Rakentamisilmoitukset

Rakennustyömaalla tehdystä rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitotyöstä on annettava rakentamisilmoitus.

Muutoksia ilmoittamiseen

Rakentamisilmoitukset muuttuvat marraskuun alusta. Lue lisää

Palvelukatko 1.−8.11.2019 − hoida veroasiat etukäteen

OmaVero on pois käytöstä 1.−8.11. klo 9 saakka. Et voi hoitaa veroasioita myöskään verotoimistoissa tai puhelimessa 4.−6.11. Lue lisää palvelukatkon vaikutuksista.


Rakennustyön tilaaja: urakoitsija, rakennuttaja

Oletko ostanut rakentamispalvelua? Ilmoita urakkatiedot tilaamistasi urakoista.

Päätoteuttaja

Toimitko rakennustyömaan päätoteuttajana? Ilmoita työntekijätiedot yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä.

Asunto-osakeyhtiö

Myös asunto-osakeyhtiön on ilmoitettava tiedot tilaamistaan rakennusurakoista sekä kerättävä tietoja yhteisen työmaan työntekijöistä.

Kotitalous rakentajana

Anna rakentamisilmoitus kaikista rakentamisluvan alaisista töistä.

Verohallinto kerää urakka- ja työntekijätietoa ja hyödyntää niitä muun muassa harmaan talouden torjunnassa. Lue lisää harmaan talouden torjunnasta.