Scam messages have been sent out in the Tax Administration’s name. Read more about scams.

Przyjazd do pracy w Finlandii – pracodawca nie jest Finem (Tulet Suomeen töihin – työnantaja ei ole suomalainen)

Kiedy pracujesz dla zagranicznego pracodawcy w Finlandii, długość Twojego pobytu w Finlandii wpływa na Twoje zobowiązania podatkowe.

Jeśli przebywasz w Finlandii nieprzerwanie przez okres do 6 miesięcy, jesteś podatnikiem niebędącym rezydentem. Jeśli masz zagranicznego pracodawcę, zazwyczaj nie musisz płacić podatku w Finlandii

 • od wynagrodzenia otrzymywanego od zagranicznego pracodawcy
 • ani od żadnych innych dochodów otrzymywanych z zagranicy.

Ponieważ dochód nie jest opodatkowany w Finlandii, nie musisz ubiegać się o zaliczki na podatek lub kartę podatkową w Finlandii. Nie musisz również składać zeznania podatkowego w Finlandii w przypadku dochodów, które nie są opodatkowane w Finlandii.  

Kraj zamieszkania zazwyczaj ma również prawo do opodatkowania dochodów z Finlandii. Jeśli otrzymujesz dochód z Finlandii, pamiętaj, aby zadeklarować go w swoim kraju zamieszkania. 

Jeśli nie posiadasz zaświadczenia A1 z kraju pochodzenia, nadal musisz opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne w Finlandii, jeśli w 2024 roku Twój miesięczny dochód wynosi co najmniej 800,02 €. Jeśli miesięczny dochód nie przekracza 800,02 €, nie musisz płacić składek na ubezpieczenie zdrowotne w Finlandii. 

Jeśli przyjeżdżasz  pracować na budowie, zawsze pamiętaj o przekazaniu niezbędnych zaświadczeń.

Jeśli masz zagranicznego pracodawcę, Twoje wynagrodzenie może być opodatkowane w Finlandii w następujących sytuacjach:

Jeśli przyjeżdżasz do Finlandii tymczasowo i przebywasz na jej terytorium dłużej niż 6 miesięcy, zasadniczo jesteś zobowiązany do zapłaty podatku. Oznacza to, że zazwyczaj musisz płacić podatek w Finlandii od wszystkich swoich dochodów. Jednakże umowa podatkowa pomiędzy krajem pochodzenia a Finlandią może uniemożliwić Finlandii opodatkowanie dochodu otrzymywanego spoza Finlandii.

Nawet jeśli tymczasowo opuścisz Finlandię, na przykład w celu wyjazdu na wakacje do kraju pochodzenia, okres 6 miesięcy nie zostanie przerwany.

Jeśli zagraniczny pracodawca posiada stały zakład w Finlandii, jest on traktowany jako fiński pracodawca. W takim przypadku stawka podatku od wynagrodzenia jest obliczana progresywnie w zależności od dochodu za cały rok. Im większe wynagrodzenie, tym wyższa stawka podatku. Możesz korzystać z odliczeń podatkowych na takich samych zasadach jak inne osoby mieszkające w Finlandii. Wymagane jest posiadanie fińskiego numeru identyfikacyjnego i karty podatkowej lub opłacanie zaliczek na podatek.

Jak zadbać o swoje podatki

1 ZŁÓŻ WNIOSEK O FIŃSKI OSOBISTY NUMER IDENTYFIKACYJNY

Wypełnij formularz 6150

Formularz zostanie później podpisany w urzędzie skarbowym, do którego należy udać się osobiście.

2 ZŁÓŻ WNIOSEK O USTALENIE ZALICZEK NA PODATEK LUB O KARTĘ PODATKOWĄ

Wypełnij formularz 5042 (Karta podatkowa, ustalenie zaliczek na podatek lub wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej – dla osób będących lub niebędących rezydentami)

Urząd Skarbowy wyda kartę podatkową lub instrukcje dotyczące sposobu płacenia zaliczek na podatek, w zależności od tego, czy firma ma stały zakład w Finlandii i czy znajduje się w Rejestrze Pracodawców.

Jeśli nie opłacisz zaliczek na podatek, konieczne będzie zapłacenie zaległego podatku i ewentualnie odsetek.

Jeśli pochodzisz z kraju UE lub EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, możesz uzyskać zaświadczenie A1 z kraju zamieszkania. Zaświadczenie A1 potwierdza, że jesteś objęty systemem zabezpieczenia społecznego w kraju zamieszkania. Po uzyskaniu zaświadczenia A1 nie będą naliczane żadne składki.

Osoby nieposiadające zaświadczenia A1 mogą być zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia od swojego wynagrodzenia, oprócz podatku, który trafia do instytucji ubezpieczeniowych.

W przypadku objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w Finlandii pracodawca pobiera od wynagrodzenia składkę na ubezpieczenie zdrowotne (składkę na ubezpieczenie chorobowe i składkę dzienną). Więcej informacji o składce na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przyjeżdżających do pracy w Finlandii. (w języku angielskim)

Więcej informacji można uzyskać

3 UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE W URZĘDZIE SKARBOWYM

Konieczna będzie wizyta w urzędzie skarbowym w celu identyfikacji i uzyskania numeru identyfikacyjnego.

