Tulorekisteri tiedon käyttäjille

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja voivat katsella ja hakea vain ne organisaatiot ja viranomaiset, joilla on siihen tulorekisterilain perusteella oikeus. Tietoja saa käyttää vain siinä laajuudessa ja siihen tarkoitukseen, kuin laissa on määritelty.

Tiedon käyttäjiä ovat:

 • Verohallinto
 • Kansaneläkelaitos (Kela)
 • Työllisyysrahasto
 • työeläkelaitokset
 • Eläketurvakeskus (ETK)
 • työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonala
 • Tilastokeskus
 • vahinkovakuutusyhtiöt
 • työttömyyskassat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • Tapaturmavakuutuskeskus
 • Potilasvakuutuskeskus
 • työsuojeluviranomaiset
 • Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset
 • Liikennevakuutuskeskus
 • Valtiokonttori
 • Ulosottolaitos

Tieto virtaa tulorekisterin läpi tiedon tuottajilta tiedon käyttäjille.

1.1.2019 tiedon käyttäjinä aloittivat Verohallinto, Kela, Työllisyysrahasto sekä työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus (ETK).

1.1.2020 tiedon käyttäjiin liittyivät Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset, kunnat ja kuntayhtymät, Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Tapaturmavakuutuskeskus, työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonala, Tilastokeskus, Työllisyysrahaston aikuiskoulutusetuudet, työsuojeluviranomaiset, työttömyyskassat, vahinkovakuutusyhtiöt ja Valtiokonttori.

1.1.2021 tiedon käyttäjiin liittyi Ulosottolaitos.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.9.2021