Varmennepalvelu

Tulorekisterin teknisiä rajapintoja käyttävät organisaatiot tunnistetaan käyttämällä tulorekisterin varmennepalvelua. Ratkaisu pohjautuu digitaalisiin varmenteisiin (Public Key Infrastructure).

Varmennepalvelua hyödyntävät kaikki tulorekisteriin aineistoja tuottavat ja sieltä aineistoja noutavat organisaatiot. Varmenne myönnetään organisaatiolle, joka vastaa tietojen toimittamisesta tulorekisteriin tai jolla on oikeus saada tietoja tulorekisteristä. Tulorekisterin varmennepalvelu myöntää varmenteet. Varmenteella tunnistetaan tietoja tuottava tai käyttävä organisaatio sekä varmistetaan aineiston muuttumattomuus. Varmenteet myönnetään käyttötarkoituksen mukaan.  Palkkatietojen Web Service -kanavaan myönnettyä varmennetta voidaan käyttää myös muissa Verohallinnon palveluissa.

Teknisen rajapinnan käyttöönotto on jaettu kahteen vaiheeseen:

 1. Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi ja varmennetilaus
 2. Varmenteen noutaminen

Tiedon tuottamiseen tarvittavien teknisten rajapintojen käyttöönotto edellyttää, että tehdään hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Hakijan pitää hyväksyä Verohallinnon ja tulorekisterin rajapintapalveluiden käyttöehdot, (pdf). Hakemus käynnistää varmennetilauksen. Hakemuksessa nimetty varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon tiedot varmenteen noutamiseksi.

Lue lisää varmenteesta

Tee hakemus teknisen rajapinnan käyttöön

Tiedon käyttäjät tekevät hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi täyttämällä tulorekisterin tiedon käyttäjän ilmoituksen tietolupaa varten. Tietoluvan toimeenpano käynnistää varmennetilauksen.

Kun organisaatio on sopinut tulorekisteriyksikön kanssa teknisen rajapinnan käyttöönotosta, varmenteen noutaminen voi alkaa.

Varmennepalvelun Web Service -rajapinnan tuotanto-osoite:
https://pkiws.vero.fi/2017/10/CertificateServices (TCP portti 443)

Tuotantoympäristön varmennekohtaiset CA-paketit:

Paketeissa

 • yksinkertainen README englanniksi
 • juurivarmenne
 • välitason varmenne
 • julkaisijan varmenne
 1. Tulorekisterin ja Verohallinnon palvelut: IRServicesIssuingCAv1-chain.cacert.zip, (ZIP)
 2. Tulorekisterin ulkopuoliset tukipalvelut: IRExternalDataProvidersIssuingCAv1-chain.cacert.zip, (ZIP)
 3. Tulorekisterin ulkopuoliset tukipalvelut SFTP: IRExternalDataProvidersSFTPIssuingCAv1-chain.cacert.zip, (ZIP)
 4. Tiedon käyttäjät SFTP: IRIncomeDataUsersSFTPIssuingCAv1.cacert.zip, (ZIP)
 5. Tiedon käyttäjät: IRIncomeDataUsersIssuingCAv1-chain.cacert.zip, (ZIP)
 6. Tiedon tuottajat: DataProvidersIssuingCAv1-chain.cacert.zip, (ZIP)
 7. Tiedon tuottajat SFTP: DataProvidersSFTPIssuingCAv1-chain.cacert.zip, (ZIP)
 8. Etuustiedon tuottajat: IRBenefitDataProvidersIssuingCAv1-chain.cacert.zip, (ZIP)
 9. Etuustiedon tuottajat SFTP: IRBenefitDataProvidersSFTPIssuingCAv1-chain.cacert.zip, (ZIP)
Sivu on viimeksi päivitetty 8.10.2021