Hakemus rajapinnan ja varmenteen käyttöönottamiseksi

Tulorekisterin teknisen rajapinnan käyttöönotto edellyttää, että organisaation nimetty edustaja tekee tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa hakemuksen teknisen rajapinnan ja varmenteen käyttöönottamiseksi.

Laissa määritellyn etuustietojen ilmoittajaorganisaation pitää vahvistaa etuustietojen ilmoittaminen ennen rajapintahakemuksen tekemistä. Vahvistuksen tekee organisaation nimetty edustaja tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun Asetukset-valikossa.

Hakemus rajapintapalveluiden käyttöönottoa varten tehdään, kun:

  • organisaatio aloittaa tulorekisterin teknisen rajapinnan käytön,
  • organisaatio ottaa käyttöön uusia teknisen rajapinnan kanavia tai
  • organisaatio alkaa käyttää rajapintaa uuteen tarkoitukseen, esimerkiksi alkaa ilmoittaa itse maksamiensa palkkojen lisäksi toisen organisaation maksamia palkkoja.

Hakemuksella organisaation nimetty edustaja ilmoittaa teknisen rajapinnan käyttötarkoituksen ja kanavat, joita aikoo käyttää, sekä hyväksyy teknisen rajapinnan käyttöehdot.

Rajapintahakemuksen tekemisen lisäksi organisaation nimetyn edustajan pitää hakea varmennetta. Varmenteen avulla tunnistetaan rajapintaa käyttävä organisaatio ja varmistetaan aineiston muuttumattomuus. Nimetty edustaja hakee varmennetta  valitsemaansa kanavaan varmennehakemuksella.

Näin käytät tulorekisteriä - Hae teknisen rajapinnan käyttöoikeus ja varmenne ( YouTube 5:42 min)

Kuka voi tehdä hakemuksen?

Vain nimetty edustaja voi vahvistaa etuustietojen ilmoittamisen, tehdä rajapintahakemuksen ja hakea varmennetta.

Jos rajapintahakemuksen tekee tilitoimisto tai muu ulkoistuskumppani, sillä pitää olla voimassa oleva toimeksiantosopimus ja valtuudet toimia asiakasyrityksensä puolesta. Tilitoimisto voi käyttää samaa varmennetta kaikkien asiakkaidensa puolesta asiointiin.

Organisaatiot tai tilitoimistot voivat käyttää samaa varmennetta eri ohjelmistoissaan, jos samantyyppinen varmenne soveltuu eri ohjelmistojen tarpeisiin. Vaihtoehtoisesti jokaiselle ohjelmistolle voi hakea oman varmenteen. Hakemuksella teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi ilmoitetaan varmenteen käyttötarkoitus.

Näin haet  varmennetta

Organisaation nimetty edustaja ilmoittaa varmennehakemuksella varmenteelle teknisen yhteyshenkilön, joka saa erikseen ohjeet varmenteen noutamiseksi. Varmenteen tekninen yhteyshenkilö voi olla esimerkiksi ohjelmistotalon edustaja.

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun Hae uutta varmennetta -toimintoa käytetään, kun

  • haetaan uutta varmennetta (esim. lisävarmenteita) voimassa olevaan kanavaan tai
  • varmenteen nouto on epäonnistunut (puhelinnumero on ilmoitettu virheellisesti, PIN-koodi on kadonnut, sähköpostiosoite on ilmoitettu väärin).

Uutta varmennetta haettaessa voidaan valita vain ne kanavat, joihin on aiemmin tehty hakemus ja joiden käyttöoikeus on voimassa.

Näin käytät tulorekisteriä - Hae uutta varmennetta (YouTube 3:10min)

Varmenteen tekninen yhteyshenkilö

Varmenteen tekninen yhteyshenkilö voi hoitaa tekniset käytännön asiat varmennetta tilattaessa.

Varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa varmennehakemuksella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen turvasähköpostiviestin, joka sisältää varmennepyyntöön tarvittavat siirtotunnukset (TransferID ja TransferPassword). Lisäksi yhteyshenkilö saa tekstiviestillä PIN-koodin, jolla turvasähköpostiviestin saa luettua. PIN-koodi lähetetään sen jälkeen, kun turvasähköpostiviestin "Avaa viesti" -linkkiä on painettu. 

60 vuorokautta ennen varmenteen vanhenemista varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa sähköpostitse muistutusviestin varmenteen uusimisesta.

Jos varmenteen tekninen yhteyshenkilö vaihtuu, organisaation nimetty edustaja käy päivittämässä tiedot tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. On tärkeää, että yhteystiedot ovat oikein.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.5.2022