Scam messages have been sent out in the Tax Administration’s name. Read more about scams.

Hae ajoneuvon verottoman käytön määräajan pidennystä, jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukauden ajan

Jos asut vakituisesti ulkomailla, voit käyttää ajoneuvoa Suomessa verottomasti seuraavin edellytyksin.

  • Vakituinen asuinpaikkasi on ulkomailla.
  • Ajoneuvo on rekisteröity ulkomailla.
  • Ajoneuvon liikennevakuutus on voimassa Suomessa koko sen ajan, kun käytät ajoneuvoa täällä.

Sinun ei tarvitse tehdä ajoneuvon käytöstä ilmoitusta Verohallinnolle, jos käytät ajoneuvoa enintään 6 kuukautta 12 kuukauden aikana ja verottoman käytön edellytykset täyttyvät.

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, mutta vakituinen asuinpaikkasi on edelleen ulkomailla, verottomalle käytölle voi hakea lisäaikaa eli käytön enimmäisajan pidentämistä. Käytölle voi saada lisäaikaa enintään 1 vuoden ajaksi.

Huomioithan, että verottomalle käytölle pitää hakea lisäaikaa Verohallinnolta hyvissä ajoin ennen kuin 6 kuukauden käyttöaika päättyy.

Verottoman käytön enimmäisaikaan voit hakea pidennystä Verohallinnon OmaVero-palvelussa, jos sinulla on suomalainen henkilötunnus ja pankkitunnukset. Jos et voi hakea pidennystä OmaVerossa, voit käyttää lomaketta Hakemus verottoman käytön enimmäisajan pidentämiseksi (1260).

Jos haet verottoman käytön enimmäisajan pidentämistä, esitä tässä yhteydessä arvio oleskelun kestosta Suomessa tai muuta selvitystä, joka liittyy asuinpaikkaasi tai muihin verottoman käytön edellytyksiin.

Vakituinen asuinpaikka autoverotuksessa

Verottoman käytön enimmäisajan pidentämisen edellytyksenä on, että vakituinen asuinpaikkasi on edelleen ulkomailla. Jos oleskelet kahdessa tai useammassa maassa, vakituinen asuinpaikkasi ratkaisee sen, onko ajoneuvon käyttö verotonta. Autoverotuksessa vakituinen asuinpaikka on sellainen paikka, jossa asut tai oleskelet vähintään 185 päivää kalenterivuoden aikana. Vakituinen asuinpaikkasi säilyy kuitenkin ulkomailla esimerkiksi silloin, kun tulet Suomeen määräaikaiseen tehtävään tai muutoin tilapäisesti.

Jos asuinpaikkaasi liittyy tulkinnanvaraisia kysymyksiä, on suositeltavaa hakea Verohallinnolta kirjallinen asuinpaikkapäätös. Päätös on maksuton ja se on voimassa enintään 1 vuoden kerrallaan.

Asuinpaikkapäätöstä voit hakea Verohallinnon OmaVero-palvelussa, jos sinulla on suomalainen henkilötunnus ja pankkitunnukset. Jos et voi tehdä hakemusta OmaVerossa, hae asuinpaikkapäätöstä lomakkeella Hakemus vakituisen asuinpaikan selvittämiseksi (1255).

Ajoneuvon käyttäminen ja luovuttaminen

Asuinpaikan perusteella ajoneuvoa saa käyttää verotta vain vakituisesti ulkomailla asuva henkilö. Tällöin ajoneuvoa ei saa tilapäisestikään luovuttaa vakituisesti Suomessa asuvan henkilön käyttöön.

Usein kysyttyä

Venäjältä maahantuotuja henkilöautoja koskevat pakotteet voivat rajoittaa oikeuttasi käyttää ajoneuvoa Suomessa, vaikka veroton käyttö muuten olisi mahdollista. Venäjältä Suomeen väliaikaisesti maahantuodut henkilöautot tulisi viedä pois Suomesta viimeistään 15.3.2024.

Suomessa olevien, Venäjälle rekisteröityjen autojen tulee poistua viimeistään 15.3.2024 (Tullin tiedote)

Lisätietoa pakotteista sekä niiden vaikutuksista saat Tullin verkkosivuilta

Rajoituksista Venäjälle rekisteröityjen autojen tuontiin kerrotaan Ulkoministeriön tiedotteessa

Voit vaatia vähennystä täysimääräisestä autoverosta, jos ajoneuvosi on otettu ensimmäistä kertaa Suomessa verolliseen käyttöön, mutta sitä ei ole rekisteröity tai tulla rekisteröimään liikennerekisteriin. Ajoneuvon käyttö on lopetettava, kun olet tehnyt vaatimuksen vähennyksestä. Jos olet jo saanut verotuspäätöksen autoverosta, Verohallinto tekee uuden päätöksen, jossa on huomioitu käyttöajan perusteella myönnettävä vähennys.

