Förnyande av ett certifikat

Utred med din programvaruleverantör hur certifikatet förnyas i programmet du använder. Olika program har olika praxis för hur certifikat ska administreras.

Certifikatet är i kraft i 2 år, varefter certifikatet ska förnyas. Du kan kontrollera giltigheten för din organisations certifikat i certifikatet. Organisationens representant kan kontrollera giltighetstiden också i inkomstregistrets e-tjänst. 

Den tekniska kontaktpersonen för certifikatet aviseras per e-post 60 dygn innan certifikatet går ut. Se till att personens kontaktuppgifter är aktuella. Du kan ändra e-postadressen i inkomstregistrets e-tjänst.

Du kan förnya ett certifikat tidigast 60 dygn innan det går ut. Om certifikatet hinner gå ut, går det inte att använda gränssnittet. Organisationen ansvarar för att förnya certifikatet.

Certifikatet förnyas via certifikattjänstens gränssnitt

Certifikatet förnyas genom att skicka ett tjänsteanrop till certifikattjänstens gränssnitt via den egna programvaran. Viss programvara saknar denna funktion. Utred din egen situation med din programvaruleverantör.

Det finns en separat tjänst för detta i certifikattjänstens gränssnitt (RenewCertificate). Gå till väga så här för att förnya ett certifikat:

 • Skapa ett nytt nyckelpar.
 • Bilda signaturbegäran för certifikatet.
 • Signera tjänsteanropet med nyckeln som hör till det giltiga certifikatet och skicka det.

Certifikatet kan inte förnyas i inkomstregistrets e-tjänst.

Om det inte är möjligt att förnya certifikatet via det egna programmet eller om certifikatet hinner gå ut, ska du beställa ett nytt certifikat för organisationen i inkomstregistrets e-tjänst. Det nya certifikatet hämtas på samma sätt som det första certifikatet.

I certifikattjänstens tekniska dokumentation finns ytterligare anvisningar om förnyelse av certifikat:

Certifikattjänsten – Allmän beskrivning (pdf)

  • Certifikatens livscykel och förnyande av dessa: kapitel 3.4
  • Begäran om ett nytt certifikat: kapitel 3.2

Certifikattjänsten – Beskrivning av gränssnittet (pdf)

  • I dokumentet beskrivs de tekniska funktioner och scheman som används för att begära, söka och förnya ett certifikat.
  • Schema som används för att förnya ett certifikat: kapitel 3.3–
  • Schema som används för att begära ett nytt certifikat: kapitel 3.1–
Sidan har senast uppdaterats 9.11.2023