Ny materialbeställning

Du kan beställa rapporter och material i e-tjänsten som engångsbeställning.

Urvalet av rapporter och material som du kan beställa beror på din ärenderoll och dina fullmakter i inkomstregistrets e-tjänst.

Beställning av rapport eller material

Rapporterna är sammandrag i pdf- eller csv-format. Om du vill behandla uppgifterna i ett kalkylprogram (till exempel Excel), beställ en rapport i csv-format.

Som betalare kan du beställa rapporter i 600-serier. I samband med beställningen kan du också välja språk på vilket rapporten bildas (svenska, finska eller engelska).

Om du uträttar ärenden via gränssnittet, kan du även beställa vissa uppgifter som material i xml-format (materialet 312).

1. Allmänna uppgifter

Beställarens uppgifter har importerats till beställningen från inkomstregistrets kunduppgifter.

Om du anmäler både löner och förmåner, välj typ av beställare: huruvida du beställer materialet som producent av löneuppgifter eller producent av förmånsuppgifter. Urvalet material och rapporter som du kan beställa i fasen 3 beror på den typ av beställare som du har valt.

2. Uppgifter om beställningen

Ange beställningen en tidpunkt för hämtningen, dvs. ett datum och klockslag. Beställningen hämtas vid den valda tidpunkten. Den förinställda tidpunkten för hämtningen är innevarande dag och klockslag.

Om du vill kan du ange beställarens referens som identifierar beställningen. Tillåtna tecken för referensen är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”. Referensen får inte innehålla mellanslag.

Om du inte anger en referens kommer inkomstregistret att skapa en referens för anmälan. Referensen skapad av inkomstregistret har formatet IR-202X-XX.

3. Material som beställs

Lägg till materialet som ska beställas genom att välja Lägg till material. Välj materialet i rullgardinsmenyn.

Du kan beställa flera olika material med samma beställning. Vilka andra material kan väljas i samma beställning beror dock på vilka material du redan har valt. Inkomstregistret rekommenderar att du väljer bara ett material per beställning.

Du kan begränsa materialets innehåll genom att använda olika hämtningsvillkor. Urvalet av hämtningsvillkoren beror på materialet eller rapporten som beställs. En del av hämtningsvillkoren är obligatoriska och en del frivilliga.

Tidsintervall

Välj tidsintervallet för uppgifterna i rapporten eller materialet. Den maximala längden för tidsintervallet beror på rapporten eller materialet som beställs.

 • Intervall för betalningsdag: Till materialet eller rapporten hämtas de anmälningar där prestationens betalningsdag eller en annan anmälningsdag infaller under det givna intervallet.
 • Intervall för rapporteringsperiod: Till materialet eller rapporten hämtas uppgifterna under det givna intervallet.
 • Intervall för frånvaro: Till materialet eller rapporten hämtas de anmälningar där minst en dag under frånvaroperioden eller anmälningsperioden för frånvaro infaller inom det angivna tidsintervallet. Om du vill inhämta frånvarouppgifter enligt betalningsdag, väljer du intervall för betalningsdag som hämtningsvillkor.
Betalarens underorganisation

Om din organisation har gjort en anmälan i inkomstregistret med underorganisationens identifierare, kan du ange identifieraren för betalarens underorganisation som ett hämtningsvillkor. Då hämtas endast uppgifterna med den underorganisationens identifierare i materialet eller rapporten. Om organisationen har begränsat beställningar med underorganisationens identifierare kan du inte ändra på valet.

Välj typ av identifierare i rullgardinsmenyn och lägg till underorganisationens identifierare.

Typ av anmälare

Välj antingen betalare eller ställföreträdande betalare som typ av anmälare.

 • Betalare: Till materialet hämtas endast de anmälningar där din organisation har varit betalare eller den egentliga arbetsgivaren när det gäller en ställföreträdande betalare.
  • Vid behov kan du även ange specifikationen för typ av anmälare, om du vill att rapporten endast innehåller prestationer som betalats av din organisation eller prestationer som betalats av en ställföreträdande betalare. Om du inte anger specifikationen, hämtas alla prestationer till materialet indelade i egna prestationer och prestationer av ställföreträdande betalare.
 • Ställföreträdande betalare: Till materialet hämtas endast de anmälningar där din organisation har angivits som ställföreträdande betalare.
Rapportens språk

Du kan välja språk på vilket rapporten bildas (svenska, finska eller engelska). Om du inte väljer språk bildas rapporten på det språk som används i e-tjänsten vid beställningstidpunkten.

4. Förhandsgranskning

Kontrollera uppgifterna. Om uppgifterna i beställningen innehåller brister eller fel ska du gå tillbaka till den tidigare fasen och korrigera dem. Till slut välj Sänd.

När beställningen har sparats i inkomstregistret får du en mottagningskvittering.

Som informationsanvändare kan du beställa materialet i 300-serien i XML-format och rapporter i 700-serier. Rapporten eller materialet bildas på det språk som angetts som kontaktspråk för organisationen i företags- och organisationsdatasystemet (svenska, finska eller engelska).