Należy wziąć ze sobą 

 • Wypełnione formularze,
 • ważny paszport lub dowód osobisty (nie może być to prawo jazdy),
 • ważne zezwolenie na pobyt lub wizę, jeśli jest wymagana,
 • kopię zlecenia lub umowy o pracę,
 • pisemne oświadczenie od pracodawcy dotyczące pracy w Finlandii, jeśli w zleceniu lub umowie nie wymieniono następujących informacji:
  • dane pracodawcy,
  • zleceniodawca pracy w Finlandii,
  • pełne imię i data urodzenia,
  • okres zatrudnienia i okres pracy w Finlandii,
  • miejsce zatrudnienia i krótki opis stanowiska,
 • kopię zaświadczenia A1, jeśli je posiadasz (A1 to zaświadczenie wydane przez władze potwierdzające, że pracownik jest objęty ubezpieczeniem społecznym w kraju zamieszkania). Możesz uzyskać zaświadczenie A1 z kraju zamieszkania, jeśli pochodzisz z kraju UE lub EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii.

Zarezerwuj wizytę w OmaVero

Jeśli nie możesz zalogować się do OmaVero, umów się na spotkanie, dzwoniąc pod numer 029 497 010 (z zagranicy +358 29 497 010).

Administracja podatkowa dopilnuje, aby sprawy podatkowe zostały załatwione prawidłowo. Kartę podatkową lub instrukcje dotyczące płacenia zaliczek na podatek można uzyskać w urzędzie administracji podatkowej.

Urzędy skarbowe, w których można uzyskać fiński osobisty numer identyfikacyjny (w języku angielskim)

 

4 OPŁACENIE PODATKÓW

Karta podatkowa: pracodawca odprowadza podatek od wynagrodzenia

Jeśli otrzymasz kartę podatkową, przekaż ją swojemu pracodawcy. Pracodawca potrąci podatek z wynagrodzenia według stawki wskazanej na karcie podatkowej.

Zaliczka na podatek: zapłać podatek samodzielnie

Jeśli płacisz podatek w formie zaliczki, otrzymasz instrukcje dotyczące płatności z urzędu skarbowego lub listownie. Płać podatki w ratach na konto administracji podatkowej w ciągu roku roboczego.

Kwotę podatku można oszacować z wyprzedzeniem za pomocą kalkulatora stawek podatkowych (w języku angielskim)

Przykłady stawek podatkowych (w języku angielskim)

Złożenie zeznania podatkowego w Finlandii

W przypadku pobytu w Finlandii przez okres dłuższy niż 6 miesięcy należy złożyć zeznanie podatkowe w Finlandii. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe otrzymasz od fińskiego urzędu skarbowego wiosną po zakończeniu roku pracy. Sprawdź informacje we wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym.

Jeśli we wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym nie ma żadnych błędów ani pominięć, nie musisz nic robić. Do zeznania podatkowego dołączona jest ostateczna decyzja podatkowa.

Jeśli zeznanie podatkowe nie zawiera informacji o dochodach lub są w nim luki, należy je poprawić i zgłosić w usłudze OmaVero lub na formularzach papierowych. Zgłoś również wszelkie dochody otrzymane z zagranicy podczas pobytu w Finlandii.

Zgłoś dane w usłudze OmaVero

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe – jak złożyć w usłudze OmaVero lub w formie papierowej (w języku angielskim)

Jesienią otrzymasz nowe rozliczenie podatkowe, które wskaże ostateczną kwotę podatku. Jeśli odprowadzony podatek jest zbyt niski, otrzymasz instrukcje, jak zapłacić pozostałą kwotę. Dostępny jest również przewodnik dotyczący ewentualnych odwołań.

Jeśli nie otrzymasz wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego, złóż zeznanie podatkowe z własnej inicjatywy w usłudze OmaVero lub na formularzach papierowych.

Zgłoś również wszelkie dochody uzyskane z pracy w Finlandii po zaprzestaniu pracy w Finlandii. Dochód musi zostać zgłoszony i zazwyczaj należy od niego zapłacić podatek w Finlandii. Taki dochód może obejmować na przykład

 • Uprawnienia emerytalne z tytułu pracy w Finlandii
 • Wynagrodzenie urlopowe za pracę wykonywaną w Finlandii.

Zobacz również: Jak obniżyć wysokie koszty utrzymania (w języku angielskim)

Więcej informacji na temat składek ubezpieczeniowych

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie ma wpływu na nakładanie składek.

Więcej informacji można uzyskać

Wpływ umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Finlandia nie zawsze może opodatkować Twoje wynagrodzenie, nawet jeśli przebywasz w Finlandii dłużej niż 6 miesięcy. Jeśli przebywasz w Finlandii przez 183 dni lub krócej w okresie określonym w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, Twoje wynagrodzenie może nie podlegać opodatkowaniu w Finlandii.

Jeśli pracodawca jest zagranicznym organem publicznym, zazwyczaj podatki od wynagrodzenia należy odprowadzać w swoim kraju. Przykładami podmiotów publicznych są rządy i gminy. Jednak pozostałe dochody są zazwyczaj opodatkowane w Finlandii.

Kiedy przestajesz pracować w Finlandii

W przypadku wyprowadzki z Finlandii

Więcej informacji można znaleźć na stronie Jeśli wyprowadzasz się z Finlandii. (w języku angielskim)

Jeśli zagraniczny pracodawca założy stały zakład w Finlandii, jest on traktowany jak fiński pracodawca. W takim przypadku zapłacisz podatek od wynagrodzenia w taki sam sposób, jak od wynagrodzenia wypłacanego przez fińskiego pracodawcę.

Jeśli jesteś tymczasowym pracownikiem zagranicznym, zapoznaj się z przewodnikiem dla zagranicznych pracowników tymczasowych. (w języku angielskim)

Pracujesz na budowie?

Pracownik: Do pracy na budowie lub w stoczni (w języku angielskim)

Pracodawca: W ten sposób możesz pomóc pracownikowi w kwestiach podatkowych, aby mógł rozpocząć pracę na budowie. (w języku angielskim)

Prowadzenie działalności online (w języku angielskim)

Szczegółowe wytyczne podatkowe (w języku angielskim)

Page last updated 6/26/2024