Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vuoden 2025 verokortti on voimassa jo tammikuusta alkaen

Vuodesta 2025 alkaen verokortit tulevat voimaan heti vuoden alusta. Vuoden 2025 verokortti on siis voimassa jo 1.1.2025 alkaen. Myös verokortin tuloraja on laskettu koko vuoden ajalle eli 12 kuukaudelle. Tulorajaan sisältyy mahdollinen lomaraha.

Aiemmin verokortit tulivat voimaan vasta helmikuussa. Muutos tehdään, jotta veroprosentin ja tulorajan seuraaminen olisi aiempaa helpompaa.

Vuoden 2025 verokortti tulee sekä OmaVeroon että postitse joulukuun loppuun mennessä. Kaikkien verokortit ovat OmaVerossa joulukuun puolivälissä.

Palkan tai muun tulon saaja: sinun ei tarvitse tehdä mitään, muutos tulee voimaan automaattisesti.

Mitä verokorttia tammikuussa käytetään?

  • Työnantaja tai muun tulon maksaja käyttää vuoden 2025 verokorttia. Vuoden 2025 verokortti tulee sekä OmaVeroon että postitse joulukuun loppuun mennessä. Kaikkien verokortit ovat OmaVerossa joulukuun puolivälissä.
  • Jos maksaja ei voi käyttää vuoden 2025 verokorttia, käytetään joulukuussa 2024 viimeisimpänä voimassa ollutta verokorttia. Silloin vero maksetaan sen ennakonpidätys-eli veroprosentin mukaan, joka on vuoden 2024 viimeisimmässä verokortissa (voimassa oleva verokortti 31.12.2024). 
  • Koska vuoden 2025 verokortin tuloraja lasketaan koko vuodelle, maksajan pitää 1.1.2025 voimaan tulevan verokortin tulorajan seurannassa huomioida myös tammikuussa maksetut suoritukset riippumatta siitä, onko ennakonpidätys toimitettu vuoden 2025 vai 2024 verokortin perusteella.

Työnantaja tai muu maksaja: kerro hyvissä ajoin, käytätkö tammikuussa vuoden 2025 vai vuoden 2024 verokortin veroprosenttia. Näin palkan-, etuuden-, tai eläkkeensaaja tietää, millä ennakonpidätysprosentilla hänen tammikuun tulonsa verotetaan.

 

Lisätietoa:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ennakkoperintälain muuttamisesta

Tiedote (16.5.2024): Verokortit tulevat voimaan jatkossa vuoden alusta (vm.fi) 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.5.2024