Hakemus rajapinnan ja varmenteen käyttöönottamiseksi

Teknisen rajapinnan käyttöönotto on kolmivaiheinen:

 1. Organisaation edustaja tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi. 
 2. Organisaation edustaja tilaa varmenteen.
 3. Varmennetilauksella ilmoitettu varmenteen tekninen yhteyshenkilö noutaa varmenteen.

Tee hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi

Organisaation edustaja tekee hakemuksen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Täytä hakemus teknisen rajapinnan ja varmenteen käyttöönottamiseksi sähköisen asiointipalvelun Asetukset-valikossa kohdassa Tekninen rajapinta ja varmenteet. Ilmoita teknisen rajapinnan käyttötarkoitus ja kanavat, joita organisaatiosi aikoo käyttää sekä hyväksy teknisen rajapinnan käyttöehdot.

Jos organisaatiosi maksaa tai ilmoittaa sellaisia eläkkeitä tai etuuksia, jotka pitää ilmoittaa tulorekisteriin etuustietoilmoituksella, vahvista etuustietojen ilmoittaminen ennen rajapintahakemuksen tekemistä.

Kun olet lähettänyt rajapintahakemuksen, täytä varmennehakemus. Varmenteen avulla tunnistetaan rajapintaa käyttävä organisaatio ja varmistetaan aineiston muuttumattomuus.

Näin käytät tulorekisteriä - Hae teknisen rajapinnan käyttöoikeus ja varmenne ( YouTube 5:42 min)

Tee hakemus rajapintapalveluiden käyttöönottoa varten, kun

 • organisaatio aloittaa teknisen rajapinnan käytön
 • organisaatio ottaa käyttöön uusia teknisen rajapinnan kanavia
 • organisaatio alkaa käyttää rajapintaa uuteen tarkoitukseen, esimerkiksi alkaa ilmoittaa itse maksamiensa palkkojen lisäksi toisen organisaation maksamia palkkoja.

Jos haluat tehdä muutoksia voimassa olevalle hakemukselle, valitse "Tekninen rajapinta ja varmenteet" ja sen jälkeen Tee korvaava hakemus. Älä poista hakemuksessa jo valmiina olevia valintoja, jos niissä valitut käyttötarkoitukset ja kanavat ovat edelleen organisaatiosi käytössä.

Jos rajapintahakemuksen tekee tilitoimisto tai muu ulkoistuskumppani, sillä pitää olla voimassa oleva toimeksiantosopimus ja valtuudet toimia asiakasyrityksensä puolesta. Tilitoimisto voi käyttää samaa varmennetta kaikkien asiakkaidensa puolesta asiointiin.

Organisaatiot tai tilitoimistot voivat käyttää samaa varmennetta eri ohjelmistoissaan, jos samantyyppinen varmenne soveltuu eri ohjelmistojen tarpeisiin. Vaihtoehtoisesti jokaiselle ohjelmistolle voi hakea oman varmenteen. Hakemuksella teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi ilmoitetaan varmenteen käyttötarkoitus.

Tilaa varmenne

Voit tilata varmenteen heti kun olet lähettänyt hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Organisaation edustaja hakee varmennetta valitsemaansa rajapintaan varmennehakemuksella. Ilmoita hakemuksella varmenteen tekninen yhteyshenkilö, esimerkiksi ohjelmistotalon edustaja. Ilmoita yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero maakoodin sisältävässä muodossa, esimerkiksi +35840 1234 567. Yhteyshenkilö vastaa varmenteen käytöstä ja saa erikseen ohjeet varmenteen noutamiseksi.

Varmenne on voimassa 2 vuotta, jonka jälkeen se pitää uusia. Varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa muistutusviestin sähköpostilla 60 vuorokautta ennen varmenteen vanhenemista. Pidä teknisen henkilön yhteystiedot ajan tasalla tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Tekninen yhteyshenkilö noutaa varmenteen

Varmennetilauksella ilmoitettu varmenteen tekninen yhteyshenkilö noutaa varmenteen varmennepalvelun rajapinnasta.

Jos sinut on nimetty varmenteen tekniseksi yhteyshenkilöksi, vastaat varmenteen noutamisesta, käyttöönotosta ja käytöstä. Saat turvasähköpostilla viestin, jossa on varmenteen noutoon tarvittavat siirtotunnus ja kertakäyttösalasana (TransferID ja TransferPassword). Kun painat sähköpostiviestin "Avaa viesti" -painiketta, saat tekstiviestillä PIN-koodin, jolla saat luettua turvasähköpostiviestin. 

 • Kun siirtotunnukset on lähetetty, ne ovat voimassa 14 vuorokautta, ja varmenne pitää noutaa tänä aikana.
 • Jos tunnukset vanhenevat, pyydä organisaation edustajaa tilaamaan uusi varmenne. Siirtotunnukset ovat kertakäyttöiset.

Kun olet noutanut varmenteen, vastaat itse sen syöttämisestä omaan ohjelmistoon. Ilman varmennetta rajapinta ei toimi.

Hae uutta varmennetta jo voimassa olevaan rajapintaan

Käytä sähköisen asiointipalvelun rajapintahakemuksen Hae uutta varmennetta -toimintoa seuraavissa tilanteissa:

 • tarvitset uuden varmenteen (esim. lisävarmenne, varmenne on vanhentunut)
 • varmenteen nouto epäonnistuu (esim. puhelinnumero tai sähköpostiosoite on ilmoitettu virheellisesti, PIN-koodi on kadonnut)
 • varmenteen uusiminen omassa ohjelmistossa ei ole mahdollista.

Uutta varmennetta hakiessasi voit valita vain ne rajapinnat, joihin käyttöoikeus on voimassa.

Näin käytät tulorekisteriä - Hae uutta varmennetta (YouTube 3:10min)

Sivu on viimeksi päivitetty 9.11.2023