Verotuksen muutoksia

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa tulevista verotuksen muutoksista.

Korotetut poistot

Elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä olevista koneista voi tehdä korotettuja poistoja vuosien 2020–2023 verotuksessa. Lakimuutoksen myötä yritys tai maataloudenharjoittaja voi tehdä hankintamenosta 25 prosentin sijaan enintään 50 prosentin poiston. 

Yhteisöjen tulolähdejako

Yhteisöjen tulolähdejako poistuu verovuodesta 2020 alkaen. Jatkossa yhteisöjen tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta.  

Uudet vuosi-ilmoitukset 2020

Vuosi-ilmoitus osakesäästötilistä ja vuosi-ilmoitus välitetyistä palveluista annetaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020.  

Eläkkeet ja etuudet tulorekisteriin

Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot 1.1.2021 jälkeen maksetuista eläkkeistä ja etuuksista. Eläke- ja etuustuloja maksavat esimerkiksi eläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, Kela, Valtiokonttori ja kunnat. 

Lähdeverolain muutos

Lähdeverolain muutos tulee muuttamaan hallintarekisteröityjen osakkeiden perusteella maksettujen osinkojen verotusta ja verotusmenettelyä.

Alv-raportointia kehitetään

Verohallinto kehittää lähivuosina arvonlisäveroilmoitusta ja arvonlisäveron raportointia. Ensimmäisessä vaiheessa arvonlisäveroilmoituksen tietosisältöä laajennetaan ja tavoitteena on, että uudistettu ilmoitus olisi käytössä vuonna 2022. Uudistuksen mahdollinen toinen vaihe on sähköisen lasku- ja kuittikohtaisen tiedon kerääminen.  

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajenee

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä eli Mini One Stop Shop laajenee One Stop Shop -järjestelmäksi. Alkuperäinen aikataulu käyttöönotolle oli 1.1.2021, mutta Euroopan komissio on ehdottanut 6 kuukauden lykkäystä.