Varmenteen uusiminen

Varmenne on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Varmenne pitää uusia ennen sen vanhenemista, kuitenkin aikaisintaan 60 vuorokautta ennen voimassaolon päättymistä. Jos varmenne ehtii vanheta, teknisen rajapinnan käyttö estyy.

Organisaatio vastaa varmenteen uusimisesta. Varmenteen voimassaolon voi tarkistaa tulorekisterin teknisestä rajapinnasta. Organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen voi tarkistaa voimassaolon myös tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta. Varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa muistutusviestin sähköpostilla 60 vuorokautta ennen varmenteen vanhenemista.

Varmenne uusitaan tulorekisterin varmennepalvelussa

Varmenteen voi uusia tulorekisterin varmennepalvelun teknisen rajapinnan kautta. Rajapinnassa on uusimista varten oma palvelu. Palvelun käyttö edellyttää uuden avainparin muodostamista, varmenteen allekirjoituspyynnön tekemistä ja palvelupyynnön allekirjoittamista vanhalla avaimella. Oma järjestelmätoimittaja ohjaa varmenteen uusimisessa.

Jos varmenteen uusiminen ei ole mahdollista tai varmenne ehtii vanheta, organisaatio voi hakea uutta varmennetta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Uusi varmenne noudetaan samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla.

Lisäohjeita varmenteen uusimiseen saa dokumenteista Varmennepalvelu - Yleiskuvaus ja Varmennepalvelu – Rajapintakuvaus.