Tulorekisterin tekninen rajapinta

Teknisellä rajapinnalla tarkoitetaan eri järjestelmien ja tulorekisterin välille rakennettavaa sähköistä yhteyttä.

Jos ohjelmistosi hyödyntää tulorekisterin rajapintaa, sinun ei tarvitse kirjautua tai tunnistautua tulorekisteriin erikseen jokaisella käyttökerralla. Organisaatiosi tunnistetaan ohjelmistoon asennettavan teknisen varmenteen avulla.

Varmenteet myönnetään käyttötarkoituksen mukaan: palkkatietojen ilmoittamiseen, etuustietojen ilmoittamiseen ja tietojen käyttämiseen on oma varmenne.

Varmenneasioissa auttaa oma ohjelmistotoimittajasi.

Tulorekisterin rajapinnat

Tulorekisterissä on käytössä tekninen rajapinta sekä tietojen ilmoittajille että tietojen käyttäjille.

Tulorekisterin teknisen rajapinnan tietoformaatti on XML ja skeemat ovat englanninkielisiä.

Ohjelmistokehittäjien on huolehdittava siitä, että rakennettu palvelu vastaa tulorekisterin teknistä dokumentaatiota ja aikatauluvaatimuksia. Ota seuraavat asiat huomioon:

  • Tulorekisteri käsittelee aineistot saapumisjärjestyksessä.
  • Käsittelyaikaan vaikuttaa muun muassa lähetetyn aineiston koko.
  • Aineiston lähettäjän pitää varmistaa käsittelypalautteen avulla, että ilmoittaminen on onnistunut. Jos palaute ei ole noutohetkellä valmistunut, yritä noutoa hetken kuluttua uudelleen.

Tutustu kaikkiin rajapintakäytön suosituksiin sisältökuvauksissa tietojen toimittaminen tulorekisteriin ja tietojen jakelu tulorekisteristä.

Rajapinnat maksajille

Tietojen ilmoittamiseen voi käyttää reaaliaikaista tai viivästettyä Web Service -rajapintaa sekä SFTP-rajapintaa.

  • Reaaliaikaisessa WS-rajapinnassa ilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin yksi kerrallaan. Rajapinta on tarkoitettu pienille ilmoitusmäärille ja tilanteisiin, jossa käsittelypalaute tarvitaan välittömästi.
  • Jos tulorekisteriin toimitettavia ilmoituksia muodostuu kerralla paljon, kannattaa rajapinnaksi valita viivästetty Web Service -rajapinta tai SFTP-rajapinta. Näissä rajapinnoissa voit toimittaa useamman ilmoituksen samassa aineistossa.

Suorituksen maksajat eli tiedon tuottajat tekevät hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Näin teet hakemuksen ilmoittamisen rajapinnan ja varmenteen käyttöönottamiseksi

Varmennepalvelun käyttöön liittyvät ohjeet

Rajapinnat tiedon käyttäjille

Tulorekisteriin tallennettuja tietoja saavat käyttöönsä vain ne viranomaiset ja muut tahot, joilla on siihen lakisääteinen oikeus.

Tulorekisterin tietojen jakelussa ovat käytössä SFTP-rajapinta ja reaaliaikainen Web Service -rajapinta.

Tiedon käyttäjät tekevät hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi täyttämällä tulorekisterin tiedon käyttäjän ilmoituksen tietolupaa varten. Tietoluvan toimeenpano käynnistää ensimmäisen varmenteen tilauksen. Kun tietolupa on voimassa, organisaatio voi tilata lisää varmenteita tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.8.2023