Inkomstregistret

Elektronisk databas över inkomstuppgifter
Inkomstregistret

Aktuellt

I början av år 2023 överförs ansvaret för att organisera social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster från kommunerna till de nya välfärdsområdena.

Gör så här när du anmäler uppgifter för välfärdsområdets räkning

Om en inkomsttagare har en naturaförmån till sitt förfogande ska dess värde anmälas till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter. 

Läs mer om anmälan av naturaförmåner