Prestationsbetalare

Inkomstregistret förenklar och tydliggör arbetsgivarnas anmälningsskyldigheter.

Arbetsgivaren anmäler uppgifterna enbart en gång till inkomstregistret, varifrån användarna av inkomstregisterinformationen hämtar de uppgifter som de behöver. Om också kompletterande uppgifter ges till inkomstregistret, ersätter inkomstregistret också löneintyg och andra utredningar, som arbetsgivarna ska ge som bilaga till exempel för en ansökan om förmån.

Det är möjligt att anmäla uppgifterna med hjälp av ett tekniskt gränssnitt. I så fall bildas en elektronisk förbindelse mellan löneadministrationens system och inkomstregistret, och löneuppgifter kan anmälas direkt från löneräkningssystemet till inkomstregistret, utan att anmälaren behöver övergå till en separat tjänst för anmälan till inkomstregistret. På så sätt minskar antalet manuella arbetsfaser i anmälan.

Grundläggande information om inkomstregistret:

För företagare

För redovisningsbyråer

För föreningar och stiftelser