Varmenteen uusiminen

Selvitä omalta ohjelmistotoimittajaltasi, miten varmenne käyttämässäsi ohjelmassa uusitaan. Eri ohjelmistoissa on erilaisia käytäntöjä varmenteiden ylläpidosta.

Varmenne on voimassa 2 vuotta, jonka jälkeen se pitää uusia. Voit tarkistaa organisaatiosi varmenteen voimassaolon varmenteesta. Organisaation edustaja voi tarkistaa voimassaolon myös tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta.

Varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa muistutusviestin sähköpostilla 60 vuorokautta ennen varmenteen vanhenemista. Pidä henkilön yhteystiedot ajan tasalla. Voit muuttaa sähköpostiosoitetta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Voit uusia varmenteen aikaisintaan 60 vuorokautta ennen voimassaolon päättymistä. Jos varmenne ehtii vanheta, teknisen rajapinnan käyttö estyy. Organisaatio vastaa varmenteen uusimisesta itse.

Varmenne uusitaan varmennepalvelun teknisen rajapinnan kautta

Varmenne uusitaan lähettämällä omasta ohjelmistosta palvelukutsu varmennepalvelun rajapintaan. Kaikkiin ohjelmistoihin tätä ominaisuutta ei ole toteutettu. Selvitä oma tilanteesi ohjelmistotoimittajaltasi.

Varmennepalvelun rajapinnassa on uusimista varten oma palvelu (RenewCertificate). Kun haluat uusia varmenteen, toimi näin:

 • Luo uusi avainpari.
 • Muodosta varmenteen allekirjoituspyyntö.
 • Allekirjoita palvelukutsu voimassa olevaan varmenteeseen liittyvällä avaimella ja lähetä se.

Varmennetta ei voi uusia tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Jos varmenteen uusiminen omassa ohjelmistossa ei ole mahdollista tai varmenne ehtii vanheta, tilaa organisaatiolle uusi varmenne tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Uusi varmenne noudetaan samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla.

Lisäohjeita varmenteen uusimiseen saat varmennepalvelun teknisestä dokumentaatiosta:

Varmennepalvelu - Yleiskuvaus (pdf)

  • Varmenteiden elinkaari ja uusiminen: luku 3.4
  • Uuden varmenteen pyytäminen: luku 3.2

Varmennepalvelu – Rajapintakuvaus (pdf)

  • Dokumentissa kuvataan varmenteen pyytämiseen, noutamiseen ja uusimiseen käytettävät tekniset toiminnallisuudet ja skeemat.
  • Varmenteen uusimisen skeemat: luku 3.3–
  • Uuden varmenteen skeemat: luku 3.1–
Sivu on viimeksi päivitetty 9.11.2023