Korrekta uppgifter i inkomstregistret gynnar alla

12.7.2022

Inkomstregistrets uppgifter används av en mängd olika parter och myndigheter för flera olika användningsändamål. Därför är det viktigt att uppgifterna anmälts korrekt till inkomstregistret. Korrekta uppgifter i inkomstregistret gynnar både arbetsgivaren och inkomsttagaren.

Till exempel FPA beviljar dagtraktamenten som betalas till arbetsgivarna utifrån inkomstregistrets uppgifter. Om det förekommer fel i uppgifterna är även beloppet på dagtraktamentet som betalas till arbetsgivaren felaktigt.

Enskilda inkomsttagare behöver också löneuppgifter till exempel i situationer när skattekort ändras, den förhandsifyllda skattedeklarationen kontrolleras eller då bidrag eller föräldradagpenning ansöks. Tidigare måste inkomsttagaren söka uppgifterna från löneuträkningen eller skattedeklarationen på papper. Numera används inkomstregistret, varifrån myndigheterna har direkt tillgång till uppgifterna.

Be prestationsbetalaren korrigera felaktiga eller bristfälliga uppgifter

Om det förekommer fel eller brister i inkomstregistrets uppgifter, ska du be arbetsgivaren korrigera dem så att besluten grundar sig på korrekta uppgifter och att till exempel behandlingen av förmånsansökan sker smidigt.

Om inkomsttagaren själv korrigerar uppgifterna endast i förhandsifyllda skattedeklarationen eller förmånsansökan, förblir uppgifterna felaktiga i inkomstregistret och är felaktiga i kommande beslut. Uppgifterna inkomsttagaren korrigerat förmedlas inte vidare till exempel från förhandsifyllda skattedeklarationen till inkomstregistret, dit löneuppgifterna i första hand anmäls.

Arbetsgivaren är skyldig att korrigera felen eller bristerna i uppgifterna. Inkomsttagaren kan inte själv korrigera uppgifterna i inkomstregistret. Inkomstregistret kan inte heller korrigera uppgifterna på någons vägnar. Om prestationsbetalaren trots begäran inte korrigerar uppgifterna i inkomstregistret, ska inkomsttagaren anmäla de korrekta uppgifterna alltid separat till varje informationsanvändare.

Läs mer om korrigering av uppgifter i inkomstregistret

Till vad används uppgifterna i inkomstregistret?

Över 300 organisationer använder inkomstregistrets realtidsuppgifter i beslutsfattande eller andra lagstadgade uppgifter. Myndigheter och andra informationsanvändare har åtkomst endast till de uppgifter från inkomstregistret som de behöver.

I serien Användarna berättar belyser organisationer fördelar och utmaningar med användning av uppgifter i inkomstregistret ur sina perspektiv.

Läs hela artikelserien:

Skatteförvaltningen: inkomstregistret har verkligen förbättrat processerna

Arbetslöshetskassorna: uppgifterna till inkomstregistret borde anmälas så omfattande som möjligt

Arbetsolycksfallsförsäkrare: inkomstregistrets användbarhet hänger på korrekt anmälda uppgifter

Arbetspensionsbolag: uppgifter i realtid är grundtanken bakom inkomstregistret

FPA: ju exaktare uppgifterna är, desto snabbare kan de användas

UF-centret: kompletterande uppgifter är nödvändiga för oss

Statistikcentralen: inkomstregistret har lett till att många bäckar små gjort en stor å

Sidan har senast uppdaterats 12.7.2022