Beställ ett sammandrag av betalarens löneuppgifter per post

Ett företag kan beställa rapporten med en pappersblankett endast om den inte kan beställas elektroniskt. Rapporten postas till den adress som angetts i inkomstregistrets kunduppgifter. I allmänhet erhålls adressen från företags- och organisationsdatasystemet.

Prestationsbetalarens rapportbeställning (TULOR 6109r)

Ladda ner en blankett

Prestationsbetalarens rapportbeställning 

Rapporten Sammandrag över betalarens löneuppgifter (600) innehåller summeringar av de anmälningar om löneuppgifter som betalaren har lämnat och arbetsgivarens separata anmälningar under den tidsperiod som har angetts i beställningen. Rapporten bildas på det språk som antecknats som kontaktspråk för företaget eller organisationen i företags- och organisationsdatasystemet (finska, svenska eller engelska).

Läs följande anvisningar om du behöver detaljerad information om de rapporter som kan beställas ur inkomstregistret:

Fyll i följande uppgifter i betalarens rapportbeställning (TULOR 6109r)

1. Prestationsbetalare

Fyll i betalarens identifierare från och med antingen rad A eller rad B beroende på vilket slags identifierare det är fråga om. Uppgiften är obligatorisk om betalaren har en identifierare.

A) Skriv identifieraren på rad A om betalaren har ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning.

Exempel:  FO-numret 0123456-2, personbeteckning 101010-101A

B) Skriv den utländska identifieraren på rad B om betalaren inte har någon finländsk identifierare och fyll i identifierarens landskod. Lämna fältet för identifierare tomt om betalaren inte har någon identifierare. Fyll i de övriga uppgifterna om betalaren på rad B.

Välj rått typ av identifierare. Om betalaren inte har någon identifierare ska du välja ”Betalaren har ingen identifierare” som typ av identifierare.

Exempel:

  • Betalaren har en utländsk identifierare: fyll i betalarens identifierare, typen av identifierare och identifierarens landskod. Fyll även i företagets namn eller personens namn och födelsedatum.
  • Betalaren har ingen identifierare: fyll i företagets namn eller personens namn och födelsedatum. Välj ”Betalaren har ingen identifierare” som typ av identifierare.

Fyll i betalarens adress om betalaren har en utländsk adress eller om betalaren inte har någon finländsk identifierare. Ange antingen gatuadress eller postbox. Ange adressens landskod om adressen är utländsk.

Exempel på landskoder: Finland = FI, Sverige = SE, Norge = NO, Estland = EE, Ryssland = RU. De oftast förekommande landskoderna finns i tabellen i slutet av denna anvisning. Om du inte hittar landskoden i tabellen, ange landsnamnet.

2. Beställning

Ange den tidsperiod, uttryckt i kalendermånader, som du vill att rapporten ska omfatta. Perioden kan vara 1–24 kalendermånader. Den första månaden i perioden kan vara tidigast januari 2019.

Exempel:

  • Betalaren beställer en rapport för hela 2019 och fyller då i tidsperioden 012019–122019.
  • Betalaren beställer en rapport för februari 2020 och fyller då i tidsperioden 022020–022020.

3. Datum och underskrift

Skriv under blanketten innan du skickar in den. Skriv även datumet och ditt telefonnummer.

Returadress

Skicka blanketten till adress:

Inkomstregistret
PB 1
00055 INKOMSTREGISTRET, FINLAND

Landskoder

De vanligaste landskoderna
AE Arabemiraten AM Armenien AR Argentina
AT Österrike AU Australien AZ Azerbajdzjan
BA Bosnien och Hercegovina BB Barbados BE Belgien
BG Bulgarien BM Bermuda BR Brasilien
BY Vitryssland CA Kanada CH Schweiz
CN Kina CY Cypern CZ Tjeckien
DE Tyskland DK Danmark EE Estland
EG Egypten ES Spanien FI Finland
FR Frankrike GB Storbritannien GE Georgien
GG Guernsey GR Grekland HK Hongkong
HR Kroatien HU Ungern ID Indonesien
IE Irland IL Israel IM Isle of Man
IN Indien IS Island IT Italien
JE Jersey JP Japan KG Kirgisien
KR Republiken Korea KY Caymanöarna KZ Kazakstan
LK Sri Lanka LT Litauen LU Luxemburg
LV Lettland MA Marocko MD Moldavien
ME Montenegro MK Makedonien MT Malta
MX Mexiko MY Malaysia NL Nederländerna
NO Norge NZ Nya Zeeland PH Filippinerna
PK Pakistan PL Polen RO Rumänien
RS Serbien RU Ryssland SE Sverige
SG Singapore SI Slovenien SK Slovakien
TH Thailand TJ Tadzjikistan TM Turkmenistan
TR Turkiet TZ Tanzania UA Ukraina
US Förenta staterna UY Uruguay UZ Uzbekistan
VG Brittiska Jungfruöarna VN Vietnam ZA Sydafrika
ZM Zambia    
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023