-filen innehåller genomförandet av ett kundgränssnitt (client) på .Net/C#-språket på kallelse av Echo-tjänsten (EchoService) och ett meddelande om begäran om underskrift som ska sändas.
 • I pdf-dokumentet beskrivs zip-filens innehåll.
 

Tidigare versioner av anvisningar för applikationsutvecklare