Varmenteen uusiminen

Varmenne on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Varmenne pitää uusia ennen sen vanhenemista, kuitenkin aikaisintaan 60 vuorokautta ennen voimassaolon päättymistä. Jos varmenne ehtii vanheta, teknisen rajapinnan käyttö estyy.

Organisaatio vastaa varmenteen uusimisesta. Varmenteen voimassaolon voit tarkistaa varmenteesta. Organisaation nimetty edustaja voi tarkistaa voimassaolon myös tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta. Varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa muistutusviestin sähköpostilla 60 vuorokautta ennen varmenteen vanhenemista.

Varmenne uusitaan varmennepalvelun teknisen rajapinnan kautta

Varmenne uusitaan ottamalla omalla ohjelmistolla yhteyttä varmennepalvelun rajapintaan. Osa palkanlaskenta- ja etuusohjelmistoista tukee tätä ominaisuutta, osa ei. Selvitä oma tilanteesi järjestelmätoimittajaltasi.

Rajapinnassa on uusimista varten oma palvelukutsu (RenewCertificate). Kun haluat uusia varmenteen,

  • luo uusi avainpari
  • muodosta varmenteen allekirjoituspyyntö
  • allekirjoiteta palvelupyyntö voimassa olevaan varmenteeseen liittyvällä avaimella.

Varmennetta ei voi uusia tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Jos varmenteen uusiminen omassa ohjelmistossa ei ole mahdollista tai varmenne ehtii vanheta, tilaa organisaatiolle uusi varmenne tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Uusi varmenne noudetaan samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla.

Lisäohjeita saat dokumenteista:

Varmennepalvelu - Yleiskuvaus (pdf)

  • Varmenteiden elinkaari ja uusiminen: luku 3.4
  • Uuden varmenteen pyytäminen: luku 3.2

Varmennepalvelu – Rajapintakuvaus (pdf)

  • Dokumentissa kuvataan varmenteen pyytämiseen, noutamiseen ja uusimiseen käytettävät tekniset toiminnallisuudet ja skeemat:
    • Varmenteen uusimisen skeemat: luku 3.3–
    • Uuden varmenteen skeemat: luku 3.1–
Sivu on viimeksi päivitetty 30.11.2022