Beställ ett sammandrag av betalarens löneuppgifter per post

Ett företag kan beställa rapporten med en pappersblankett endast om den inte kan beställas elektroniskt.

Rapporten postas till den adress som angetts i inkomstregistrets kunduppgifter. I allmänhet erhålls adressen från företags- och organisationsdatasystemet.

Prestationsbetalarens rapportbeställning (TULOR 6109r)

Ladda ner en blankett

Prestationsbetalarens rapportbeställning

Rapporten Sammandrag över betalarens löneuppgifter (600) innehåller summeringar av de anmälningar om löneuppgifter som betalaren har lämnat och arbetsgivarens separata anmälningar under den tidsperiod som har angetts i beställningen.

Läs följande anvisning om du behöver detaljerad information om de rapporter som kan beställas ur inkomstregistret: Rapporter och material

Fyll i följande uppgifter i betalarens rapportbeställning

1. Prestationsbetalare

Fyll i betalarens identifierare från och med antingen rad A eller rad B beroende på vilket slags identifierare det är fråga om. Uppgiften är obligatorisk om betalaren har en identifierare.

A) Skriv identifieraren på rad A om betalaren har ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning.

Exempel: FO-numret 0123456-2, personbeteckning 101010-101A

B) Skriv den utländska identifieraren på rad B om betalaren inte har någon finländsk identifierare och fyll i identifierarens landskod. Lämna fältet för identifierare tomt om betalaren inte har någon identifierare. Fyll i de övriga uppgifterna om betalaren på rad B.

Välj rätt typ av identifierare. Om betalaren inte har någon identifierare ska du välja ”Betalaren har ingen identifierare” som typ av identifierare.

Exempel:

  • Betalaren har en utländsk identifierare: fyll i betalarens identifierare, typen av identifierare och identifierarens landskod. Fyll även i företagets namn eller personens namn och födelsedatum.
  • Betalaren har ingen identifierare: fyll i företagets namn eller personens namn och födelsedatum. Välj ”Betalaren har ingen identifierare” som typ av identifierare.

Fyll i betalarens adress om betalaren har en utländsk adress eller om betalaren inte har någon finländsk identifierare. Ange antingen gatuadress eller postbox. Ange adressens landskod om adressen är utländsk.

Exempel på landskoder: Finland = FI, Sverige = SE, Norge = NO, Estland = EE, Ryssland = RU. De oftast förekommande landskoderna finns i tabellen i slutet av denna anvisning. Om du inte hittar landskoden i tabellen, ange landsnamnet.

2. Beställning

Ange den tidsperiod, uttryckt i kalendermånader, som du vill att rapporten ska omfatta. Perioden kan vara 1–24 kalendermånader. Den första månaden i perioden kan vara tidigast januari 2019.

Välj även rapportens språk (finska, svenska eller engelska).

Exempel:

  • Betalaren beställer en rapport för hela 2019 och fyller då i tidsperioden 012019–122019.
  • Betalaren beställer en rapport för februari 2020 och fyller då i tidsperioden 022020–022020.

3. Datum och underskrift

Skriv under blanketten innan du skickar in den. Skriv även datumet och ditt telefonnummer.

Returadress

Skicka blanketten till adress:

Inkomstregistret
PB 1
00055 INKOMSTREGISTRET, FINLAND

Landskoder

De vanligaste landskoderna.

De vanligaste landskoderna
AE Arabemiraten AL Albanien AM Armenien
AR Argentina AT Österrike AU Australien
AZ Azerbajdzjan BA Bosnien och Hercegovina BB Barbados
BE Belgien BG Bulgarien BM Bermuda
BR Brasilien BY Vitryssland CA Kanada
CH Schweiz CN Kina CY Cypern
CZ Tjeckien DE Tyskland DK Danmark
EE Estland EG Egypten ES Spanien
FI Finland FR Frankrike GB Storbritannien
GE Georgien GG Guernsey GR Grekland
HK Hongkong HR Kroatien HU Ungern
ID Indonesien IE Irland IL Israel
IM Isle of Man IN Indien IS Island
IT Italien JE Jersey JP Japan
KG Kirgisien KR Republiken Korea KY Caymanöarna
KZ Kazakstan LK Sri Lanka LT Litauen
LU Luxemburg LV Lettland MA Marocko
MD Moldavien ME Montenegro MK Makedonien
MT Malta MX Mexiko MY Malaysia
NL Nederländerna NO Norge NZ Nya Zeeland
PH Filippinerna PK Pakistan PL Polen
RO Rumänien RS Serbien RU Ryssland
SE Sverige SG Singapore SI Slovenien
SK Slovakien TH Thailand TJ Tadzjikistan
TM Turkmenistan TR Turkiet TZ Tanzania
UA Ukraina US Förenta staterna UY Uruguay
UZ Uzbekistan VG Brittiska Jungfruöarna VN Vietnam
ZA Sydafrika ZM Zambia  
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024