Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ovdadevdojuvvon vearroalmmuhus - Ná almmuhat fierpmis

Buot vearroáššehasaid ovdadevdojuvvon vearroalmmuhusat leat dál OmaVero-bálvalusas. Poastta mielde dat leat joavdan maŋimustá cuoŋománu loahpas.

  • Jus du vearroalmmuhusas ii leat divvunláhkai, don it dárbbaš dahkat maidige.
  • Jus divut almmuhusa, mearrebeaivi lea juogo 7.5., 14.5. dehe 21.5.2024. Don oainnát beaivvi iežas vearroalmmuhusas dehe OmaVero-bálvalusas.

Dievasmahte ovdadevdojuvvon vearroalmmuhusat OmaVero-bálvalusas. Go almmuhat dieđuid fierpmis, ale máhcat baberskoviid.

Almmut OmaVero -bálvalusas

OmaVero-bálvalusas eai leat sierra nummiraston skovit, muhto dieđut almmuhuvvojit vearroalmmuhusas guđege bajilčállaga vuolde. Ovdamearkan jos almmuhat ruovttudoallogeahpádusa, biebma dieđuid vearroalmmuhusa čuoggás Geahpádusat (Vähennykset). OmaVero -bálvalusas ii leat skovvi 14A dahje 14B.

OmaVero -bálvalusas sáhtát dahkat dievasmahttimiid ovtto mearrebeaivvi rádjai. Dieđuid sáhtát almmuhit ovtta geardde dahje máŋgga geardde. Muitte ovtto deaddilit Lähetä-boalus, vai dieđut vurkejuvvojit.

Loga lasi vearroalmmuhusa birra (suoma - ja ruoŧagillii)

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024