Vem kan uträtta ärenden för ett företag eller ett samfund?

I inkomstregistrets e-tjänst kan du uträtta ärenden för ett företag eller en organisation i följande situationer:

Du är införd i handelsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (FODS) med någon av följande organroller i ett företag eller en organisation:

  • verkställande direktör
  • verkställande direktörens ställföreträdare
  • styrelseordförande
  • styrelseledamot
  • utredningsman
  • disponent
  • huvudansvarig disponent
  • ansvarig bolagsman (Kb)
  • bolagsman (Öb)
  • näringsidkare
  • befullmäktigad, dvs. en person med ensam firmateckningsrätt.

Du är införd i föreningsregistret som styrelseordförande för en förening eller som person som har firmateckningsrätt och rätt att företräda föreningen ensam.

Du har fått Suomi.fi-fullmakt som motsvarar din organroll: Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter

Med dessa rättigheter kan du till exempel beställa certifikat för organisationens gränssnitt, bekräfta att anmälning av förmåner inleds samt lämna och granska anmälningar.

Om du har någon annan roll, behöver du Suomi.fi-fullmakt för att uträtta ärenden för ett företag eller en organisation.

Läs mer om befullmäktigande

Sidan har senast uppdaterats 16.8.2023