Veroilmoitus ā€“ kommandiittiyhtiömuotoinen pääomarahastoyhtymä

Kommandiittiyhtiömuotoinen pääomarahasto ilmoittaa elinkeinotoiminnan tiedot tuloverotusta varten veroilmoituksella 6A. Veroilmoituksen voi antaa esimerkiksi OmaVerossa. Lue lisää veroilmoituksen antamisesta.

Tee veroilmoitus OmaVerossa

OmaVerossa ja muissa sähköisissä kanavissa ilmoituksessa on kohtia pääomarahastojen ilmoittamista varten. Tämä ohje koskee ainoastaan ilmoitusta sähköisissä kanavissa. Paperilomakkeessa 6A ei ole erityisiä pääomarahastoja koskevia kohtia.

Miten pääomarahastoyhtymän veroilmoitus annetaan sähköisissä kanavissa?

Jos annat veroilmoituksen OmaVerossa, avautuu pääomarahastoyhtymälle tälle suunnattu ilmoitus, jos rekisteritiedoista löytyy merkintä pääomarahastoyhtiömuodosta. Kommandiittiyhtiö voi ilmoittaa olevansa pääomarahasto Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän lomakkeella Y2 - Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustamisilmoitus (ytj.fi).

Jos ilmoitat muissa sähköisissä kanavissa, täytä ilmoituksessa kohta "Ilmoittaja on pääomarahasto". Tällöin voit täyttää pääomarahastoyhtymälle suunnatut kohdat ilmoituksessa.

Pääomarahastoa koskevat kohdat veroilmoituksessa

Veroilmoituksessa 6A on kommandiittiyhtiömuotoisen pääomarahaston ilmoituksella huomoitava lisäksi seuraavat erityiset kohdat:

OmaVerossa näytetään Verohallinnon tiedoissa olevat yhtiömiesten osakkuuksien alku- ja loppupäivämäärät. Kaikki pääomarahaston yhtiömiehissä tapahtuvat muutokset on rekisteröitävä kaupparekisteriin, josta Verohallinto saa tiedon yhtiömiesmuutoksista. Veroilmoituksella ei voi antaa tai muuttaa yhtiömiesten osakkuuksien alku- ja loppupäivämääriä.

Pääomarahaston on annettava tieto tilikauden päättyessä maksettuna olleesta pääomapanoksesta yhtiömieskohtaisesti. Valitse ensin Kyllä tai Ei sen mukaan, onko yhtiömiehen maksettu pääomapanos 0 tilikauden päättyessä. Oletuksena on, että yhtiömiehen pääomapanos ei ole 0 tilikauden päättyessä. Tällöin pääomapanoksen määrä on pakollinen tieto. Veroilmoituksella on kohta, johon on merkittävä yhtiömiehen maksettuna ollut pääomapanos tilikauden päättymishetkellä. Jos maksetun pääomapanoksen määräksi ilmoitetaan 0, ei lisätietoja tarvitse antaa.

Tiedot maksetuista pääomapanoksista on mahdollista antaa myös csv-tiedostona. Lue lisää csv-tiedoston antamisesta alla olevasta kohdasta Tulojakotietojen ilmoittaminen.

Yhtiömiehille jaettavat tulo-osuudet voi ilmoittaa prosenttiosuuksina, jolloin tulo-osuusprosenttien on oltava yhteensä 100 prosenttia.

Pääomarahasto voi ilmoittaa yhtiömieskohtaiset tulo-osuudet vaihtoehtoisesti euromääräisinä prosenttiosuuksien sijaan. Euromääräisesti ilmoitettujen tulo-osuuksien yhteissumman tulee täsmätä tulolähteiden yhteenlaskettuun tulokseen. Euromääräisessä tulonjaossa ei tule ottaa huomioon verovuoden tuloksesta vähennettäviä aiempien vuosien tappioita. Verohallinto vähentää tappiot automaattisesti ja laskee euromääräisesti ilmoitetun tulonjaon perusteella yhtiömiehille kuuluvat veronalaiset tulo-osuudet tappioiden vähentämisen jälkeen.

Tulonjakotiedot csv-tiedostona

Tulonjakotiedot voi antaa myös csv-tiedostona tietojen yksittäisen ilmoittamisen sijaan. Yhtiömiestiedot voi antaa tällöin suoraan esimerkiksi Excel-taulukossa ylläpidetyistä tiedoista. Myös csv-tiedostossa tulonjako tulee ilmoittaa vain joko prosenttiosuuksina tai euromääräisenä, ei molemmissa muodoissa.

Csv-tiedoston tulee täyttää tietyt vaatimukset sisällön, muodon ja teknisten ominaisuuksien osalta. Tiedot täytyy esimerkiksi merkitä sarakkeisiin tietyssä järjestyksessä eikä tiedostossa saa ilmoittaa ylimääräisiä tietoja. Tiedoston on oltava rakenteeltaan mallin mukainen:

Huomioithan, että Excel-mallipohja tulee muuttaa csv-tiedostomuotoon ennen liittämistä veroilmoitukseen.

Jos tiedot annetaan csv-tiedostona, korvaavat nämä tiedot mahdolliset OmaVerossa aikaisemmin olleet yhtiömiestiedot. Tämän vuoksi esimerkiksi yhtiömiesten osuuksien alku- ja loppupäivämäärät eivät enää näy OmaVeron veroilmoituksella.

Jos csv-tiedostossa on virhe, on virhe korjattava tiedostoon ja ladattava uudelleen OmaVeroon.

Ilmoita yhtymiltä saadut tulo-osuudet liitelomakkeella 37: Pääomarahastoyhtymän erittely yhtymistä saaduista tulo-osuuksista. Siirrä tieto lomakkeella ilmoitetuista veronalaisista tulo-osuuksista myös ilmoitukselle 6A. Lue lisää lomakkeen 37 täyttämisestä täyttöohjeesta:

Erittele tässä kohdassa pääomarahaston maksamat hallinnointipalkkiot.

Jos yli puolet osuuksista on vaihtanut omistajaa verovuoden aikana, ilmoita verovuosi, jolloin vaihto on tapahtunut. Kommandiittiyhtiön omistusmuutoksista on kerrottu tarkemmin ohjeessa Vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos.

Jos vaihto on tapahtunut vaiheittain usean vuoden aikana, ilmoita se verovuosi, jota ennen tai jonka aikana syntyneet tappiot eivät ole omistajanvaihdosten vuoksi vähennyskelpoisia.

Ilmoita verovuosi myös silloin, jos yli puolet osuuksista on vaihtanut omistajaa välillisesti. Välillinen omistajanvaihdos tapahtuu, jos tappiollisen yhtymän osuuksista vähintään 20 prosenttia omistavan yhteisön tai yhtymän osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa.

Anna lisäksi selvitys omistajanvaihdoksista ja niiden ajankohdasta erillisellä vapaamuotoisella liitteellä. OmaVerossa voit lisätä liitteitä vaiheessa Muut selvitykset ja tilinpäätöstiedot.

Liitteiden antaminen

Voit antaa OmaVerossa veroilmoituksen liitteenä tilinpäätöstiedot sekä muita vapaamuotoisia liitteitä. Liitteet lisätään veroilmoituksen vaiheessa Muut selvitykset ja tilinpäätöstiedot.

Ota yhteyttä

Pääomarahaston veroilmoituksen antamiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen paaomarahastoyhtymat(a)vero.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.1.2022