Inkomstregistret

Elektronisk databas över inkomstuppgifter

Aktuellt

Vi ordnar 5.6 kl. 13 en programvaruhusdag om årliga förändring för 2025. Evenemang ordnas på finska.

Anmäl dig till evenemanget

Materialet publiceras på efterhand på svenska 

Vi ordnade 16.4. en paneldiskussion om Undvik anmälningens stötestenar – vad orsakar felaktiga uppgifter i inkomstregistret? I diskussionen deltog experter från inkomstregistret, Skatteförvaltningen, arbetslöshetskassorna, Olycksfallsförsäkringscentralen och Statistikcentralen.

Se inspelning på finska (YouTube)

Visste du att, när du anmäl frånvarouppgifter i varje anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret, får informationsanvändarna heltäckande uppgifter från oss och begär inga separata intyg om uppgifterna?

Läs mer om anmälan om frånvarouppgifter

Beställ nyhetsbrev

I våra nyhetsbrev ger vi aktuell information om inkomstregistret. Vi skickar nyhetsbrevet per e-post med cirka två månaders intervall.