Dokumentation

På webbsidorna Dokumentation publiceras inkomstregistrets tekniska anvisningar och schemabeskrivningar för programutvecklare. De olika versionerna av de tekniska dokumenten är grupperade årsvis.

För närmare anvisningar om anmälning, se inkomstregistrets detaljerade anvisningar.