Inkomstregistret

Elektronisk databas över inkomstuppgifter
Inkomstregistret

Inkomstregistret - nästa steg för det digitala samhället

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Hur förändrar inkomstregistret vårt sett att arbeta? Inkomstregistret.fi/blibekant

Projektfaser

 • 5.

  Inkomstregistret införs

  1.1.2019 Löneuppgifter anmäls till inkomstregistret. Från och med 2020 anmäls även uppgifter om pensioner och förmåner.
 • 6.

  De sista årsanmälningarna för år 2018

  Januari 2019
 • 7.

  År 2020 ökar antalet användare

  1.1.2020 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, Statistikcentralen, Sysselsättningsfonden (vuxenutbildningsförmåner), skadeförsäkringsbolagen, arbetslöshetskassorna, kommunerna och samkommunerna, olycksfallsförsäkringscentralen, patientförsäkringscentralen och arbetarskyddsmyndigheten samt Landskapet Åland och dess myndigheter börjar använda informationen
 • 8.

  Pensions- och förmånsuppgifter anmäls till inkomstregistret 1.1.2021

  1.1.2021