Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Rakentamisilmoitukset

Rakennustyömaalla tehdystä rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitotyöstä on annettava rakentamisilmoitus.


Rakennustyön tilaaja: urakoitsija, rakennuttaja

Oletko ostanut rakentamispalvelua? Ilmoita urakkatiedot tilaamistasi urakoista.

Päätoteuttaja

Toimitko rakennustyömaan päätoteuttajana? Ilmoita työntekijätiedot yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä.

Asunto-osakeyhtiö

Myös asunto-osakeyhtiön on ilmoitettava tiedot tilaamistaan rakennusurakoista sekä kerättävä tietoja yhteisen työmaan työntekijöistä.

Kotitalous rakentajana

Anna rakentamisilmoitus kaikista rakentamisluvan alaisista töistä.

Verohallinto kerää urakka- ja työntekijätietoa ja hyödyntää niitä muun muassa harmaan talouden torjunnassa. Lue lisää harmaan talouden torjunnasta.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.11.2019