Hakemus vakituisen asuinpaikan selvittämiseksi (1255)

Jos asut vakituisesti ulkomailla, voit tuoda ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvosi Suomeen ja käyttää sitä täällä ilman, että siitä pitää maksaa autoveroa, jos verottoman käytön edellytykset täyttyvät.

Autoverotuksessa henkilön vakituisella asuinpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa hän asuu ja oleskelee vähintään 185 päivää kalenterivuodessa. Vakituinen asuminen arvioidaan henkilökohtaisten, ammatillisten ja muiden siteiden mukaan.

Verohallinto voi antaa hakemuksesta enintään vuodeksi kerrallaan päätöksen siitä, missä maassa henkilön vakituisen asuinpaikan katsotaan olevan. Annettava päätös koskee vain autoverotusta.

Tee ilmoitus OmaVerossa: Valitse etusivulta -> Kaikki toiminnot -> Autovero -> Hakemus asuinpaikkapäätöksestä

Tarvittaessa voit käyttää myös paperilomaketta (lomake 1255). Lisätietoa saat lomakesivulta.

Lue lisää Henkilön vakituisesta asuinpaikasta autoverotuksessa.

Lue lisää ajoneuvon verottomasta käytöstä.  

1 Hakija

Ilmoita tässä omat tietosi. Ilmoita myös osoitteesi ja asumismuotosi sekä Suomessa, että ulkomailla. Mikäli asumismuoto ei ole mikään lomakkeella esitetyistä vaihtoehdoista, valitse muu asumismuoto ja anna lisätietoa muusta asumismuodosta.  

2 Perhesuhteet    

Onko sinulla puoliso

Valitse Kyllä tai Ei. Puolisolla tarkoitetaan samassa taloudessa asuvaa avio- tai avopuolisoa.

Puolison tiedot

Jos sinulla on puoliso, ilmoita tässä puolison tiedot. Ilmoita myös puolison osoite sekä Suomessa, että ulkomailla.

Alaikäisten lasten tiedot

Jos sinulla on lapsia, ilmoita tässä kohdassa alaikäisten lastesi tiedot. Ilmoita myös alaikäisten lasten asuinpaikan osoite.

Perheenjäsenten oleskelun kesto ja tarkoitus Suomessa ja ulkomailla

Anna selvitys perheenjäsenten oleskelusta Suomessa ja ulkomailla. Ilmoita tiedot oleskelun kestosta ja tarkoituksesta.

3 Työsuhde

Valitse annetuista vaihtoehdoista yksi.  

Työnantaja Suomessa

Ilmoita tässä työnantajan tiedot. Ilmoita myös työsuhteen kesto. Jos työsuhteesi on määräaikainen, ilmoita työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä. Jos työsuhteesi on toistaiseksi voimassa oleva, ilmoita työsuhteen alkamispäivä.

Työnantaja muualla kuin Suomessa

Mikäli sinulla on enemmän kuin yksi työnantaja, ilmoita tässä työnantajan tiedot. Ilmoita myös työsuhteen kesto. Jos työsuhteesi on määräaikainen, ilmoita työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä. Jos työsuhteesi on toistaiseksi voimassa oleva, ilmoita työsuhteen alkamispäivä.

Lisätietoja työskentelystä

Voit antaa selvityksen työskentelystäsi myös erillisellä liitteellä ja lisätä esimerkiksi työnantajasi antaman todistuksen työsuhteestasi.

4 Oma yritystoiminta

Ilmoita tässä onko sinulla yritystoimintaa Suomessa tai muualla kuin Suomessa?  

Y-tunnus tai muu tunnus

Ilmoita tässä yrityksen Y-tunnus tai ulkomainen TIN-tunnus; huomaa, että tunnus voi vaihdella maittain.

Yrityksen nimi

Ilmoita tässä yrityksen nimi.

Oma asema yrityksessä

Ilmoita tässä tehtäväsi yrityksessä.

Lisätietoja yritystoiminnasta

Ilmoita tässä yritystoiminnastasi.

5 Opiskelu

Opiskeletko Suomessa?

Valitse Kyllä tai Ei

Opiskeletko Ulkomailla?

Valitse Kyllä tai Ei

Lisätietoja opiskelusta

Voit antaa tässä tietoja opiskelustasi/opiskeluoikeudestasi. Voit antaa selvityksen opiskelusta myös erillisellä liitteellä ja lisätä esimerkiksi oppilaitoksen antaman läsnäolotodistuksen. 

6 Oleskelu Suomessa ja ulkomailla

Oleskelupäivät Suomessa seuraavan vuoden aikana

Ilmoita tässä arvio siitä, montako päivää oleskelet Suomessa seuraavan vuoden pituisen jakson aikana. Laske vuosi alkavaksi kuluvaa päivää seuraavasta päivästä lähtien.

Oleskelupäivät ulkomailla seuraavan vuoden aikana

Ilmoita tässä arvio siitä, montako päivää oleskelet ulkomailla seuraavan vuoden pituisen jakson aikana. Laske vuosi alkavaksi kuluvaa päivää seuraavasta päivästä lähtien.

Oleskelupäivät Suomessa kuluvana kalenterivuonna

Ilmoita tässä, montako päivää olet oleskellut Suomessa kuluvana kalenterivuonna. Laske päivät kuluvan kalenterivuoden alusta kuluvaan päivään asti.

Suomessa oleskelun pääasiallinen tarkoitus

Ilmoita tässä Suomessa oleskelun pääasiallinen tarkoitus.

Oleskelupäivät ulkomailla kuluvana kalenterivuonna  

Ilmoita tässä, kuinka monta päivää olet ollut ulkomailla kuluvan vuoden aikana. Ota huomioon ajanjakso vuoden alusta kuluvaan päivään saakka. Esimerkiksi jos teet hakemuksen 6.4.2021, ilmoita, kuinka monta päivää olet oleskellut ulkomailla 1.1.2021–6.4.2021.

Ulkomailla oleskelun pääasiallinen tarkoitus

Ilmoita tässä ulkomailla oleskelun pääasiallinen tarkoitus.

Olen oleskellut Suomessa aiemmin

Ilmoita tässä oletko oleskellut Suomessa aiempina vuosina. Ilmoita myös vuodet, joina olet aiemmin oleskellut Suomessa.

Aiemman oleskelun syy

Ilmoita tässä Suomessa oleskelun syy.

7 Lisätietoja, jotka voivat vaikuttaa vakituisen asuinpaikan määrittämiseen

Voit antaa tässä muita lisätietoja, joilla voi olla vaikutusta vakituisen asuinpaikan määrittämiseen.