Inkomstregistret

Elektronisk databas över inkomstuppgifter

Aktuellt

Med hjälp av ett tekniskt gränssnitt kan du lämna löneuppgifter direkt från lönesystemet till inkomstregistret.

Läs mera om det tekniska gränssnittet

I inkomstregistrets e-tjänst kan endast en utsedd representant uträtta ärenden utan fullmakt på ett företags eller en organisations vägnar. Övriga personer behöver separat fullmakt.

Läs mera om fullmakter