Inkomstregistret

Elektronisk databas över inkomstuppgifter

Aktuellt

Användare av det tekniska gränssnittet för inkomstregistret identifierar sig med certifikatet. Om din organisation har tagit i bruk sitt certifikat hösten 2020 börjar det bli aktuellt att förnya certifikatet.

Läs mer om förnyelse av certifikat

Prestationsbetalaren svarar för att de uppgifter som hen har anmält till inkomstregistret är riktiga. Betalaren ska korrigera fel i de uppgifter som hen har anmält.

Ta del av våra förnyade webbsidor om korrigering