Tulorekisteri tiedon käyttäjille

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja voivat katsella ja hakea vain ne organisaatiot ja viranomaiset, joilla on siihen tulorekisterilain perusteella oikeus. Tietoja saa käyttää vain siinä laajuudessa ja siihen tarkoitukseen, kuin laissa on määritelty.

Infograafi, jossa kuvataan tietojen toimittaminen ja jakelu tulorekisteristä eri vuosina.

Palkkatiedon käyttäjät
Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien:

 • Verohallinto
 • Kansaneläkelaitos (Kela)
 • Työllisyysrahasto
 • työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus (ETK)

Toisessa vaiheessa eli vuodesta 2020 lähtien mukaan tulevat ensimmäisen vaiheen käyttäjien lisäksi myös:

 • Tilastokeskus
 • Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet)
 • vahinkovakuutusyhtiöt
 • työttömyyskassat
 • Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonala
 • työsuojeluviranomaiset
 • Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • Tapaturmavakuutuskeskus
 • Potilasvakuutuskeskus