Tulorekisteri tiedon käyttäjille

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja voivat katsella ja hakea vain ne organisaatiot ja viranomaiset, joilla on siihen tulorekisterilain perusteella oikeus. Tietoja saa käyttää vain siinä laajuudessa ja siihen tarkoitukseen, kuin laissa on määritelty.

Tulorekisterin tiedon käyttäjät neuvovat työnantajavelvoitteisiin ja maksuihin liittyvissä asioissa sekä tiedon käyttäjien oman lainsäädännön tulkintaan liittyvissä kysymyksissä.

Tiedon käyttäjiä ovat:

Tieto virtaa tulorekisterin läpi tiedon tuottajilta tiedon käyttäjille.

1.4.2024 tiedon käyttäjiin liittyi positiivinen luottotietorekisteri.

1.1.2023 tiedon käyttäjiin liittyivät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), hyvinvointialueet, Maahanmuuttovirasto, oikeusministeriön hallinnonala, Poliisi, Tulli sekä Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö.

1.1.2021 tiedon käyttäjiin liittyi Ulosottolaitos.

1.1.2020 tiedon käyttäjiin liittyivät Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset, kunnat ja kuntayhtymät, Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Tapaturmavakuutuskeskus, työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonala, Tilastokeskus, Työllisyysrahaston aikuiskoulutusetuudet, työsuojeluviranomaiset, työttömyyskassat, vahinkovakuutusyhtiöt ja Valtiokonttori.

1.1.2019 tiedon käyttäjinä aloittivat Verohallinto, Kela, Työllisyysrahasto sekä työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus (ETK).

Sivu on viimeksi päivitetty 1.4.2024