Lue lisää ajoneuvon käyttöajan perusteella määrättävästä verosta

Autoverotuksessa vakituinen asuinpaikka on paikka, jossa asut vähintään 185 päivää kalenterivuodessa. Vakituista asuinpaikkaa arvioidaan sillä perusteella, missä maassa oleskelet ja mihin maahan sinulla on henkilökohtaisia, ammatillisia ja muita siteitä.

Jos aiot oleskella Suomessa vain tilapäisesti ja oleskelulupasi on myönnetty tilapäisen suojelun perusteella, vakituinen asuinpaikkasi on Ukraina. Sinun ei tarvitse erikseen tehdä Verohallinnolle hakemusta vakituisen asuinpaikan selvittämisestä.

Kun olet saapunut Ukrainasta Suomeen, voit käyttää maahan tuomaasi Ukrainassa rekisteröityä ajoneuvoa omassa käytössäsi verottomasti enintään 6 kuukautta (12 kuukauden aikana). Sinun ei tarvitse tänä aikana tehdä Verohallinnolle ilmoitusta ajoneuvon käytöstä.

Jos käytät ajoneuvoa Suomessa yli 6 kuukautta, Verohallinto voi hakemuksesta pidentää verottoman käytön määräaikaa enintään yhdellä vuodella. Tee hakemus Verohallinnolle ennen kuin 6 kuukauden määräaika päättyy. Tee hakemus joko OmaVerossa tai lomakkeella Hakemus verottoman käytön enimmäisajan pidentämiseksi (1260).

Jos et ole hakenut pidennystä verottoman käytön määräaikaan, ajoneuvon veroton käyttö Suomessa päättyy viimeistään 6 kuukauden kuluttua siitä, kun saavuit Suomeen. Veroton käyttö päättyy kuitenkin jo aiemmin, jos et enää asu vakituisesti Ukrainassa ja sinusta tulee vakituisesti Suomessa asuva.  Voit tarvittaessa tehdä Verohallinnolle hakemuksen vakituisen asuinpaikan varmistamiseksi. Tee hakemus OmaVerossa tai lomakkeella Hakemus vakituisen asuinpaikan selvittämiseksi (1255). Hakemus ja siihen annettava päätös on maksuton.

Jos olet hakenut lisäaikaa ja saanut sitä vuodeksi, ajoneuvon veroton käyttö Suomessa päättyy 18 kuukauden kuluttua siitä, kun saavuit Suomeen.

Jos jatkat ajoneuvon käyttöä Suomessa, sinun on annettava ajoneuvosta käyttöönottoilmoitus ja autoveroilmoitus sekä maksettava autovero.

Lisäksi sinun on vietävä ajoneuvosi rekisteröintikatsastukseen ja rekisteröitävä ajoneuvo Suomessa.

Suomessa ja Ukrainassa on erilaiset vaatimukset ajoneuvon rekisteröinnille. Sinun kannattaa etukäteen varmistaa, että ajoneuvosi täyttää nämä vaatimukset. Lisätietoa rekisteröinnistä saat katsastusasemilta ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

Voit myös lopettaa ajoneuvon käytön Suomessa. Jos lopetat käytön viimeistään silloin, kun oikeus verottomaan käyttöön päättyy, sinun ei tarvitse antaa Verohallinnolle käyttöönottoilmoitusta eikä autoveroilmoitusta. Sinun ei myöskään tarvitse maksaa autoveroa, eikä rekisteröidä ajoneuvoa.

Autoveroa ei tarvitse maksaa Suomeen myöskään silloin, jos viet ajoneuvon pysyvästi (tai vähintään kuudeksi kuukaudeksi) johonkin toiseen maahan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun verottoman käytön määräaika on päättynyt.

Voit hakea autoverolle maksujärjestelyä. Huomioi, että ajoneuvoa ei pysty rekisteröimään ennen kuin maksujärjestelyssä oleva autovero on kokonaan maksettu. Lue lisää maksujärjestelystä.

Voit myös hakea verosta vapauttamista erityisestä syystä. Hakemukset käsitellään yksilöllisesti. Lue lisää verosta vapauttamisen hakemusmenettelystä.

Kun olet maksanut autoveron kokonaan, ja maksu näkyy Verohallinnon tilillä, voit rekisteröidä ajoneuvon lähimmällä katsastustoimipaikalla. Huomaa, että autovero näkyy Verohallinnon tilillä 1–2 päivän kuluttua siitä, kun olet maksanut sen.

Page last updated 3/12/2024