Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

72A Elinkeinoyhtymän yhtiömiehet – lisälehti 6A-lomakkeelle (3056)

Tällä lomakkella avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, laivanisännistöyhtiö tai muu elinkeinotoimintaa harjoittava yhtymä ilmoittaa yhtiömiehiä koskevat tiedot sekä yhtiömiehille ja heidän omaisilleen maksetut vuokrat, korot, luovutushinnat ja muut suoritukset.

Lomakkeella ei ilmoiteta voitto-osuuksia, yksityisottoja tai tietoja, joista on annettava vuosi-ilmoitus (maksetut palkat, luontoisedut, korot).