1. Allmänna uppgifter

Beställarens uppgifter har importerats till beställningen från inkomstregistrets kunduppgifter.

2. Uppgifter om beställningen

Ange beställningen en tidpunkt för hämtningen, dvs. ett datum och klockslag. Beställningen hämtas vid den valda tidpunkten. Den förinställda tidpunkten för hämtningen är innevarande dag och klockslag.

Om du vill kan du ange beställarens referens som identifierar beställningen. Tillåtna tecken för referensen är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”. Referensen får inte innehålla mellanslag.

Om du inte anger en referens kommer inkomstregistret att skapa en referens för anmälan. Referensen skapad av inkomstregistret har formatet IR-202X-XX.

3. Material som beställs

Lägg till materialet som ska beställas genom att välja Lägg till material. Välj materialet i rullgardinsmenyn.

Du kan beställa flera olika materialposter i en beställning. Vilka andra material kan väljas i samma beställning beror dock på vilka materialposter du redan har valt. Inkomstregistret rekommenderar att du väljer bara en materialpost per beställning.

Du kan begränsa materialets innehåll genom att använda olika hämtningsvillkor. Urvalet av hämtningsvillkoren beror på materialet eller rapporten som beställs. En del av hämtningsvillkoren är obligatoriska och en del frivilliga.

Åtkomstprofil

Välj åtkomstprofil i rullgardinsmenyn. Till materialet hämtas endast de uppgifter som din informationsanvändarprofil ger behörighet till.

Hämtning av anmälningsversioner

Välj de anmälningsversioner som ska hämtas till materialet.

 • Alla anmälningsversioner hämtas: Till materialet hämtas alla anmälningsversioner, dvs. nya, ersättande och makulerade anmälningar.
 • Endast den senaste anmälningsversionen hämtas: Till materialet hämtas endast den senaste anmälningsversionen, som kan vara en ny, ersättande eller makulerad anmälan.
Tidsintervall

Välj tidsintervallet för uppgifterna i rapporten eller materialet. Den maximala längden för tidsintervallet beror på rapporten eller materialet som beställs.

 • Intervall för betalningsdag: Till materialet eller rapporten hämtas de anmälningar där prestationens betalningsdag eller en annan anmälningsdag infaller under det givna intervallet.
 • Intervall för rapporteringsperiod: Till materialet eller rapporten hämtas uppgifterna under det givna intervallet.
 • Hämtningsintervall för ändringar: Om du anger ett hämtningsintervall för ändringar hämtas allt material i beställningen under samma tidsintervall. Till materialet hämtas de anmälningar som införts i inkomstregistret, som korrigerats eller som makulerats under denna tid. Om du inte anger ett slutdatum hämtas anmälningar ända till hämtningstidpunkten.

Ange antingen något tidsintervall eller hämtningsintervall för ändringar som hämtningsvillkor. Tidsintervallet gäller endast detta material, hämtningsintervallet för ändringar gäller hela beställningen. 

Begränsning av hämtningen: inga ställföreträdande betalares anmälningar
 • Inget val: Detta är det förinställda valet. Lämna det oförändrat om du inte vill begränsa hämtningen.
 • Inga anmälningar där prestationen betalas av en ställföreträdande betalare: Till materialet hämtas endast de anmälningar som saknar angivelse av ställföreträdande betalare.
Inkomstregistrets anmälningsreferens

Du kan ange högst 200 inkomstregistrets anmälningsreferenser som hämtningsvillkor. Inkomstregistrets anmälningsreferens är en teknisk systemreferens av guid-format (till exempel 40c5d83b-b2f6-4f4c-8f95-51f9224c7388).

Till materialet hämtas de anmälningar som har inkomstregistrets anmälningsreferens som hämtningsvillkor.

Användarnamn

Du kan begränsa hämtningen genom att ange kundnumret för en viss person, t.ex. personbeteckning. Till rapporten hämtas endast uppgifterna om denna persons åtgärder i e-tjänst.

4. Förhandsgranskning

Kontrollera uppgifterna. Om uppgifterna i beställningen innehåller brister eller fel ska du gå tillbaka till den tidigare fasen och korrigera dem. Till slut välj Sänd.

När beställningen har sparats i inkomstregistret får du en mottagningskvittering.

Hämtning eller granskning av rapport och material

Din beställning syns om en stund på sidan Gjorda beställningar i e-tjänsten. På sidan kan du kan följa statusen för din beställning.

Det tar några minuter att skapa en rapport som beställts.

När beställningen är färdig, kan du ladda ner rapporten (600- och 700-serier) på sidan Gjorda beställningar.

Om du beställer material som ska hämtas via gränssnittet (300-serier), du ka hämta material i från SFTP-mappen för din organisation.

Söker du information om detta?

Du kan söka och granska beställningar på sidan Gjorda beställningar

Läs mer om olika rapporter och material på sidan Materialtyper

Se anvisningar för e-tjänsten och logga in i inkomstregistret

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2023