Tulorekisteri tiedon käyttäjille

Tulorekisterin tietoja käyttävät ne, joilla on siihen lain perusteella oikeus. Tietoja saa käyttää vain siinä laajuudessa, kuin laki määrittelee.

Tulorekisteri automatisoi tulorekisterin tiedon käyttäjien prosesseja. Se myös mahdollistaa reaaliaikaisen valvonnan sekä yksinkertaistaa asiointia muiden tiedon käyttäjien kanssa.

Tulorekisteri tarjoaa ajantasaisen tietovarannon palkka-, etuus- ja eläketiedoista tiedon käyttäjien omia päätöksentekoprosesseja varten. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin ovat oikeutettuja ja mitä tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja. Tiedon käyttäjä saa tiedon tulorekisteristä vain, jos käyttäjällä on oikeus saada tiedot lainsäädännön perusteella. Tulorekisteristä saa ajantasaiset tulotiedot, mikä mahdollistaa tiedon käyttäjien omien prosessien kehittämisen. Tulonsaajan ei tarvitse esimerkiksi itse toimittaa tulotietoja viranomaisille hakemuksensa liitteenä.

Tavoitteena tukea harmaan talouden torjuntaa

Tulorekisterin avulla puutteet ilmoitusten antamisessa on mahdollista todeta hyvin pian palkanmaksun jälkeen. Tietoja ei myöskään ole mahdollista enää jatkossa ilmoittaa vain jollekin viranomaiselle, koska saman ilmoituksen tietoja hyödyntävät kaikki tulorekisterin tiedon käyttäjät. Myös ilmoittamiseen liittyvät puutteet tulevat esille useiden tiedon käyttäjien prosesseissa, jolloin ne on mahdollista havaita ja niihin voidaan reagoida nykyistä tehokkaammin ja nopeammin.

Usein kysyttyä tulorekisteristä

Sanastoa