Förnyande av ett certifikat

Certifikatet är giltigt två år i taget. Certifikatet måste förnyas innan det går ut, dock tidigast 60 dygn innan giltigheten upphör. Om certifikatet hinner gå ut förhindras användningen av det tekniska gränssnittet.

Organisationen ansvarar för förnyandet av certifikatet. Du kan kontrollera certifikatets giltighet ur certifikatet. Organisationens utsedda representant kan kontrollera giltighetstiden också i inkomstregistrets e-tjänst. Certifikatets tekniska kontaktperson får per e-post ett påminnelsemeddelande om att certifikatets giltighetstid håller på att gå ut 60 dygn i förväg.

Certifikatet förnyas via det tekniska gränssnittet i certifikattjänsten

Förnya certifikatet genom att kontakta certifikattjänstens gränssnitt via det egna programmet. Vissa löne- och förmånsprogram stöder denna egenskap, andra inte.  Utred din situation av din systemleverantör.

Det finns en egen tjänst i gränssnittet för förnyandet av certifikatet (RenewCertificate). För förnyande av ett certifikat,

  • bilda ett nytt nyckelpar
  • skapa en signaturbegäran
  • underteckna tjänstebegäran med en nyckel för det tidigare certifikatet som fortfarande är i kraft.

Certifikatet kan inte förnyas i inkomstregistrets e-tjänst.

Om det inte är möjligt att förnya certifikatet via det egna programmet eller om certifikatet hinner gå ut, beställ ett nytt certifikat för organisationen i inkomstregistrets e-tjänst. Det nya certifikatet hämtas på samma sätt som det första certifikatet.

Du får ytterligare anvisningar från dokumenten:

Certifikattjänsten – Allmän beskrivning (pdf)

  • Certifikatens livscykel och förnyande av dessa: kapitel 3.4
  • Begäran om ett nytt certifikat: kapitel 3.2

Certifikattjänsten – Beskrivning av gränssnittet (pdf)

  • I dokumentet beskrivs de tekniska funktioner och scheman som används för att begära, söka och förnya ett certifikat:
    • Schema som används för att förnya ett certifikat: kapitel 3.3–
    • Schema som används för att begära ett nytt certifikat: kapitel 3.1–
Sidan har senast uppdaterats 30.11.2022