Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Pellon ja metsän vuokratulojen verotus muuttuu verovuonna 2025

Hallitus esittää muutoksia maatalous- ja metsämaan vuokratulojen verotukseen. Esityksen mukaan näitä vuokratuloja ei enää verotettaisi maatalouden tulona vaan henkilökohtaisena pääomatulona. Uudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa peltojen ja metsien vuokratulon verotusta muiden vuokratulojen kanssa.

Muutos koskee kaikkia maa- ja metsätaloudenharjoittajia – myös yhtymiä ja kuolinpesiä. Osakeyhtiöillä maatalous- ja metsämaan vuokratulot siirtyisivät maatalouden tulolähteestä elinkeinotoiminnan tuloksi.

Maatilaan kuuluvista rakennuksista, rakennelmista ja rakennuspaikoista saadut vuokratulot säilyvät uudistuksen jälkeenkin maatalouden veronalaisina tuloina. Myös maa- tai metsätalouden kalustoon kuuluvista koneista saadut vuokratulot ovat edelleen maatalouden tuloa.

Jos hallituksen esitys hyväksytään, muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran vasta vuodelta 2025 toimitettavassa verotuksessa. Vuokratulot vuodelta 2024 ilmoitetaan ensi keväänä vielä entiseen tapaan maatalouden veroilmoituksella.

Verohallinto antaa tarkempia ohjeita maatalous- ja metsämaan vuokratulojen ilmoittamisesta myöhemmin.

Muutokset maataloudenharjoittajalle

Hallituksen esityksen mukaan maa-alueiden vuokratuloja ei enää lasketa maatalouden tulokseen, jonka mukaan määräytyy yrittäjävähennys.

Sen sijaan maatalouden nettovarallisuuden laskenta säilyy ennallaan niin, että vuokralle annetut maatalousmaat ovat osa maatalouden nettovarallisuutta.

Verovuodesta 2025 alkaen maataloudenharjoittaja ilmoittaa maatalous- ja metsämaan vuokratulot sekä muut niihin rinnastuvat korvaukset henkilökohtaisella esitäytetyllä veroilmoituksellaan. Rakennusten, rakennelmien ja rakennuspaikkojen vuokratulot sekä maatalouden koneiden vuokratulot ilmoitetaan jatkossakin maatalouden veroilmoituksella.

Muutokset metsänomistajalle

Hallituksen esitys tuo muutoksia myös metsänomistajan verotukseen. Verovuodesta 2025 alkaen metsätaloudesta saadut vuokratulot ja muu vastaavat korvaukset ilmoitetaan esitäytetyllä veroilmoituksella muiden vuokratulojen tapaan. Metsänomistaja voi saada vuokratuloa esimerkiksi metsästysmaista sekä tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakennuspaikoista.

Verovuodesta 2025 alkaen pelkkää metsätaloutta harjoittavien ei tarvitse siis antaa erillistä maatalouden veroilmoitusta vuokratulojen takia. Vielä verovuodelta 2024 metsänomistajan pitää ilmoittaa kaikki metsätaloudesta saadut vuokratulot maatalouden veroilmoituksella, vaikka hän ei muuten harjoittaisikaan maataloutta.

Lisätietoja

Sivu on viimeksi päivitetty 24.6.2024