Förnyande av ett certifikat

Certifikatet är giltigt två år i taget. Certifikatet måste förnyas innan det går ut, dock tidigast 60 dygn innan giltigheten upphör. Om certifikatet hinner gå ut förhindras användningen av det tekniska gränssnittet.

Organisationen ansvarar för förnyandet av certifikatet. Certifikatets giltighet kan kontrolleras i inkomstregistrets tekniska gränssnitt. Organisationens utsedda representant kan kontrollera giltighetstiden också i inkomstregistrets e-tjänst. Certifikatets tekniska kontaktperson får per e-post ett påminnelsemeddelande om att certifikatets giltighetstid håller på att gå ut 60 dygn i förväg.

Certifikaten förnyas i inkomstregistrets certifikattjänst

Certifikatet kan förnyas via inkomstregistrets tekniska gränssnitt. Det finns en egen tjänst i gränssnittet för förnyandet av certifikatet. Användning av tjänsten förutsätter att ett nytt nyckelpar skapas, signaturbegäran för certifikatet görs och att tjänstebegäran undertecknas med den gamla nyckeln. Den egna systemleverantören ger anvisningar angående förnyandet av certifikatet.

Om förnyandet av certifikatet inte är möjligt eller om certifikatet hinner gå ut, kan organisationen hämta ett nytt certifikat i inkomstregistrets e-tjänst. Det nya certifikatet hämtas på samma sätt som det första certifikatet.

Ytterligare anvisningar om förnyandet av certifikatet får du från dokumenten Certifikattjänsten – Allmän beskrivning och Certifikattjänsten – Beskrivning av gränssnittet.